Erasmus + mobilitātes projekti

  • Jaunumi
  • Erasmus + mobilitātes projekti
     30. maijā Pasaules MS dienas ietvaros notika informācijas izplatīšanas pasākums par Erasmus+ organizēto starptautisko jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu “Mobility Taster for Inclusion Organisations New to Erasmus+” Odesā no 24.04.2018. līdz 28.04.2018., kas bija vērtīga pieredze iepazīt Erasmus+ piedāvātās iespējas, kā neformālajā izglītībā un jauniešu apmaiņas programmās iekļaut jauniešus ar veselības problēmām. Projektā piedalījās jauniešu grupu vadītāji arī no Igaunijas, Lietuvas, Armēnijas, Azerbaidžanas, Gruzijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Šo pasākumu organizēja SALTO Eastern Europe and Caucasus (SALTO EECA) un SALTO Inclusion organizācijas, sadarbība ar Polijas un Lietuvas Erasmus+ Youth nacionālajām aģentūrām. 

 erasmus +.jpg  

     Programmas "Erasmus+:Jaunatne darbībā" mērķis ir veicināt visu jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā, veselības stāvokļa vai kultūrvides. Starptautiskie jaunatnes projekti (jauniešu apmaiņas, brīvprātīgā darba projekti) var piedāvāt jaunas iespējas jauniešiem ar ierobežotām iespējām vai īpašām vajadzībām.
     Apmācībās tika apspriesti konkrēti piemēri tam, ko var darīt programmas ietvaros, skaidrots, kāds finansējums ir pieejams jaunatnes iekļaušanas projektiem un tika veikta simulācija starptautisko partneru meklēšanā, sadarbības veidošanā un projekta izstrādē un iesniegšanā, veicot šo procesu soli pa solim. 
     Norisinājās iepazīšanās ar pārējiem dalībniekiem no dažādām organizācijām, kas strādā ar iekļaušanu, katrs prezentēja savu organizāciju un izskaidroja tas specifisko darbību un jauniešu vajadzības.
     Bija organizēts praktiskās pieredzes mācību apmeklējums vietējā labdarības organizācijā, kas nodarbojas ar brīvpratīgā darba jauniešu apmaiņu.

     Mācīšanās aktivitātes ietvēra grupu darbu, diskusijas, lomu spēles, sadarbības veicināšanas uzdevumus, kā arī prezentēšanas pieredzi. Sadarbības kopdarbus - izveidotos projektus - bija nepieciešams apkopot prezentācijā un prezentēt auditorijai, pēc tam savstarpēji analizējot rezultātus un sniedzot atgriezenisko saiti. 

     Vairāk par programmu "Erasmus+; Jaunatne darbībā" var uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv.

 

Jaunieši, kas ir ieinteresēti darboties LMSA projektos, ir aicināti pieteikties uz epastu lmsa@lmsa.lv.

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: