Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu

  • Jaunumi
  • Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu tiek piešķirta samaksa transporta pakalpojumiem EUR 284.57 gadā (speciālā autotransporta (mikroautobusa) pakalpojumiem vai taksometra pakalpojumiem vai degvielas iegādei personīgajam autotransportam); EUR 71.14 mēnesī hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze; vienreizēja samaksa mazkustīgām personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Pie iepriekš noteiktajiem pakalpojumiem tiek piešķirta papildu samaksa EUR 21.34 mēnesī, ja persona: 
1. mācās izglītības iestādē vai apmeklē ilgstošus (ne mazāk kā vienu mēnesi) kvalifikācijas iegūšanas vai paaugstināšanas kursus; 
2. strādā algotā darbā, darba tiesiskās attiecības noformējot LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai ir personu ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas valdes loceklis, kas kā paraksta tiesīgā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā; 
3. EUR 71.14 gadā, ja persona apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
Samaksu transporta pakalpojumu piešķir un izmaksā Sociālais dienests neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.

 

Visu informāciju par pakalpojumu, adresēm un darba laikiem, varat lasīt ŠEIT - http://ejuz.lv/i30 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: