Terminu vārdnīca

Demielinizācija – centrālajā nervu sistēmā esošā mielinizētā slāņa noārdīšanās, kā rezultātā pārtrūkst signāla nodošana starp neironiem. Demielinizācijas joslas tiek dēvētas par plāksnēm.

Diplopija – dubultošanās acīs vai viena objekta divkārša attēla redzēšana, dēļ abu acu nespējas darboties koordinēti. Vienas acs aizklāšana likvidē vienu no diviem attēliem.

Dizartrija – slikti artikulēta valoda muskuļu, kas regulē valodu, disfunkcijas dēļ, kuru parasti izraisa centrālās nervu sistēmas vai perifērā motorā nerva bojājums. Sacīto vārdu saturs un nozīme saglabājas normāli.

DNS – dezoksiribonukleīnskābes saīsinājums. Tā ir gara molekula, kuru veido hromosomas. Šajā molekulā ir iekodēta visa šūnas vai organisma attīstības informācija.

Dibens – dotā orgāna pamats, piemēram, urīnpūšļa dibens, acs dibens.

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: