Ielūgums uz sapulci.

                                                 IELŪGUMS

 

Aicinām uz LMSA paplašinātu, valdes, nodaļu vadītāju

un vietnieku, grāmatvežu sapulci

2019.gada 5.decembrī  plkst. 11.00

Rīgā, Melīdas 10, Vecmīlgrāvja poliklīnikas konferenču zālē, 3.stāvā.

 

 

Dienas kārtība :

1.   Pārskati par LMSA un nodaļu darbu kopumā 2019.gadā /I.Osipoviča, S.Beitlere, nodaļu vadītāji./

2.   2019. gada finanšu pārskatu analīze S.Zommere,nodaļu grāmatveži

3.   Galvenie darbības virzieni 2020.gadā. /paredzētie projekti un notikimi, pasaules MS dienas atzīmēšana/

4.   Jaunumi MS ārstēšanā /Dr.Kalniņa/

5.   Pārskats par biedrības darbību un 2020.ga 25.gadu jubilejas atzīmēšanu.

6.   Dažādi organizatoriski jautājumi.

 

 

Jūsu ierašanās būu obligāta / ziņojiet, ja nevarat/

 

                                                                                                               LMSA  valde

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: