Avīze Cerība Nr.48

 Biedrībā viss turpinās.

Nāk un mainās gads pēc gada,

ļaudis ar.

Paliek tas, ko viņi rada –

paliek darbs.

                                     D.Avotiņa

            20 gadu pastāvēšanas svētki beigušies un mums aktīvajiem asociācijas cilvēkiem darbs turpinās. Mazliet par to kā mēs kopīgi atcerējāmies savas divas desmitgades. Mūs ar savu klātbūtni pagodināja mūsu senie draugi un atbalstītāji, Vācijas MS biedrības bijusī prezidente Doroteja Pičnau-Mihela /Dorothea Pitschnau-Michel/ ar vīru  Ādamu Mihelu/Adam Michel/ vienu  no Bavārijas nodaļas vadītājiem, Lietuvas MS biedrības prezidente Aldona Droseikiene, Igaunijas MS biedrības prezidente Katrīna Rītele/Katrin Ruutel/, bijusī igauņu biedrības vadītāja Vladislava Vasičkina, Sofija Patersone/Sophie Paterson/pārstāve no starptautiskās MS federācijas, Anna Vinslova/Anne Winslow/ Eiropas MS platformas pārstāve, Rīgas domes Labklājības departamenta cilvēks , mūsu LJMC MS centra ārste dr. Jolanta Kalniņa, dr.Jāņis Birks  LJMC valdes vadītājs, mūsu MS māsiņas, visi jaukie atbalstītāji un sponsori no mūsu sadraudzības kompānijām un protams mūsu pašu cilvēki no visiem aktīvajiem Latvijas novadiem . Neizsakāms prieks bija par tiem mūsu ļaudīm, kas daudzus savas dzīves gadus atdevuši asociācijai un saviem līdzcilvēkiem - par Ināru Priedi, Annu Fursenko, Ženiju Stundu, Moniku Jukšu, Zaigu Ribaku, Evu Zgirsku, Zigrīdu Bērziņu, mūsu mīļo Pārslu Petroni, Guntru Cīruli, bijušo grāmatvedi Māru Avotu, Aiju Pafrati, Seroni Gravu , Margu Ozoliņu, Inetu Osipoviču/ nesen vēl Januško/,Ingrīdu Krēbsu, Ievu Bjalkovsku, Sanitu Zommeri, Ivitu Faitušu, Māru Skrauci, Aivi Miezīti, Aleksandru Kartiševu, Andreju Osipoviču, bez Jums,  mani mīļie , kas esiet mūsu zelta fonds, mēs nebūtu varējuši pastāvēt 20 gadus! Paldies jums vēlreiz! Ziedi , suvenīri, pateicības vārdi, tas viss šajā vakarā bija no sirds! Pateicība arī mūsu ārstiem dr. Jolantai Kalniņai, Mairai Murziņai, Anitai Paeglei, māsiņām Zentai Dimperei, Sandrai Reitupei, Tatjanai Andersonei, visam LJMC  MS centra kolektīvam! Vislielākais paldies un cieņa mūsu patronesei Marielai fon Klenkai/ Mariella von Klenck/ no Vācijas , dr. Gitai Bērziņai no Jaunķemeriem, visam LJMC MS centra kolektīvam par atsaucību , sapratni visus šos gadus! Svētku noslēgumā mūs priecēja jauks duets Marita un Kaspars. Paldies arī mūsu pasākuma vadītājam , atraktīvajam Valdim Melderim! Mūsu kopīgie svētki bija izdevušies, bet ikdiena turpinās.

            LMSA20.JPG

              3.decembris  katru gadu ir starptautiskā Invalidu diena. Pēc invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons ” ielūguma, jaunajās Nacionālās bibliotēkas telpās Rīgā,  LMSA prezentēja savu organizāciju ar dažādiem mūsu izdotajiem  materiāliem  par MS, par LMSA un  piedalījās Tiesībsarga rīkotajā seminārā.

            Jaunais 2016.gads sākās ar finanšu atskaišu sagatavošanu, iesaistīšanos dažādos pašvaldību organizētajos projektos. Bauskas novada pašvaldība atbalsta projektu- cilvēku ar MS integrācija sabiedrībā, Jelgavas Dome – MS nav šķērslis nodarboties ar sev piemērotu sportu, Alūksnes un Daugavpils pašvaldību projekti vairāk virzīti uz mūsu cilvēku lielāku neatkarību. Kuldīgas Domes atbalsts arī sekmēs mūsu cilvēku iekļaušanos apkārtējā sabiedrībā. Savukārt Rīgas Domes LD atbalsts saņemts divu dienu ekskursijai pa Latgales  skaistākajām vietām un tikšanos ar mūsu ļaudīm Daugavpilī.

Patīkams notikums mūsu Bauskas un Alūksnes nodaļās 20- gadi kopš dibināšanas – APSVEICAM !

  LMSA valde sarūpējusi finansiālu atbalstu psihoterapeitu konsultācijām, mūsu cilvēkiem Bauskā, Daugavpilī un Rīgā. Rīgas seniori piedalās RD LD projektā ‘’Zvanu centrs senioriem”.  Pasaules MS dienas ietvaros Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Kuldīgā, Saldū, Rīgā notiks dažādi pasākumi ar šā gada Pasaules MS dienas devīzi „Neatkarība”.

  Maija vidū mūs atkal apciemos draugi no Vācijas Hemeras pilsētas kristīgās draudzes , atvedot kārtējo reizi gan funkcionālās gultas, ratiņkrēslus, tualetes krēslus, rolatorus, higiēnas preces un citas mums vajadzīgas mantas. Šie labie ļaudis atkal mēros gandrīz divi tūkstoši kilometru pāri visai Eiropai, lai tikai mūs iepriecinātu un varētu tikties ar mūsu cilvēkiem ar MS, viņu tuviniekiem.  Katra šāda tikšanās mums ir neaizmirstama, emocionāli piesātināta un ilgi paliek atmiņā. Vācu labdari ir kristīgi ļaudis visi strādā vai mācās bet tomēr izbrīvē laiku mums . Paldies jums un lai Dievs Jūs svētī!

              Skaidrite vācieši.JPG

 Ir patīkams pārsteigums mūsu organizācijai – par mums lielu interesi ir izrādījušas lielās aptiekas- „Euro Aptieku” tīkls Latvijā, kurš savā reklāmas avīzē, maija numurā, vienu atvērumu velta LMSA un MS, kā arī sagādājuši nelielu ziedojumu-  vitamīnus MS pacientiem. Otrs aptieku tīkls „Saules aptieka” dod rīdziniekiem telpas MS dienas pasākuma rīkošanai, kafijas pauzi, kā arī piedāvā telpas Rīgas nodaļu kopā sanākšanu rīkošanai.  Paldies farmaceitiem!

Šogad  starptautiskai  vasaras nometnei vajadzētu notikt kādā no mūsu kaimiņvalstīm, redzēsim kā būs. Patīkamu pavasari un jauku vasaru vēlot                                                  Skaidrīte Beitlere.

 

Medikamenti , diēta un rehabilitācija cīņā ar multiplo sklerozi

Neirologa rubrika pavasarī

 

Šoreiz rakstot par jaunumiem multiplajā sklerozē vēlētos parunāt par jaunāko terapiju un atgādināt dažas labas aizmirstas lietas. Dabā ir pavasaris savā pilnbriedā – zied ievas, šur tur jau kurkst pirmās vardes, mēs atzīmējam Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienu. Šajās dienās viens televīzijas žurnālists novēlēja, lai latvieši pārstāj apskaust un aprunāt viens otru, lai izrunā sasāpējušās problēmas, tās nenoklusē, lai biežāk saka labus vārdus un apskaujas. Arī dakteriem pārmet, ka tie kaut ko nepasaka vai noklusē. Arī es nemaz nevaru visu pateikt šajā rakstā, bet vēlos informēt par lietām, kuras ir aktuālas dotajā momentā.

Jāsāk ar to, ka mums veidojas arvien lielāka pieredze par orāli lietojamiem medikamentiem, kurus mūsu pacienti saņem vairākus gadus pētījumu ietvaros un no 2014.gada valsts kompensē vienu 2.līnijas medikamentu, kurš paredzēts pacientiem ar agresīvi noritošu recidivējoši remitējošu  MS neskatoties uz to, ka pacients saņem kādu no 1.līnijas medikamentiem ( kādu no interferoniem vai glatiramera acetātu). Secinājumi nav nekāds jaunums – katram MS pacientam ir sava slimības norise un visiem pacientiem vienādi nepalīdz viens medikaments. Ja runājam par konkrēto pieredzi, tad jāpiemin viens gadījums, kurš man izraisīja divējādas sajūtas, no vienas puses prieks par pacientu – slimība ir praktiski apstājusies, viņš strādā ar pilnu krūti , dakterus (es domāju sevi) neapmeklē vairāk kā gadu, kaut arī, pirms uzsāka 2. līnijas medikamentu, apmeklējas stacionāru vidēji 2 -3 reizes gadā, lai saņemtu terapijas kursu kārtējam paasinājumam. No otras puses mani nedaudz izbrīna pacienta vēlme pievienot uzsāktai imūnmodulējošai terapijai vēl vienu nemedikamentozu alternatīvu imunmodulējošu terapiju, lai pēc pacienta vārdiem – stāvokli nostiprinātu un uzlabotu, jo kā saka – „ dubults neplīstot”. Dotajā situācijā es nesaskatu īpašas iebildes papildus izvēlētai terapijai, ja vienīgi nebūs kāda alerģiska reakcija, jo to var uzskatīt par dubultaizsardzību, bet citādi, mans  ieteikums, pirms ko pievienojiet esošais terapijai, tomēr pajautājat savam ārsta. Protams, ka mēs nesakām, ka katrs solis būtu jāapspriež, bet pat zināmās lietas, kā rehabilitācija, var gan līdzēt, gan padarīt stāvokli smagāku, jo kā Jūs paši labi zināt, bieži ir vēlme iegūt no tā rehabilitācijas procesu visu ko vien var dabūt. Saglabāsim vēsu prātu!

Ja runājam par rehabilitāciju, tad jāpiemin, ka no 2016. gada maija Latvijas Jūras medicīnas centrā, Vecmīlgrāvja slimnīcā ir pieejami valsts apmaksāti dienas stacionāra medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, kur ir gaidīti pacienti neirorehabilitācijas programmā (tai skaitā arī multiplā skleroze), ortopēdijas programmā, bērnu rehabilitācijas programmā un iekšķīgo slimību rehabilitācijas programmā. Pacientam iestājoties programmā, tiek izstrādāts individuāls rehabilitācijas plāns. Rehabilitāciju īsteno multiprofesionāla rehabilitācijas speciālistu komanda: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts un dažādu profesiju funkcionālie speciālisti, piedaloties ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām un konsultantiem (fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa, fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, uztura speciālists, mākslas terapeits). Medicīnisko rehabilitāciju valsts apmaksātās programmās sniedz ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu bērniem, personām ar prognozējamu invaliditāti un ilgstoši slimojošām personām darbaspējīgā vecumā, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem medicīniskā rehabilitācija ir tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu saņemšanas (MK noteikumi Nr.1529).

Vēlos parunāt arī par pēdējo gadu aktualitāti – diētu MS pacientiem, par ko mēs jau runājam visus 20 gadus. Kā pacienti ar ilgāku stāžu atceras, tad mēs savā laikā piedāvājam pacientiem brošūras, informācijas lapas par diētu pie MS, pat ir grāmata par MS diētu. Pēdējā neirologu kongresā Vankūverā, ko man bija iespēja apmeklēt, viena sesija bija veltīta MS pacientu diētai, kur minēja Terry Wahl diētu. Medicīna doktore un MS paciente Amerikā izveidojusi savu diētu, publicējusi grāmatu par saviem pētījuma rezultātiem. Jāmin gan fakts, ka viņas diēta krasi atšķiras no iepriekš populārās Svenka diētas. Visa noslēgumā jāsecina, ka jāpieturas veselīgam uzturam, kas pārsvarā sastāv no dārzeņiem, augļiem, mazāk graudiem, pākšaugiem un stipri ierobežojot kalorijām bagātu uzturu, neaizmirstot par fiziskām aktivitātēm un pēc iespējas izvairīties no nepatīkamām, nevajadzīgām un ilgstošām stresa situācijām.

Uzturēties svaigā gaisā, baudīt svaigu gaisu, priecāties par dabu, uzturā daudz lietot šķidrumu, neaizmirst par sabalansētu un veselīgu uzturu, uzsmaidīt viens otram un domāt labas domas.

 

Ar cieņu, MS centra vadītāja Dr. Jolanta Kalniņa

 Mūsu biedrībai LMSA - 20

 

     Es LMSA pievienojos 2000. gadā, kad sākās lielais Eiropas projekts un avīzē bija izsludināts konkurss uz sekretāres vietu. Atceros, kā sūtīju vāciešiem savu CV, bet man zvana un saka, ka nevarot mani pieņemt, jo es nezinot krievu valodu! Kā?! Man prātā nebija ienācis, ka tā bija jānorāda pie svešvalodām. Tajā laikā tak katram (tik ne vāciešiem!) bija skaidrs, ka visi latvieši prot arī krievu valodu. Kad šis pārpratums noskaidrojās, tad varēju sākt strādāt. Un kad projekts pēc 2 gadiem beidzās, tad man jau tā pie jums bija iepaticies, ka turpat arī paliku darboties ar citiem projektiem. Biju satikusi un iepazinusi tik daudz jauku un atsaucīgu cilvēku! Arī tagad, kad nedzīvoju vairs Latvijā, regulāri mājaslapā lasu, kas LMSA notiek un ko jūs tur dariet. Prieks par visām aktivitātēm, kas tiek rīkotas MS cilvēkiem - par dažādiem lieliem un maziem projektiem, par MS dienu, nometnēm!

     No šiem gadiem man uz mūžu atmiņā paliks lielais Kazdangas nometņu projekts visas 2006. gada vasaras garumā. No rīta pabaroju savus 3 bērnus, tad atstāju viņus vienus savā vaļā, sēdos mašīnā, braucu 260 km pie jums uz Kazdangu, - visu dienu nodarbības, aktivitātes, papīru kārtošanas, ekskursijas, floristikas izstādes, pidžamu balles un kas vēl ne, tad vēlā vakarā atkal trīs stundas braucu atpakaļ. Iebraucot mājas pagalmā pusnaktī, mašīnas durvis gan atvēru, bet ārā izkāpt vienkārši vairs nebija spēka…. Un tā pāris reizes nedēļā visu vasaru! Ne velti gala atskaite bija uz 970 lapām! Tāpēc tagad ļoti apbrīnoju visus tos vadītājus, kas tā nenoguruši darbojas jau 20 gadus! Bet jūs jau ziniet – dots devējam atdodas!

     Vēl spilgtā atmiņā vadītāju braucieni uz Dāniju un Vāciju, uz Minheni, arī izbrauciens uz Zalcburgu Austrijā un Monikas laimes asaras, skatoties uz Austrijas Alpiem. Un kur vēl vāciešu bērnu nometne un piedzīvojumi Alūksnē, sevišķi pārgājienā pa mežu, kad vācieši jautāja, vai tās meža avenes var ēst nemazgātas!? Un atpakaļceļā uz lidostu mūsu LMSA vieglajā mašīnā sakāpa 9 cilvēki un mēs pat veiksmīgi pabraucām garām policijai! Tāpat svētku pusdienas Rundāles pilī, glāžu koncerts Ogrē, gājieni uz cirku un zoodārzu Rīgā, braucieni ar kuģīti, nometnes Lietuvā un Igaunijā…. ak, tik daudz ar jums piedzīvots, ka nemaz nevar visu uzskaitīt! Katrā ziņā bez LMSA mana dzīve būtu daudz garlaicīgāka, nebūtu to jauko atmiņu par darbiem un nedarbiem! Tiešām prieks par aktīvajām LMSA nodaļām un novēlu arī turpmāk tā savu iespēju robežās darboties visiem LMSA vadītājiem jeb “stūrakmeņiem” – Skaidrītei, Inārai, Anniņai, Ženijai, Monikai, Aijai, Ingrīdai, Inetai, Pārslai, Margai, Sēronei, Zigrīdai, Aivim, Līgai un Voldemāram, Zanei un citiem jaunajiem arī. Tā jūs sagādājat neaizmirstamus mirkļus un atmiņas saviem cilvēkiem! Tāpat ceru, ka varbūt ar laiku izdosies atjaunot vēl vairākas nodaļas arī citur Latvijā! Tas darbs nav viegls, toties tas ir to vērts!

 

Guntra Cīrule

 

Alūksnes nodaļa jubilejas gaidās

     Alūksnes nodaļa dibināta saulainā jūlija  dienā. To dibināja cilvēku ar multiplo sklerozi grupa, pieaicinot  Alūksnes sociālās palīdzības centra darbiniekus un rajona presi.  Toreiz par multiplās sklerozes diagnostiku un tās ārstēšanu bija zināms ļoti maz.

Darbības pirmsākumos apzināti cilvēki ar MS. izveidojusies sadarbība ar rajona un pilsētas vadību, sociālā dienesta darbiniekiem. Šī veiksmīgā sadarbība turpinās ar novada vadību, kas mums sniedz finansiālo atbalstu. Novada sociālais dienests atvēl specializēto transportu. Paldies viņiem arī par morālo atbalstu! Paldies jāsaka Alūksnes poliklīnikas un slimnīcas, ģimenes ārstiem , Vecmīlgrāvja slimnīcas medicīnas darbiniekiem  par rūpīgu ārstēšanu ! .

     Kopš nodaļas dibināšanas pagājuši 20 gadi.  Šogad jūlijā sanāksim kopā, lai atskatītos uz ilgajos darbības gados paveikto. Izveidojusies domubiedru grupa, kas strādā kā komanda kopēja mērķa labad.  Draugi un sadarbības partneri laipni lūgti būt kopā ar mums šajā nozīmīgajā gadadienā .

 

Didzis Apsītis Alūksnē

Bauskas atmiņas.

 

 Pavasaris ir gadalaiks. kad viss mostas un plaukst. Lai cik pavasaru esam sagaidījuši un pavadījuši - katrs no tiem ir bijis savādāks.
Arī cilvēkos dzimst jaunas domas un darbi, kaut ko mainīt, savā un citu dzīvē. Jelgava ir pilsēta un  tā ir vieta, kurā LMSA ir dibināta
vai kā tautas dziesmās skandēts / šūpulis kārts/.tikai rudens pusē1995.gada 28. novembrī. Visu ziemu garos, tumšos vakaros, dzima jaunas idejas kā iesākto labo domu kamoliņu darināt lielāku.
Tā kā Jelgava atrodas Lielupes krastā, idejai pa ūdens ceļu nācās peldēt pret straumi un nonāca vietā, kur satikās ar divām upēm   Mūsu un Mēmeli, un pilsētu Bausku, kuru no abām pusēm ieskāva, sargāja ūdens straumes. Mēs Bauskas cilvēki sapratām, ka labai  idejai ir  jāturpinās. Sākām  ar MS slimību cilvēku apzināšana, lielu palīdzību un ideju atbalstīja ārsti - neirologi un Jelgavas DEĀKS, neilgā laikā   tikāmies ar MS slimniekiem,  izvedām pārrunas, atsaucība bija liela.  Pavasaris pilnā ziedu plaukumā, skaistā, saulainā dienā  1996. gada 21. maijā apzinātie un uzrunātie vienpadsmit MS slimnieki vai viņu tuvinieki pulcējās Bauskas poliklīnikas zālē. .Klātesošie visi bija ieradušies  ar labām domām un sagatavotiem jautājumiem uz kuriem vēlējās dzirdēt atbildes. Sapulci atklāja  LMSA asociācijas prezidents Viesturs Puidītis, kuru stāstījums pārliecināja klausītājus.  Uz visiem jautājumiem saņēma  saprotamas atbildes. Klātesošie ar lielu sapratni un pārliecību vienbalsīgi nodibināja Bauskas MS nodaļu. Nodaļu darbs sākās otrā dienā ar dokumentu sakārtošanu un darbības programmas sastādīšanu. Tagad atskatoties atpakaļ uz dibināšanas gadu skaitli 1996, prātā tikai trīs cipari 5., 10. un 15.gadi, liekas  pagātne  nav  bijusi.
Šogad 21.maijā  būs   apaļi - 20 gadi, kurus atzīmēsim  Bauskas pils muzejā.
                                                          LMSA Bauskas nodaļas vadītāja Ženija Stunda ( no 1996.gada 21. maija)

 

Daugavpils nodaļas biedri  ... pavasara noskaņās....

 

             Ak, pavasar, ak, pavasar,

             Tu mūs visus trakus dar...

 

    Visapkārt dabā ir tāds krāšņums -  zaļā zālīte, zaļais koku rotājums, siltā saulīte, kas mūs piepilda ar spēcīgu enerģiju, baltie mākonīši peldošie pa zilo debess jumu  mudina mūs celties spārnos un lidot, balto ievu ziedi, dzeltenās māllēpītes un pienenes, daudzkrāsainās tulpītes... liek   mums priecāties un laimīgiem būt.

    LMSA Daugavpils nodaļai ir sācies jauns, aktīvas dzīves posms. Rakstām projektus, ļoti nopietni esam pievērsušies veselīgam dzīves veidam – ēdienkartē lietojot pirmos  pavasara zaļumus, regulārām  sporta aktivitātēm un pozitīvai damāšanai, aizmirstot par visām kaitēm.

 25. maijā – Pasaules Multiplās sklerozes dienā kājām dosimies ekskursijā pa Daugavpils pilsētas galveno ielu – Rīgas ielu, pieaicinot Daugavpils Novadpētniecības muzeja darbinieci Gaļinu, kas mūs plašāk iepazīstinās ar šīs ielas vēsturi. Ekskursijas beigās, pie kafijas tasītes, plānojam sarīkot mazu  eksāmenu , lai dzirdētais  labāk paliktu atmiņā. Noteikti būs balvas par lieliskajām zināšanām.

  Nodaļas biedri priecājas, ka šogad mūsu draugi no Bauskas un Alūksnes  nodaļas svinēs 20gadu jubilejas. Prieks par nodaļu vadītājām Ženiju, Ināru un Anniņu, kas tik veiksmīgi ir vadījušas savas nodaļas, sagādājot nodaļu biedriem vajadzīgo atbalstu un palīdzību.

  Nākošgad arī mūsu nodaļa svinēs 20 gadu jubileju.  -  Vai, vai, vai, kā gadi skrien!!! 

 

   4.maijā, par godu  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas  26. gadadienai  Daugavpilī notika svinības, kurās piedalījās arī mūsu nodaļas biedri.

 Pilsētas Domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis atzinīgi novērtēja LMSA Daugavpils nodaļas darbu, pateicās  par aktīvu piedalīšanos pilsētas dzīvē, visās iespējamās aktivitātēs. E.Romanovskai, J. Romanovai un A. Nikiforovai  pasniedza  pateicības  rakstus un ziedus.

                      daugavpils.jpg 

  Pavasarīgu un saulainu sveicienu sūtot,  novēlam Vecmīlgrāvja slimnīcas Neiroloģijas nodaļas mīļajām dakterītēm , māsiņām, apkalpojošam personālam un visiem čaklajiem ”rūķīšiem” kas darbojas LMSA :   

 

                   Ik rītu mostieties ar saules gaismu acīs,

                   Ar smaidu sejā, ar putnu dziesmām ausīs,

                   Ar tauriņu vieglumu domās,

                   Ar mīlestību sirdī...

                   Un laimīgi esiet!!!

 

                             LMSA Daugavpils nodaļas vadītāja: M.Jukša

 

Rīgas-Kurzemes nodaļā.

    Kurzemes nodaļa kopīgi atzīmēja ziemassvētkus , kā arī Rīgas Domes labklājības departaments sveica Margu Ozoliņu  par ieguldīto brīvprātīgo darbu asociācijā, un darbošanos  dienas centrā "Ābeļzieds. .

     Šā gada drēgnajā pavasarī, vēlējamies sagādāt draugiem kaut nedaudz prieka un siltuma. Pateicoties atpūtas centra LIDO, aicinājām draugus uz kopā sanākšanu un nelielu maltīti , atzīmēt Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienu. Draugi ieradās kuplā skaitā ,gan no visām Rīgas nodaļām, gan arī no Ikšķiles un Tukuma puses. Sirsnīgajā un siltajā atmosfērā apspriedām jaunāko ārstēšanās sfērā un arī asociācijas jaunumus. Apsveicām arī pareizticīgos Lieldienās. Sarunās, jokos un smieklos laiks paskrēja nemanot. Šķiroties visi saņēma nelielas dāvaniņas, pateicoties mūsu sponsoru gādībai. Apmierināti, jautri un laimīgi šķīrāmies līdz nākamajai reizei.  

       Domubiedru vārdā novēlu visiem labu veselību , priecīgu noskaņojumu. Jo ir taču pavasaris, daba mostas un mostamies arī mēs .

Rīgas Kurzemes nod.vad.Marga.

Rīgas-Vidzemes Lieldienzaķis.

       Šogad mūsu zaķi atbrauca ātrāk, kā citiem rajoniem . Lieldienu putenis traucās pa gaisu, bet tas taču nekas.  Mēs paliekam vairāk un vairāk...uh bijām tik daudz, ka sapratām, ka jāmaina telpas jau uz lielākām, jo vietu nav kur apgriezties. Tā arī nākamreiz darīsim. Mūsu zaķi ir vissuperīgākie, jo atbrauc ne tikai no Rīgas dažādiem rajoniem, bet pat no Ogres un Tukuma, tad vēl ciemojās arī Rīgas Kurzemes zaķi ar dāvaniņām. Paldies. Katram tika pa mazam garausītim, kurš sargā

’'Stendera” ziepītes un Balticova oliņas. Galdā tika celtas desiņas no gaļas saimniecības un gardais saldais cienasts tika sarūpēts ne tikai no Skrīveriem, bet arī tortes no Olaines SIA „Maestro’’ , paldies visiem, kas mūs atbalsta un paldies, kas atnāk un dalās ar ko jaunu, tā teikt ienes jaunas vēsmas mūsu jaukajā kompānijā.

Mēs  pat oliņas krāsojām, mēģinājām netradicionālā veidā tās nokrāsot , tā teikt , ne tikai olu mizās tās top krāsainas un skaistas.

Baltas pūkas zemi klāj,

Zaķis mums ar asti māj.

Liela diena nu ir klāt

Jāiet olas ripināt.

 

Lai mums un Jums jaukas Lieldieniņas !

                                                                            Rīgas-Vidzemes, Latgales nodaļas vadītāja  Ineta Osipoviča

Kā jauno gadu sagaidīsi, tā visu 2016 dzīvosi...

     Kā jauno gadu sagaidīsi, tā visu gadu dzīvosi, tad nu mums Rīgas Vidzemes nodaļā  jaunā gada 3 diena iesākās ar kopā tikšanos un jaunā gada sagaidīšanu kafejnīcā „Širhans”. Paldies, kafejnīcas  vadībai un čaklajām meitenēm par gardi sarūpētajām pusdienām.

     Jūs pat iedomāties nevarat, kas darījās ārā, putenis, zeme ar debesīm griezās uz riņķi, bet mūsējie ir cīnītāji, tie nepadodas un gandrīz visi 30 bija atnākuši, pareizāk sakot pa kupenām atbriduši. Pārrunājām, kā pagājušais gads aizvadīts, ko kurš darījis, kādi projekti bijuši, kas paveikts un kas vēl tikai jāpaveic.  Elfs ar Rūķi dāvanas dalīja, par ko pantiņš bija jāskaita, vai kāds vēlējums jāteic,     Jaungada dziesmiņas dziedājām. Arī mums tika apsveikumi no mazākiem un lielākiem Ziemassvētku-Jaungada rūķiem, paldies Jums.  

     Kā  liels Jaungada pārsteigums un milzīgs prieks no Jelgavas mūzikas skolas bija atbraukušas meiteņu grupa Trio „La Viva” uz pasākumu gan bija divas meitenes Vika Osipoviča un Viktorija Žukova , tas bija fantastisks baudījums mūsu dvēselēm un garam, paldies viņām par muzikālo priekšnesumu.

Laimīgu Jauno 2016. gadu, veselību, pārticību, saticību un katram pa saules stariņam sirsniņā!  

Rīgas-Vidzemes, Latgales nodaļas vadītāja Ineta Osipoviča

 

Webinar vai Video online konference !

Te nu man tāds jautājums, Gribam ? Vai  mums to vajag ? Cik bieži mēs to gribam, 1 x mēnesī 1 x kvartālā ?Ar kādiem ārstiem, speciālistiem gribētu runāt ? Ar neirologu ?  psihologu? urologu. Man interesē ar ko vēl Jūs gribētu. 

Rakstiet ineta.osipovica@inbox.lv  un tad es apkopošu un skatīsimies kā šo visu tālāk realizēt. 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: