Iespēja tikt pie nodarbinātības

  • Jaunumi
  • Iespēja tikt pie nodarbinātības

     Sustento sākas NVA projekta īstenošana. Tas ir motivācijas projekts ilgstošiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Tajā ir iekļautas motivācijas nodarbības 80 akadēmisko stundu apjomā un mentora darbs, individuāli strādājot ar katru klientu, lai panāktu to, ka cilvēks atrod darbu.
     Nākamajā nedēļā sāksies darbs ar pirmo grupu Rīgā, tas būs sava veida pilotprojekts.
     Pēc tam vēlamies veidot grupas arī reģionos. Man tāds lūgums - palūkojiet, vai Jums zināmo cilvēku lokā ir ilgstoši bezdarbnieki ar invaliditāti. Apziniet, lūdzu, viņus. Uzziniet, vai viņus interesētu iesaistīties šajā programmā.
Visiem klientiem gan jābūt reģistrētiem bezdarbniekiem NVA datu bāzē.
     Pēc tam darām visu, lai arī Jūsu apkārtnē notiktu šie pasākumi un palīdzētu cilvēkiem tikt pie darba.
Dodiet ziņu, kas gatavi sadarbībā un redz iespējas savā pusē organizēt grupas un veikt mentoringu.
                                                                                              Sazināties ar Valda, tālr. 29469662

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: