Terminu vārdnīca

Fagocitoze – fragmentu, atlieku vai viengabalainu mikroorganismu absorbēšana.

Fibroblasts – saistaudu šūna.

Fizisks trūkums – saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas definīciju, fizisks trūkums ir funkcijas pavājināšanās vai nespējas dēļ izveidojies trūkums, kas cilvēkam, neraugoties uz viņa pūlēm, traucē veikt viņam ierastās darbības. Tādēļ fizisks trūkums ir sociāls jēdziens, kas izsaka cilvēka funkciju pavājināšanās un nespējas sociālās un vides sekas.

Fizioterapeits – persona, kas novērtē un uzlabo ķermeņa kustības un funkcijas, īpašu uzmanību pievēršot fiziskajam kustīgumam, līdzsvaram, stājai, nogurumam un sāpēm. Fizioterapijas programma parasti ietver (1) personas, kas slimo ar MS, iepazīstināšanu par fiziskajām problēmām, kuras izraisa šī slimība; (2) vingrinājumu programmas, šo problēmu risināšanai, izveidošanu un individualizēšanu; (3) kustīguma un enerģiskuma uzturēšanas veicināšanu, izmantojot dažādus kustību palīglīdzekļus.

Funkcijas pasliktināšanās – skat. funkcijas pavājināšanās.

Funkcijas pavājināšanās(sinonīmi: funkcijas pasliktināšanās, kaitējums, traucējums, nepietiekamība; angļu val. impairment) – saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas definīciju, funkcijas pavājināšanās ir jebkāda psihiskas, fizioloģiskas vai anatomiskas struktūras vai funkcijas zaudēšana vai anomālija. Tas nozīmē novirzi no cilvēka ierastā biomedicīniskā stāvokļa. Tādejādi funkcijas pavājināšanās ir jebkāda funkcijas zaudēšana, kas radusies tieši traumas vai saslimstības dēļ.

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: