Pilnsapulce

Aicinām uz LMSA paplašinātu, valdes, nodaļu vadītāju

un vietnieku, grāmatvežu sapulci - semināru

2017.gada 5.decembrī  plkst. 11.00

Rīgā, Vecmīlgrāvja poliklīnikas konferenču zālē, Melīdas 10, 3.stāvā.

 

Dienas kārtība :

1.     Pārskati par LMSA un nodaļu darbu 2017.g. / I.Osipoviča , S.Beitlere,  M.Pontāga,  nodaļu  

        vadītāji./

2.      2017. gada finanšu pārskatu analīze S.Zommere, nodaļu grāmatveži.

3.     Ieskats, plānojums nākamajam 2018.gadam.

4.     Jaunumi MS ārstēšanā

5.     Dažādi organizatoriski jautājumi.

 

Jūsu ierašanās būu obligāta / ziņojiet, ja nevarat/

 

                                                                                    LMSA  valde 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: