Avīze Cerība Nr.50 (2.daļa)

Zaiga Ribaka.jpg        Zaigai Ribakai jubilejā.

     Zaiga Ribaka ir viena no asociācijas dibinātājām, kura 1996. martā 1. LISA/LMSA/ kongresā, tā toreiz sauca mūsu sapulces, aktīvi piedalījās un atbalstīja organizācijas veidošanos. Visus šos gadus līdz 2014.gada rudenim Zaiga bija Kurzemes/Kuldīgas nodaļas vadītāja arī LMSA valdes locekle. Dažādi pasākumi, kopā sanākšanas, sponsoru piesaistīšana, draudzība ar citām radniecīgām organizācijām, mūsu cilvēku mājas apmeklējumi, nepārtraukta telefonu sakaru uzturēšana ar saviem cilvēkiem, bija Zaigas enerģijas un darbīgo roku nopelns.  Mūsu dažādās sapulcēs, pasākumos Zaigai vienmēr bija jautājumi, interese par visu notiekošo, jo tā tik var vadīt nodaļu un atbalstīt savus līdzcilvēkus, ja Rīgā viss ir noskaidrots, zināms un saprotams.  Zaigai kā bijušai daktere, par MS un ar to saistītām veselības izmaiņām, bija daudz kas vairāk saprotams, viņa varēja pārējiem daudz ko pastāstīt, izskaidrot. Paldies par to!  Man savulaik bija patīkami saņemt no Zaigas vēstules , ziņas par visām aktivitātēm, kas noticis Kurzemes reģionā, kas apmeklēts mājās, kādi vēl plāni. Tā ir jauka rakstura īpašība, dalīties ar citiem par visu notiekošo. Zaigas enerģija un zināšanas visus gadus, saturēja kopā Kurzemes nodaļas, par to milzīgs prieks.

             Zaiga, mēs, kas Tevi pazīstam un cienām, esam ļoti, ļoti priecīgi par Tava veselības stāvokļa uzlabošanos! Varbūt savu iespēju robežās atkal vari nedaudz padarboties līdzcilvēku labā? Paldies par kopā pavadītiem gadiem! Sveicam augustā pagājušā jubilejā!  Vēlam labu veselību un uz tikšanos 18.oktobrī Kurzemes/Kuldīgas nodaļas 20 gadu jubilejā!

                                                                                                                         Skaidrīte Beitlere    

 

                      Pāri Baltijas Jūrai!  RD.png

     Pateicoties Rīgas Domes Labklājības Departamenta finansējumam, no 27 – 29 augustam tika īstenots pasākums (ekskursija) ar nosaukumu "Pāri Baltijas jūrai"  .

      Ekskursijā ar prāmi uz  Stokholmu, 26 mūsu cilvēkiem bija  iespēja izrauties no ikdienas,
integrēties sabiedrībā un gūt jaunus iespaidus kā arī pieredzi, jo daudzi tālāk par Latvijas robežu nemaz nebija bijuši.

      Pilsēta  ir uzbūvēta uz 14 salām ar brīnišķīgām dabas ainavām. Autobusā, gida pavadībā, mums bija ekskursija pa Zviedrijas galvaspilsētu. Apskatijām nozīmīgāko Stokholmas kvartālu un centru, kā arī citas skaistas un ievērojamas vietas.

Bija iespēja vērot pilsētas panorāmu, kas paveras no Fjällgatan. Uzzinājām daudz interesanta par karalisko Stokholmu un Zviedriju.

     Stokholmas vecpilsēta Galma Stan atrodas uz saliņas un ir patiess arhitektūras un mākslas baudījums. Pilsēta ir bagāta ar vēstures liecības glabājošiem pieminekļiem un celtnēm, turklāt to apskate mijās ar citu neparastu vietu izpēti. Piemēram, klīstot pa vecpilsētas ielām, apskatijām

88,9 centimetrus plato gatvi –Marten Trotzigs, pilsētā šaurāku ielu par šo neatrast.

     Vecpilsētā Galma Stan, redzējām Slaveno statuju “Svētais Juris ar pūķi” , aplūkojām muižniecības namu.

Stokholma1.jpg  

   Kas vēlējās, apmeklēja vēsturisko pieminekli Storkyrkan katedrāli. Šī ievērojamā un greznā katedrāle ir celta 1279. gadā. Kurā gredzenus mijuši Zviedrijas princese Viktorija un princis Daniels.

     Varējām vērot Stokholmas lielāko pili, kas ir lielākā pils Eiropā un joprojām ir Zviedrijas monarhu rezidence, nedaudz redzējām arī sardzes maiņas ceremoniju pie pils.

     Brīvajā laikā, pēc pašu vēlmes, bija iespējams iepazīt Stokholmu, apskatot bezmaksas muzejus, kā arī citus kultūrvēsturiskos objektus.

     Pie reizes vērojām  un salīdzinājām vides pieejamību, kas daudz neatšķirās no mūsējās.

     Uz kuģa bija fantastiska iespēja klausīties diriģenta un mākslinieciskā vadītāja Inta Teterovska Jauniešu kori Balsis. Kultūras bagāža, ko guva MS cilvēki, ekskursijas laikā bija neatsverama. Trīs dienu ekskursija
 ar kuģi un vairāku stundu ilgu ekskursiju ar autobusu, gides pavadībā, pa pilsētu, vides
 objeku apskati, pilsētas pieejamības novērtējums, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pastaiga
pa pilsētas vēsturisko centru un iepazīšanās ar pilsētas kultūru, kultūrvēsturisko vietu un
pieminekļu apskati. Tas bija neaizmirstams piedzīvojums MS cilvēkiem, kuru tie vēl ilgi atcerēsies
 un dalīsies pārrunās.
     Tika piepildīts mūsu cilvēku, ar īpašām vajadzībām, sapnis -  pabūt ārpus ierastās vides, pierādīt sev un citiem, ka esi tāds pats, kā citi līdzcilvēki un sajust, ka neesi atstumts, bet iederīgs.
 

     Pasākuma noslēgumā aktīvākajiem biedriem tika uzdāvināta vēsturiskā grāmata „Zviedrijas vēsture”, kā piemiņa un stimuls rīkot nākamos pasākumus mūsu cilvēkiem.

 Stokholma2.jpg

                                                                                   Projekta vadītāja Ineta Osipoviča.

 

 

Bauskas pārdomas par 2017. gadu.

 

     Ir iestājies astronomiskais rudens un dzirdamas putnu klaigas debesīs – lidojam prom,  tālajā ceļā, lai pavasarī atkal atgriestos.Paveroties saules apspīdētās debesīs redzami skaisti kā ar lineālu palīdzību zīmēti putnu izveidotie lidojuma kāši. Vajadzīga liela prasme,zināšans un drosme, lai šo lidojošo kuģi veiksmīgi vadītu pēc visiem noteikumiem un piezemotos pareizajā vietā. Mēs tikai varam šos drosmīgos putnus apbrīnot un novēlēt laimīgu gala mērķi.  Atceroties  gada  kopā sanākšanas pasākumus, kuri bija plānoti  mūsu projektā  ir Lieldienas.  Svētku noskaņā ar dzelteniem pūpoliem un atrastām zaķa krāsotām olām groziņā, devāmies 12. apriļa rītā Lieldienās uz kafejnīcu „Aveņi,”kur mūs  laipni sagaidīja. Kā jau Lieldienās  notika olu cīņa un zaķa nedarbu un labo darbu dzejā skaitīta un dažādi ticējumi par Lieldienām stāstīti, svētku galda klājums un sarūpētās dāvanas bija piedeva visam pasākumam.  Maijā kā parasti ir  MS diena tad esam visā pasaulē kā viens vesels,jo slimība nešķiro ne pēc  dzimuma un rasas.Šī diena bija 31. maijs, kuru atzīmējām pie  ( TV „Lauku saimnieces” raidījuma dalibnieces) Ināras kundzes siera un maizes  mājražotājas, kurā darbojas visa ģimene un  veiksmīga tirdzniecība.Stāstījums par  sieru  bija ļoti interesani,joInāras kundze pati ir radoša,  izdomu pilna, atraktīva, atsaucīga un cienījama sieviete. Visas receptes vienalga ko viņi visi ražo ir ģimenes noslēpums,tas ir saistīts ar biznesu. Mums bija iespēja degustēt 19. sierus no  32. ražotā sortimenta un pašu cepto īsto rudzu maizi.Lai nebūtu tikai viena vieta ko apskatīt, Ināras kundze mums ieteica savu kaimiņieni Intas kundzi,kura arī ir mājražotāja, nodarbojas   ar mājās ražoto tortes cepšanu un tirdzniecību.Lai varētu parliecināties pasūtījām 5 kg.,lai būtu ko degustēt. 

     Degustēšana mums paņēma vairākas stundas,lai izbaudītu un uzzinātu kāda starpība ir katram sieram, jo gribēja to gardāko nopirkt un aizves mājās.Tā baudot siera klāstu un vēl piedevām maizi silto no krāsns un kafiju jutāmies, ka būtu lielo pusdienas porciju apēduši.Torte bija vienreizēja tādu izcept var tikai specālists savā darbībā ieliekot visas zināšans. Degustācija vēl nebeidzās, jo Ināras kundze ienesa veselu spaini ar svaigi skābētiem gurķiem  no kuriem neviens neatteicā, garša bija ļoti, ļoti laba, bet receptei firmas noslēpums. Tā beidzās mūsu MS dienas degustācija ar sieru iegādi un lielu paldies Ināras un Intas kundzēm par mūsu sirsnīgo uzņemšanu.                                                                                                                

     Plānotā ekskursija 12.jūlijs uz Lietuvas sadraudzības pilsētu Paņiveži.Saulainā skaistā rītā

devāmies ar SIA „Aips”autobusu ceļā pie mūsu MS draugiem Lietuvā. Ar nepacietību mūs gaidīja un ar īszziņas palīdzību norādītā adresē ieradāmies noteiktā laikā.Tas bija pārsteigums uz ielas pie sac. mājas mūs sagaidīja 20 MS biedri, vadītāja Rasa un vēl LietuvasMS vadītāja Aldona Droseikiene noViļņas.Visus laipni aicināja telpā, lai kopīgi baudītu rīta kafiju pie klā- ta galda.Bija neliela informācija par dienas pasākumiem. Sākās pilsētas skaisto vietu apskate. Gida pavadījumā sākās Jozas Miltivis dramas teātra  apskate no ārpuses un telpām. Teātris pašreiz nedarbojas jo ir slēgts uz remonta laiku. Netālu atrodas Nevižas Vecupes  dekoratīvo skulptūru skvers.Gida pavadībā ar interesanu stāstījumu izstaigājam  parkus un skvērus.Šajā dienā Paņivežā notika Eiropas čempionāts TRIATLONĀ vērojam startu un finišu riteņbrau- cēju pēc tam bija paredzēta peldēšana.Bija atvēlēts brīvais laiks skvērā pie strūklakas, kur no- tika  savstarpējās iepazīšanās un pieredzes apmaiņa .Ērikas atzinums par mūsu draugiem –   sirsnīgi, saprotoši un vienkārši .Anita – izpalīdzīgi, saprotoši, smaidīgi. Maija – draudzīgi ar humora apveltīti. Pusdienas bija paredzētas kafejnīcā,kur visiem pasniedz lietuviešu naci- nālos ēdienus zirņa zupu, otrajā cepelīns un saldo, pasniegto ēdu  pirmo reizi,bija ļoti garšīgi.                         

Bauska.JPG  

     Mēs arī bijjām gatavojušies, lai prezentētu Latvijas un tieši Bauskā ražoto pārtikas preces.       Pasniedzam mūsu cepto Lāča maizi, tāda ir tradicija, prezentējām SIA „Bauskas alus”bezalkaholiskos dzērienus un mājražotāju „Poļu nams”konditoreju „Saldā Blondīne un Brunete” izstrādājumus. Ar Bauskas domes logo pasniedzm katram  suvinīrus par atmiņu no   mūsu novada kur dzīvojam. Lielu paldies pateicām Lietuvas MS vadītājai un Paņevvežas nodaļas vadītājai un visie MS slimniekiem kuri mūs sirsnīgi sagaidīja un sniedz aibalstu un sapratni  visas dienas garumā. Uz atvadām  no LMS vadītājas Aldonas Deosiekienes saņēmām MS    slimnieka, mākslinieka,glezjotāja Simsonas Skrabulis viņa māķslas darbus no 1999-2014 gadam sakārotus un izdotus 200 lappušu lielā albūmā kā draudzības, sadarbības  apliecinā- jumu Bauskas MS nodaļai.

 Pēdējie atvadu vārdi – Tiksimie!                                                                                

                                                                                      MS Bauskas nodaļas vadītāja  Ženija Stunda

Tikšanās ar Luksemburgas MS asociācijas pārstāvjiem.

Šogad 25.maijā personīgās vizītes laikā mēs apmeklējām Luksemburgas Multiplās Sklerozes asociāciju un  tikāmies ar tās valdes locekli Lini Olingeri , kā arī citiem pārstāvjiem un biedriem no Multiplās Sklerozes asociācijas. Tikšanās notika Luksemburgā Mersch pilsētā dienas aprūpes centrā , kur blakus atrodas arī  brīvdienu māja. Brīvdienu- atpūtas māja atrodas tieši blakus , kurā ir speciāli aprīkotas 5 naktsmītnes, labiekārtotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar autostāvvietu, liftu. Dienas centrs ir izveidots speciāli multiplās Sklerozes cilvēkiem, bet to var apmeklēt un uzturēties arī ar citām neiroloģiskām saslimšanām. Dienas centrā tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts, šeit atnākot par atsevišķu samaksu var gan saņemt friziera pakalpojumus, gan izmazgāt drēbes, gan nodarboties smalkās motorikas attīstībai dažādiem rokdarbiem, saņemt masāžu un paēst pusdienas, un tas viss vienviet. Biedru nauda mēnesī viņiem gan ir 30 euro apmērā pluss arī valsts ļoti palīdz un atbalsta materiāli, lai šādu centru atbalstītu, kā arī ir radītas valsts apmaksātas darba vietas, kas palīdz aprūpēt un nodarbojas ar šiem cilvēkiem. Speciāls autobuss no pilsētas centra individuāli piebrauc klāt un katrs tiek šeit tiek atvests un vakarā aizvests mājās. Mēs par to varam sapņot ,,,tas arī būtu viens no maniem sapņiem, cik labi, ja arī mēs tādu varētu un valsts mums palīdzētu ko tādu izveidot un uzturēt…

                                                                                                                           Ineta Osipoviča

Lux2.jpg

Notikumi Alūksnē .

     Neilgi pēc Lieldienām nodaļas biedri pulcējās mājās pie mūsu bijušās vadītājas Ināras Priedes. Šķirstījām fotoalbumus un kavējamies atmiņās par  20 gados paveikto  un runājām par tālāko darbību. Ar mums kopā bija ilggadējā Alūksnes nodaļas atbalstītāja Una Zadumina . Vietējās avīzes žurnāliste Aivita Lizdika  fotogrāfijās   iemūžināja mūsu pasākumu.

Darbīgākajiem nodaļas biedriem pateicībā par aizvadītajos gados paveikto Ināra bija sarūpējusi pateicības rakstus un ziedus.  Rīkojām krāšņāko Lieldienu olu konkursu. Kopā pavadītās stundas aizritēja nemanot.

     Maija beigās, kā katru gadu nodaļas biedri sanācām kopā , lai atzīmētu Starptautisko multiplās sklerozes dienu. Šoreiz apmeklējām Alūksnes novadpētniecības muzeju. Muzeja darbinieki palīdzēja arī Inārai  nokļūt 2.stāvā, kur atrodas muzeja telpas.

Apskatījām vairākas ekspozīcijas. Pirmā no tām- „Laikmetu mielasts”. To veido arheoloģiskajos izrakumos Alūksnes apkārtnē atrasti sadzīves priekšmeti un darbarīki. Tā stāsta par mūsu senču dzīvi un sadzīvi agrākos laikos.

     Nākamā ekspozīcija stāsta par mūsu novadnieku Leo Kokli. Arī viņš bija cilvēks ar invaliditāti, bet tas neliedza viņam kļūt par talantīgu gleznotāju.

Muzeja pagrabstāvā apskatāma izstāde, kas veltīta politiski represēto piemiņai. Tajā apskatāmas izsūtīto personīgās lietas un dokumenti.

     Paldies muzeja gidam Didzim Eglītim un citiem muzeja darbiniekiem par saturīgo stāstījumu!

Pēc muzeja apmeklējuma pusdienojām kafejnīcā „Altiņš. ”

      Jūlija nogalē mūsu biedriem svētki.  Sapulcējamies mūsu Anniņas dzīvoklī, lai kopā svinētu nodaļas dibināšanas 21.gadadienu. Svētku  mielastu sarūpēja  SIA „VALRITO”. Bija saviesīgas sarunas, arī  mūzika un dejas. Šajā reizē neiztikt arī bez svētku kūkas.  Vienmēr prieks satikt savējos.

Klātesošie sveica vārdadienā Anniņu un Didzi Apsīti  45 gadu jubilejā.

Paldies Anniņai par viesmīlību!

                                                                                             Alūksnes nodaļas vadītājs Didzis Apsītis


Pretī rudenim


     26 MS cilvēki un viņu atbalstītāji no biedrības LMSA 21. septembrī devās ekskursijā ar autobusu pa Tukuma novadu. Mūsu ekskursijas maršruts bija sekojošs: Džūkstes pasaku muzejs, Kinopilsēta Cinevilla un Durbes pils.
Džūkstes Pasaku muzejā mūs laipni sagaidīja pasaku tēlos tērpušās gides. Džūkstes pasaku muzejs veltīts izcilajam latviešu pasaku krājējam A.Lerhim-Puškaitim un pasakām. Mēs labprāt klausījāmies pasakas un arī pašiem bija iespēja piedalīties leļļu izrādē. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Kinopilsētu Cinevilla. Šeit mēs varējām apskatīt vairākus filmēšanas paviljonus. Kinopilsētā Cinevilla uzņemtas vairākas latviešu mākslas filmas: "Rīgas sargi"," Rūdolfa mantojums" kā arī "Nameja gredzens" u.c. Mēs fotografējāmies pie daudziem Kinopilsētas objektiem. Šeit pavadītais laiks paskrēja nemanot.
Turpinājām ekskursiju uz Durbes pili, kur mūs jau gaidīja gide. Durbes pils tiek uzskatīta par izcilu Kurzemes klasicisma arhitektūras paraugu. Pils pirmajā stāvā varējām apskatīt vēsturisko kungu mājas interjeru, bet pārējās telpās izvietotās izstādes un ekspozīcijas.
Nedaudz noguruši, bet patīkamu emociju pārņemti, devāmies mājup.

                                                                                       

teatris.jpg

                                                                                                   Rīgas Zemgales nodaļas vadītāja Ingrīda Krēbsa

 

2017.gada Valdes pārvēlēšanas pilnsapulce.

 

     Valde atskaitās par četros gados padarīto un tiek ievēlēta jauna biedrības valde.

Uz pārvēlēšanas pilnsapulci bija ieradušies visi asociācijas vadītāji, vietnieki, grāmatvede, pilnvarotās parsonas no LMSA asociāijas biedriem, lai varētu pieņet šo svarīgo lēmumu.

    

Valdi pārstāv  11 cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem:

 

Ineta Osipoviča- Valdes priekšsēdētāja,

Maija Pontāga- līdzpriekšsēdētāja

Sanita Zommere - grāmatvede

Skaidrīte Beitlere- sekretāre,

Dr.Jolanta Kalniņa- ārstu medicīniskās padomes priekšsēdētāja,

Monika Jukša- Latgales reģions,

Aivis Miezītis- Kurzemes reģions,

Didzis Apsītis-Vidzemes reģions,

Ženija Stunda-Zemgales reģions,

Marga Ozoliņa-Rīgas reģions,

Uldis Bundzinskis- MS pacientu komitejas priekšsēdētājs.

 

                                                                LMSA Valde

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: