MS anketa

Multiplās sklerozes pacientu dzīves kvalitātes anketa

     Tiek veikts pētījums par dzīves kvalitātes novērtēšanu pacientiem ar Multiplo Sklerozi, būsim aktīvi un piedalīsimies, jo no mums ir atkarīgs vai mēs gribam ko uzlabot savā veselībā, ikdienas aktivitātēs, vai atstāt visu kā ir.

     Katra atbildētā anketa ir ļoti svarīga.

 

Spied uz zemāk norādītās saites un, paldies, ka neesi vienaldzīgs.

 

http://ej.uz/MultilplaSklerozeAptauja 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: