Jaunākā pieeja multiplās sklerozes pacientu ārstēšanā

  • Jaunumi
  • Jaunākā pieeja multiplās sklerozes pacientu ārstēšanā

 Cien.multiplās sklerozes pacienti un viņu piederīgie!

Aicinām apmeklēt konferenci 

2019. gada 20. novembrī, centrs “Ziemeļblāzma”, konferenču zāle,

Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga

 

"Jaunākā pieeja multiplās sklerozes pacientu ārstēšanā"

 

Aktualitātes multiplās sklerozes pacientu terapijā - Dr. Jolanta Kalniņa, LJMC MS centrs

Simptomātiskā terapija - Dr. Anita Paegle

Uroloģiskie traucējumi multiplās sklerozes pacientiem - Dr Alīna Flintere Flinte)

Jaunākās atziņas multiplās sklerozes pacientu aprūpē MS asociācijas vadītāja - Ineta Osipoviča

Pārtraukumā kafijas galds konferences dalībniekiem.

MR loma multiplās sklerozes diagnostikā un slimības norises izvērtēšanā - Prof. Ardis Platkājis

Matu izkrišanas iemesli un ārstēšanas principi. - Dr. Inga Zemīte

Funkcionālo spēju saglabāšana un uzlabošana MS pacienta ikdienas dzīvē - Dr. Ingrīda Tambore

Neiromodulācijas potenciālās iespēja MS pacientu simptomātiskajā terapijā - Dr. Iļja Noviks

Tehnisko palīglīdzekļu izmantošana ikdienas dzīvē - Elza Šmaukstele

 

          Reģistrācija pasākuma dienā no 11:00                                 imagesLJMC.png 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: