Ziņojums

2017.gada Valdes pārvēlēšanas pilnsapulce.

     Valde atskaitās par četros gados padarīto un tiek ievēlēta jauna biedrības valde.

Uz pārvēlēšanas pilnsapulci bija ieradušies visi asociācijas vadītāji, vietnieki, grāmatvede, pilnvarotās parsonas no LMSA asociāijas biedriem, lai varētu pieņet šo svarīgo lēmumu.

     Nav viegli gājis pa šo laiku, bet laiks rit uz priekšu, mainās laiki un cilvēki.

Arī mums ir nelielas pārmaiņas asociācijas valdē.

Valdi pārstāv  11 cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem: 

 • Ineta Osipoviča,

 • Skaidrīte Beitlere,

 • Sanita Zommere ,

 • Maija Pontāga

 • Marga Ozoliņa,

 • Monika Jukša,

 • Aivis Miezītis,

 • Uldis Bundzinskis

 • Didzis Apsītis

 • Ženija Stunda

 • Dr.Jolanta kalniņa

Par valdes priekšsēdētāju, vienbalsīgi , tika ievēlēta Ineta Osipoviča,

līdzpriekšsēdētāja Maija Pontāga,  

grāmatvede Sanita Zommere un

sekretāres amatu ieņem Skaidrīte Beitlere.

  

     

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: