Ielūgums

Aicinām uz LMSA paplašinātu, valdes, nodaļu vadītāju

un vietnieku, grāmatvežu sapulci - semināru

2018.gada 6.decembrī  plkst. 11.00

Rīgā, Melīdas 10, Vecmīlgrāvja poliklīnikas konferenču zālē, 3.stāvā.

 

Dienas kārtībā būs pārskati par LMSA un nodaļu darbu kopumā 2018.gadā, finanšu pārskatu analīze,

galvenie darbības virzieni 2019.gadā. /paredzētie projekti un semināri, izstādes, pasaules MS diena, par jaunumi MS ārstēšanā un citi organizatoriskie jautājumi.

 

Jūsu ierašanās būu obligāta / ziņojiet, ja nevarat/

                                                                                                                     LMSA  valde

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: