Seminārs- Kustībā ir Dzīvība

  • Jaunumi
  • Seminārs- Kustībā ir Dzīvība

                                                 Seminārs ”Kustībā ir dzīvība”

Obligata atsauce.png Projekts tika īstenots ar Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības un integrācijas programmas finansiālu atbalstu no 19.08.-22.08.2018 ar nosaukumu - Seminārs ”Kustībā ir dzīvība” ar Līguma Nr.Diks-18-972-lī

     Piedalījās 54 cilvēki ar multiplo sklerozi, atbalstītāji un brīvprātīgie palīgi. Seminārs deva iespēju pabūt kopā ar sev līdzīgajiem, satikties savā starpā, apgūt jaunas prasmes, zināšanas, piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, tikties ar speciālistiem, tādiem kā neirologs

 D.Pastari no Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas ”Gaiļezers”, ergoterapeiti Zani Liepiņu un Aleksandru , fizioterapeiti Inetu Krūzi, piedalīties Maijas vadītajās biodejās, pierādīt sev, ka kustībā ir dzīvība, lai arī daudzi jau ar šo diagnozi pārvietojas riteņkrēslā, rolatoru vai spieķi. Katrs varēja atrast sev piemērotāko aktivitāti, neskatoties uz to, ka visas ir ļoti noderīgas, piemērotas un ieteicamas cilvēkiem ar MS.

     Pārstāvji no Palīdzi.lv piedāvāja iespēju iegādāties dažādas palīgierīces ikdienas aktivitāšu atvieglošanai, papildināšanai un uzlabošanai, Pārstāves no TENA Alīna un Sandra dalijās ar pierdzi par inkontinences līdzekļiem, to lietošanu un pareizu izvēli attiecīgajā gadījumā.

     Pasākums stiprināja veselību, deva jaunas zināšanas un prasmes, mazināja atstumtības sajūtu no apkārtējās sabiedrības.

     Speciālistu dotie norādījumi, kā atvieglot ikdienu lietojot dažādus palīglīdzekļus, vai arī mācīties tos nelietot, ja nav vajadzības, fizisko vingrojumu mācība un biodeju kustība apzināšanās, ka kustēties var arī ja esi riteņkrēslā, pārvietojies ar rolatoru vai spieķi. Viss šis semināra kopums mācīja cilvēkiem būt aktīvākam, iesaistīties sabiedriskās aktivitātēm, lai arī pēc semināra MS cilvēks būtu atvērtāks dažādām aktivitātēm un sabiedrībai kopumā veicinot piedalīties sociālo dienestu rīkotajās aktivitātēs un piedalīties ne tikai Rīgas ietvaros rīkotajos pasākumos.

Paldies visiem speciālistiem par dotajām zināšanām un visiem kas mūs atbalstīja, par gūto gandarījumu un cerību, ticību, ka šādi projekti ir vajadzīgi un mums visiem ļoti vajadzīgi, lai šī sajūta, ka kustībā ir dzīvība mums sagabātos vēl ilgi un gūtās zināšanas liktu lietā, lai ikdienas solis ir raitāks, spēka un izturības vairāk. Paldies visiem par aktivitāti, pēc kā secināju, ka šādi pasākumi ir vajadzīgi vēl. 

                                                                                                                       Ineta Osipoviča

Kustībā ir dzīvība 1.jpg

Kustībā ir dzīvība -Seminārs

Kustībā ir dzīvība 2.jpg

Darba grupa ar ergoterapeiti

Kustībā ir dzīvība 3.jpg

Biodeju grupas nodarbība

Kustībā ir dzīvība 4.jpg

Pavārmāksla

Kustībā ir dzīvība 5.jpg

Palīdzi.lv

Kustībā ir dzīvība 6.jpg

Tenas pārstāves

Kustībā ir dzīvība 7.jpg

Biodejās iesaistās visi

Kustībā ir dzīvība 8.jpg

Neiroloģe atbild uz mums interesējošiem jautājumiem , par medicīnu, rehabilitāciju...

Kustībā ir dzīvība 9.jpg

Fizioterapaites individuālās nodarbes

Kustībā ir dzīvība 10.jpg

Fizioterapija grupās

Kustībā ir dzīvība 11.jpg

Smalkās motorikas attīstīšanai -sveču dekupāža un kvilings iesācējiem- Ingrīda Zakabluka

Kustībā ir dzīvība 12.jpg

Kustībā ir dzīvība 13.jpg

Sporta aktivitātes svaigā gaisā

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: