Avīze Cerība Nr.47 (1.daļa)

Bez pagātnes nav nākotnes. . .

       20 gadi... Cilvēka mūžam tas ir diezgan daudz, paliekam vecāki, gudrāki, bērni izaug. Valstij, pasaulei – neliels laika sprīdis ar dažādām izmaiņām, parādībām. Mūžībai -tāds nieks vien! 

Mums, asociācijai tas ir laiks, ko visi kopīgi atceramies ar dalītām izjūtām, gan priecīgām, jaukām, ne tik labām, arī skumjām, bet lai nu kā, mēs tomēr esam noturējušies 20 gadus! Patlaban kopā ar visiem tiem cilvēkiem, kas ir bijuši klāt pie asociācijas veidošanās, attīstības, izaugsmes, ir prieks un gandarījums par paveikto. 1995.gada novembrī Jelgavā neliela cilvēku grupa pēc  Viestura Puidīša /cilvēka ar MS/ iniciatīvas, izveidoja Latvijas Izkaisītās sklerozes asociāciju, vēlāk LMSA. 1996.gada martā pirmajā asociācijas kongresā ievēl LMSA padomi, kā arī medicīniski konsultatīvo padomi ar ārstiem Maiju Mētru un Andreju Milleru vadībā. Tiek izveidota MS izpētes grupa Latvijā, kuras sastāvā ir 35 ārsti – neirologi no visām lielākajām slimnīcām un poliklīnikām dažādos novados. Pakāpeniski  sākām apzināt  cilvēkus ar MS, kā arī veidot pirmās reģionālās nodaļas un pašpalīdzības grupas, Jelgavā, Bauskā, Liepājā, Alūksnē, Madonā, Rīgā, Kuldīgā, Daugavpilī un citās lielākajās pilsētās. Tāds bija mūsu biedrības sākums un tas mums jānovērtē, bija pienācis laiks, kad mēs visi kopīgi sapratām, šāda organizācija, kas rūpētos par cilvēkiem ar MS, viņu tuviniekiem ir ļoti vajadzīga. Atbalsts -gan medicīnisks, reizēm psiholoģisks, arī materiāls, ir ļoti nepieciešams. Lielai daļai mūsu cilvēku, uzzinot savu diagnozi MS ir šoks - kāpēc, ko darīt, kā dzīvot, kā sadzīvot, ko teikt ģimenei, darba biedriem, skolā, kaimiņiem, jo sākās dažādi veselības sarežģījumi, dažkārt apkārtējiem liekas – „piedzēries” jau no rīta... Nenovērtējams mūsu cilvēku atbalsts ir ārsti, viss medicīnas darbinieku personāls, jo katrs padoms, iedrošinājums, speciālista kvalificēts izskaidrojums, kā rīkoties dažādās, jaunajās dzīves situācijās ir ļoti nepieciešams un vērtīgs. Liela nozīme MS ārstēšanā un rehabilitācijā ir savstarpējā sapratne un uzticēšanās. Sākuma gados visi mūsu cilvēki palīdzību un ārstēšanu saņēma Latvijas Jūras medicīnas centra /LJMC/  Vecmīlgrāvja slimnīcas neiroloģijas nodaļā, vēlāk MS centrā. Par atsaucību, gādību un jauko attieksmi, arī pajumti mūsu LMSA, mēs esam pateicīgi visam LJMC kolektīvam, jo sevišķi Vecmīlgrāvja slimnīcas MS centra ārstiem, māsiņām, visiem citiem darbiniekiem. Pēdējos gados arī P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā ir izveidots MS centrs, arī Gaiļezera slimnīcā darbojās MS vienība, kur cilvēki ar MS var saņemt konsultācijas un ārstēties. Esam pateicīgi arī Jaunķemeru rehabilitācijas centra ārstiem – neirologiem, jo sevišķi dakterei Gitai Bērziņai, kura savas sanatorijas iespēju robežās vienmēr ir centusies mums palīdzēt.

            Veidojot un sākot organizēt LMSA darbu, mums neatsverams atbalsts bija Vācijas Multiplās sklerozes biedrības /DMSG/ draudzīgais padoms, ieteikumi kā rīkoties dažādās situācijās, kā piesaistīt sponsorus, ziedotājus, kā  runāt ar presi, lai sabiedrība saprot kas ir MS, kā ietekmēt valsts institūcijas, pievērst vairāk vērības cilvēkiem ar invaliditāti. Liels paldies un visa cieņa Vācijas MS biedrības tolaik prezidentei Dorotejai Pitčnau- Mihel /Dorothea Pitschnau-Michel/, par ieinteresētību, iejūtību, jauko attieksmi pret mums jaunajiem, nezinošajiem iesācējiem. Mēs ar lielu vērību ieklausījāmies vecāku biedru padomos, Vācijas MS biedrība dibināta 1952.gadā, sākumā kā ārstu organizācija, vēlāk piesaistot arī cilvēkus ar MS. Vācijas MS biedrības ļaudis palīdzēja mums apgūt ES Phare- LIEN projektu „Palīdzība MS slimniekiem un viņu ģimenēm”, divu gadu laikā izveidojām 10 jaunas nodaļas. Apbraukājām daudzas Latvijas pilsētas ar vācu draugu dāvātajiem transporta līdzekļiem. Vairāku MS cilvēku bērni divus gadus vasarās atpūtās Bavārijā. Savukārt arī mēs vienu vasaru uzņēmām vācu bērnus. Vienu jauku rudeni aktīvākie nodaļu vadītāji desmit dienas atpūtās Vācijā. Liela pateicība pienākas arī mūsu patronesei Mariellai fon Klenk /Mariella von Klenck/, tolaik kā pārstāvei no Starptautiskās MS Federācijas/MSIF/,kas mums neliedza gan padomu, gan finansiālu atbalstu. Arī patlaban esam saņēmuši atbalstu no sirmās, cienījamās kundzes, viņa kopā ar citiem DMSG ļaudīm vairākas reizes bija pie mums Latvijā, ciemojās gan Alūksnē, Bauskā, Saldū un protams Rīgā. Vācijas draugu pirmās vizītes, mācīja mums dzīves gudrību,  viss darbs ir jāveic soli pa solim, lai izveidotu stipru, darboties spējīgu organizāciju. Kā redzams mēs šim padomam esam sekojuši, šodien mums ir 20. Mīļie, Vācijas draugi, paldies jums par to!  

            Nav apsīkusi arī draudzība ar mūsu radniecīgajām organizācijām kaimiņos, Igaunijas un Lietuvas MS biedrībām. Jau vairāku gadu garumā mēs rīkojam starptautiskās Baltijas valstu atpūtas nometnes mūsu cilvēkiem, katru gadu kādā no mūsu valstīm. Cenšamies uzturēt draudzīgus sakarus, pieredzes apmaiņu starp mūsu organizācijām.

            Asociācija ir Starptautiskās MS federācijas  un Eiropas MS platformas biedrs.  

           

Piecus gadus atpakaļ, arī novembrī, laikam, šis mēnesis tāds veiksmīgs, grupai mūsu cilvēkiem, ārstējoties Jaunķemeru rehabilitācijas centrā, bija liktenīga iespēja iepazīties ar jaukas vācu ģimenes tēvu un dēlu, Jakovu un Artūru no Hemeras pilsētas Vācijā. Ģimene ir kristīga, Artūrs savukārt ir cilvēks ar invaliditāti no bērnības, un mūsējiem ratiņkrēslos nebija grūti atrast kopēju valodu, valodas barjeras nebija, jo gan šī ģimene, gan daudzi ļaudis no Hemeras Kristīgās draudzes, līdz Berlīnes mūra krišanai, dzīvojuši gan Kazahstanā, gan Kirgīzijā un brīvi pārvalda krievu valodu. Sākās savstarpēja draudzība, jau trīs gadus saņemam humāno palīdzību, gan ratiņkrēslus, funkcionālās gultas, higiēnas preces un citas noderīgas lietas, kuras ar draudzes busiņu un lielu piekabi tiek atvestas uz Latviju. Katru reizi vācu kristīgie ļaudis apciemo mājās kādus guļošos cilvēkus, iepriecina ar dāvanām, jaukiem dziedājumiem. Pagājušā vasarā divdesmit divi cilvēki no visiem novadiem, desmit dienas atpūtās Hemerā, tas bija neaizmirstami. Paldies, jums par visu! Lai Dievs jūs svētī!

            Divdesmit gadi ir pagājuši saspringtā darbā, pamatā jau, vismaz pie mums Latvijā, šāda sabiedriska organizācija, turas uz nedaudzu cilvēku iejūtības, cilvēkmīlestības, pašaizliedzības, reizēm arī ziedošanās pamata. Visi nodaļu un pašpalīdzības grupu vadītāji, ir cilvēki ar MS, ar tādiem pašiem veselības sarežģījumiem, ģimenes, sadzīves, finansiālajām grūtībām, kā jebkurš cits. Bet neskatoties uz visiem dzīves un sadzīves samezglojumiem, mēs rakstām projektus gan starptautiskus, gan tepat vietējos ar pašvaldību atbalstu, rīkojam seminārus, atpūtas nometnes, braucam ekskursijās, ejam uz teātriem , koncertiem, piesaistām ziedotājus, sponsorus, cenšamies rūpēties par tiem , kuri jau nevar vairs piedalīties visās mūsu aktivitātēs – cenšamies pielāgoties jaunajiem dzīves apstākļiem, iekļauties apkārtējā sabiedrībā.

Šodien mums ir svētki, gribas pateikt paldies visam LJMC kolektīvam par sirds siltumu, sapratni rūpējoties par cilvēkiem ar MS, jo jums jau nav tikai mūsu cilvēki vien! Visam Vecmīlgrāvja slimnīcas neiroloģijas nodaļas kolektīvam, sevišķi dr. Jolantai Kalniņai, Mairai Murziņai, Anitai Paeglei, māsiņām Zentai Dimperei, Sandrai Reitupei, Tatjanai Andersonei, LJMC vadībai dr. Jānim Birkam, dr. Martai Aizsilniecei , saimniecības pārzinātājai Ļubovai Ivanovnai un visiem tiem cilvēkiem kam mēs neesam vienaldzīgi. Pateicība arī vienam no asociācijas dibinātājiem, P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas profesoram Andrejam Milleram! Mēs nekad neaizmirsīsim to milzīgo ieguldījumu, jauko attieksmi, sirds siltumu ko mēs savulaik saņēmām no mūsu visu mīlētās dakteres Maijas Mētras!

Kas būtu biedrība LMSA bez mūsu vecbiedriem, zelta fonda: Ināras Priedes un Annas Fursenko no Alūksnes, Ženijas Stundas no Bauskas, saulītes- Monikas Jukšas no Daugavpils, Zaigas Ribakas no Kuldīgas, Evas Zgirskas un Zigrīdas Bērziņas no Saldus, mūsu mīļās Pārslas Petrones no Rīgas, Guntras Cīrules no Luksemburgas, bijušā asociācijas prezidenta Valerija Ulmaņa no Jūrmalas, visu jūsu  nopelns ir, ka mums šodien ir 20. Paldies arī mūsu citiem aktīvistiem Aijai Pafratei no Jelgavas, Margai Ozoliņai no Rīgas, Seronei Gravai no Ogres, Ievai Bjalkovskai no Jūrmalas, Vitai Ādamsonei no Cēsīm, Līgai Mazurei no Rēzeknes, manai labajai rokai Inetai Januško, Ingrīdai Krēbsai, Ivitai Faitušai, Sanitai Zommerei, bijušajai grāmatvedei Mārai Avotai, Aivim Miezītim no Saldus, vienmēr izpalīdzīgajam Aleksandram Kartiševam no Iecavas, lielam palīgam no Rīgas Andrejam Osipovičam!

Mūsu visu klātesošo milzīgs ieguldījums ir LMSA 20! Sveicu visus no sirds, vēlu tā turpināt, lai mums izdodas arī turpmāk!

                                                        LMSA vecbiedrs no 1996.gada marta, jūsu  Skaidrīte Beitlere.  

 

Šodien, atceroties paveikto…

 

Mana līdzdalība biedrībā LMSA sākās pirms septiņiem gadiem, nu jau gandrīz trīs gadus esmu valdes priekšsēdētājas amatā.

Ir patiess prieks un gandarījums par paveikto!

Šajā laikā biedrībā īstenoti divi ES Mūžizglītības Gruntdvig un Leonadro da Vinci projekti vides pieejamības un netradicionālās medicīnas jomā. Īstenoti daudzi vietējo pašvaldību (Rīgā, Daugavpilī, Alūksnē, Bauskā, Jelgavā, Kuldīgā, Saldū, Cēsīs un Jūrmalā) lielāki un mazāki projekti un privāto iniciatīvu (Kopienu iniciatīvu fonda, Nodibinājuma fonda Ziedot.lv, LNK Charity Fund) projekti, pēdējos divus gadus tiek īstenots Nodarbinātības valsts aģentūras finansēts subsidētās darba vietas projekts. Esmu bijusi projektu vadītāja, koordinatore, konsultante, palīdze, atskaišu gatavotāja un izpildītāja.

Paldies visiem aktīvajiem valdes locekļiem, nodaļu vadītājiem un vietniekiem par idejām un īstenotajām iecerēm, ko mēs kopīgiem spēkiem esam paveikuši!

Mūsu biedrības divdesmitajā pastāvēšanas gadā esam izveidojuši bukletu, akcentējot MS cilvēku stāstus. Gribu īpašu PALDIES teikt savai mammai! LMSA uzmeklēju un uzsāku darboties ar vienu domu: “Es palīdzēšu savai mammai”, vēlāk veidojās plašāks skaidrojums  “Palīdzot citiem, es palīdzēšu arī savai mammai”. Protams, ne vienmēr tas ir izdevies, jo veltot sevi citiem, mūsu tuvākie cilvēki cieš, jo mūsu nav blakus! Mammu, Tu man esi vislabākā!

Gribu teikt PALDIES vīram, bērniem, vecākiem, māsai un brālim un viņu ģimenēm par atbalstu un sapratni, jo darbs biedrībā ir prasījis laiku, ko varētu veltīt saviem tuvākajiem…

Šajos gados daudzus LMSA cilvēkus esmu iepazinusi tuvāk, esmu centusies mācīties un mācījusies ĻOTI DAUDZ no JUMS! Īpašu Paldies par visu gribu teikt Skaidrītei Beitlerei, Guntrai Cīrulei, Monikai Jukšai, Ženijai Stundai, Zigrīdai Bērziņai, Pārslai Petronei, Inārai Priedei, Annai Fursenko, Ievai Bjalkovskai, Pārslai Petronei un mūsu grāmatvedei Sanitai Zommerei. Iespējams esmu bijusi aizņemta, stingra, skarba, varbūt netaisna…

Lai vēl jaunas idejas un ieceres un spars to īstenošanai!

Sveicu visus jubilejā!

                                                                                                                      Ivita Faituša

 

SVEICIENS Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas

20.-tajā gadadienā.

Pateicos LMSA valdei par ielūgumu uz pasākumu Rīgā, taču diemžēl veselības stāvokļa un mana cienījamā vecuma dēļ man nebija iespējams ierasties. Man ļoti žēl, jo labprāt būtu šo jubileju svinējusi kopā ar jums visiem Latvijā! Es labi atceros savas viesošanās reizes skaistajā pilsētā Rīgā un vairākās MS nodaļās ārpus tās. Vēl šodien es esmu lepna un laimīga, ka man ar DMSG BV un tās vadītājas Dorotejas Pitschnau kundzes, kā arī ar EMSP un MSIF atbalstu izdevās Latvijā nodibināt starptautiski atzītu MS asociāciju. Caur to daudzi Latvijas cilvēki ar MS un viņu ģimenes varēja saņemt konkrētu un vajadzīgu palīdzību, lai atvieglotu šīs slimības radītos apgrūtinājumus. Sevišķi es pateicos Skaidrītei Beitlerei, Guntrai Cīrulei, kā arī visu nodaļu vadītājiem par nenogurstošu un milzīgu atbalstu un veiktajām aktivitātēm, bez kurām 1995. gadā iesāktais darbs nebūtu tik sekmīgi turpināts.

Joprojām man ir liela interese un vēlme, lai LMSA arī turpmāk klātos arvien labāk un tāpēc esmu pārskaitījusi nelielu ziedojumu uz asociācijas kontu, un ceru, ka tas tiks izmantots kāda nākamā LMSA projekta īstenošanai.

26. novembrī es ar laba vēlējumiem būšu pie jums domās un sūtu vissirsnīgākos apsveikuma vārdus par 20 gadu sekmīgo darbu visiem MS cilvēkiem un viņu ģimenēm, un es novēlu LMSA veiksmīgu nākotni!

 

Jūsu Mariella fon Klenka

/Mariella von Klenck/

 

Alūksnes nodaļas darbība no 1996.g. jūlija.

 

Dibināšanā piedalījās cilvēku ar multiplo sklerozi grupa un pārstāvji no Jelgavas nodaļas. To izveidot palīdzēja Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centra vadītāja Lolita Krūmiņa. Lielu atbalstu izveidošanā sniedza LMSA pirmais prezidents Viesturs Puidītis. Par nodaļas vadītāju ievēlēja Ināru Priedi, vietnieci Annu Fursenko. Nodaļas dibināšanu atspoguļoja rajona laikraksts „Malienas Ziņas”.

Pirmajos darbības gados notika cilvēku ar MS apzināšana, izveidota sadarbība ar Alūksnes rajona un pilsētas vadību un Alūksnes sociālā palīdzības centra darbiniekiem, kā arī ārstiem. Piedalāmies NVO atbalsta centra rīkotajos semināros.

1998.gadā Alūksnē notika tikšanās ar Vecmīlgrāvja slimnīcas ārstiem dr.Mētru, dr.Murziņu un dr.Milleru, kā arī LMSA Rīgas nodaļas pārstāvjiem. Piedalījās reģionālo nodaļu pārstāvji no Alūksnes, Balviem, Valkas un Gulbenes.

2000.gadā Alūksnē Phare-LIEN projekta „Palīdzība MS slimniekiem un viņu ģimenēm ”notiek tikšanās ar Vācijas MS biedrības( DMSG) pārstāvēm. Piedalījās pārstāvji no Alūksnes, Balvu, Valkas un Gulbenes nodaļām, kā arī dr.Greivule un Alūksnes rajona pārstāvji un sociālie darbinieki. Tikšanos atspoguļoja laikraksts „Malienas Ziņas”. Šajā gadā Bavārijā notika vasaras nometne MS slimnieku bērniem, piedalās arī 3 bērni no Alūksnes.

2001.gadā ar Alūksnes nodaļas, NVO centra, Sarkanā Krusta rajona nodaļas un Alūksnes pilsētas domes un sociālās palīdzības centra darbinieku palīdzību īstenots projekts par rehabilitācijas zāles un medicīnas kabineta izveidi Alūksnes sociālās palīdzības centra telpās. Projekta sagatavošanā lielu darbu ieguldīja ASV Miera korpusa brīvprātīgais Ēriks Markovs. Nosvinēta nodaļas 5 gadu pastāvēšanas jubileja.

2002.gadā Alūksnes nodaļa ar savu informācijas stendu piedalās Alūksnes pilsētas svētkos.

2003.gadā Alsviķu rehabilitācijas centrā notiek vasaras nedēļas nometne MS slimniekiem un viņu bērniem. Tajā piedalās 44 dalībnieki no Vācijas un Latvijas. Nometnes organizēšanā lielu darbu ieguldīja Ināra un Anna, to vadīja Inese Ločmele no Alūksnes. Projekta ietvaros notika ekskursijas, nodarbības ar lietišķas mākslas meistariem- podnieku un kalēju, radošās darbnīcas. Projektu palīdzēja sagatavot un īstenot Guntra Cīrule.

2005.gadā iesaistāmies LCĪVSO „SUSTENTO” projektā „Zaļā gaisma iespējām”. Tā ietvaros notika iknedēļas tikšanās ar citu NVO pārstāvjiem, rajona un pilsētas vadību, semināri Rīgā. Projektā piedalījās arī Talsu un Jēkabpils pilsētas.

Kopā izstrādājām rīcības plānu „Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībā”. Plānu prezentējām starptautiskā konferencē Jūrmalā.

2006.gadā iesaistījāmies Amerikas Baltijas Partnerattiecību programmas „Spēcīgi cilvēki ar individualitāti un draudošu invaliditāti NVO tīklojumi kā pilsoniskas sabiedrības pamats”. Šis projekts bija kā turpinājums projektam „Zaļā gaisma iespējām”.

2006.gada jūlija beigās svinējām nodaļas pastāvēšanas 10 gadu jubileju. Mūs sveica pārstāvji no citām NVO, rajona padomes un pilsētas domes vadība, kā arī LMSA vadība.

2006.gada vasarā Kazdangā piedalījāmies Baltijas MS nometnē. Nedēļas gaitā bija nodarbības pie floristes, psihologa, izbraukums uz Pāvilostu pie jūras un zoodārza filiāles ‘’Cīrulīši” apskate un citas aktivitātes.

2006.gada rudenī mūsu nodaļas vadītājas Ināra un Anna kopā ar citu LMSA nodaļu vadītājiem piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vācijas MS asociācijas Bavārijas nodaļu.

2007.gada vasarā Alsviķu profesionālajā skolā SIF projekta ietvaros „Cerības spēks” piedalāmies nodarbības ar dažādiem speciālistiem.

2008.gadā turpat notiek nometne ”Drauga plecs”, kurā piedalījās Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Cēsu nodaļas cilvēki ar MS. Projekta ietvaros notika izglītojošs seminārs un nodarbības ar speciālistiem.

2009.gadā piedalāmies starptautiskajā MS dienā maija pēdējā trešdienā, kas notika Babītē. Jūlijā īstenojam „Rietumu Bankas un „Latvijas Avīzes” labdarības  projektu „Sprīdis labākai dzīvei”, izveidojot uzbrauktuvi invalīdiem ratiņkrēslos pie Alūksnes tautas nama. Kopā ar citām Alūksnes NVO piedalījāmies parakstu vākšanā, lai nepieļautu Alūksnes slimnīcas likvidāciju.

2011.gada jūlijā svinējām 15 gadu pastāvēšanas jubileju. Prezentācijā stāstījām par savas organizācijas darbību. Mūs sveica novada vadība un mūsu draugi no citām NVO, bija ieradusies arī LMSA vadītāja Skaidrīte un Cēsu nodaļas pārstāves.

Pēdējos gados kopā ar citām Alūksnes NVO reizi mēnesī tiekamies ar novada vadību, lai noskaidrotu mums aktuālus jautājumus. Vasarā braucam ekskursijās. Sveicam savus biedrus vārda un dzimšanas dienās, nozīmīgās dzīves jubilejās, kopā svinam Ziemassvētkus. Apmeklējam ārstnieciskās vingrošanas nodarbības Alūksnes slimnīcā.

Bijām uz Alūksnes kultūras centra atklāšanas koncertu šoruden , iespēju robežās apmeklējām arī sarīkojumus pagastos. Paldies, Alūksnes novada domes vadībai un Sociālajam dienestam par transportu, lai mēs varētu nokļūt sanāksmēs Rīgā vai braukt ekskursijās, piedalīties citās aktivitātēs. Sveicu visus LMSA 20 gadu jubilejā!

 

Didzis Apsītis Alūksnē

MS diena Alūksnes nodaļā

27.maija rīts sākās ar lietu, taču tas nespēja sabojāt svētku prieku. Mēs, Alūksnes nodaļas biedri devāmies ekskursijā uz  Jaunlaiceni.

Apskatījām Jaunlaicenes muižas muzeju. Muzejs izvietojies Jaunlaicenes muižkunga mājā, jo pati muižas ēka nav saglabājusies. Muzejā apskatāmas divas ekspozīcijas. Pirmā no tām stāsta par Vidzemes muižu apsaimniekošanu 18.-20.gadsimtā. Lielākā ekspozīcijas daļa veltīta baronu Rolfu dzimtas Vidzemes atzaram, kādreizējiem šīs muižas saimniekiem.

Otrā ekspozīcija „Malēnieši Opekalna draudzē” stāsta par baznīcu, draudzes teritoriju, vēsturi un nemieriem, sniedz nelielu ieskatu aizvēstures laikos. Tajā nozīmīga vieta atvēlēta malēniešu izloksnes izpētei. Tā ir īpatnēja valoda, kurā runā tikai Malēnijā, vēsturiskā etnogrāfiskā novadā, kas ietver Alūksnes un tuvākos novadus Ziemeļaustrumvidzemē.  Ekspozīcijas idejas autore ir rakstniece novadniece Māra Svīre.

Pēc muzeja apskates bija paredzēts Jaunlaicenes parka apskate, taču laika apstākļu dēļ tā nenotika. Paldies muzeja darbiniecēm par saturīgo stāstījumu. Paldies arī kafejnīcas „Cepurīte” darbiniekiem par siltajām pusdienām un Alūksnes novada Sociālajam dienestam par specializēto transportu.

Didzis Apsītis Alūksnē

 

Bauskas nodaļas dzīve.

 

Mēs, Bauskas MS nodaļas kolektīvs katros Ziemassvētkos sanākot plānojam nākamā gada ieceres un rakstām projektu Bauskas novada domei. Viens no atbalstītajiem pasākumiem bija Lieldienās, cīnījāmies olu kaujās, olu ēšanā un ripināšanā. Skaitījām pantiņus par vistu, gaiļu un zaķu nedienām dējot raibās olas. Mūsu kalendārā atzīmēts 27.maijs-Pasaules MS diena. Pašu pilsētā esam atpazīti, tādēļ devāmies ekskursijā baudīt Latvijas ziedošo pavasara dabu. Rīts ar saules spožumu un mūsu vadītājas Ženijas priecīgo smaidu, sākās ceļojums uz Dobeli, selekcionāra Pētera Upīša muzejs un dārzs ir viens no lielākajiem ceriņu kolekcijām Eiropā. Mēs no ceriņu smaržām noreibām meklējot laimi piecām lapiņām,  atradām vairākus ceriņa krūmus visus ar laimes ziediņiem un pie tiem fotografējamies. Ceļojuma turpinājumā iekarojām Jaunpils pili. Satikāmies ar Jaunpils novada sociālā dienesta darbiniekiem. Draudzīgās sarunās atklājās daudz kopīgs, bet sadarbība un palīdzība ar NVO ir plašāka nekā Bauskā. Gida pavadībā apmeklējām muzeju, uzzinājām daudz jaunumu arī par vietējo sieru ražotni un veikalu, kurā iepirkāmies. Tērvetes parka teritorijā ieturējām launagu, ar dziesmām un joku stāstiem atgriezāmies Bauskā. Mūsu SIA " Aips" šoferītis pateica labus vārdus: "Ar jums, kaut uz pasaules malu, tik labu kompāniju sen nav redzēta." Prieks par kopā pavadīto laiku un lai visiem skaisti ceļojumi.

 ***                                                                   

 Pēc divām nedēļām mēs apskatījām savu mīļo mazo Bauskas novadu. Ceļojumu sākām ar Bruknas muižas kompleksu, 19.gadsimta kungu māja, kurā atrodas garīgās dzīves centrs, te viss ir atjaunots un sakopts. Pēc renesanses dārzu parauga veido sakņu dobes (kāpostu, sīpolu, burkānu u.c.) un ziedu dobes apkārt mājai, skaisti izskatās. Ceļu turpinot nonācām Ozolainē pie enerģētiskās piramīdas, iekšā ieejot jūtams liels strāvojums, bet visiem tā nav. Šeit daudzi brauc atkārtoti, lai saņemtu palīdzību dzīves problēmu sakārtošanai un veselības stiprināšanu un to var panākt tikai ar lūgšanu. Ceļojumu turpinot no tālienes redzama Skaistkalnes katoļu baznīca, kas ir lielākais katoļticības centrs Zemgalē, skatījām mākslas pieminekļu kolekciju, vēsturisko interjeru, par visu mums stāstīja muzeja vadītāja. Gida pavadījumā, Skaistkalnē, daudzās vietās, apskatījām piltuvveida iegruvumus -karsta kritenes.

Lai turpinātu iesākto, devāmies ceļā uz saimniecību "Kociņi", mājas siera ražotni. Ražošanas procesu skatījām no sākuma līdz gatavai produkcijai. Tālāk sekoja degustācija, pasniedza sieru un lāceņu ievārījumu viņu pašu lasītu, gatavotu un piedevām kafiju, baudījums bija fantastisks. Pirms turpinājām ceļu, izpirkām visu gatavo produkciju, jo tik labu, baudāmu bez konservantiem ražot var privātie uzņēmēji. Pateicāmies par ziedoto laiku, viesmīlību un devāmies ceļā. Gribas priecāties par vasaras skaistajām dienām, kuras pavadītas kopā ar draudzīgo kolektīvu, žēl mājās palicēju, kuri nevar mums pievienoties veselības dēļ. Mēs visi drīkstam priecāties, jo paši mēs nesam savu slimību ar saviem spēkiem uz pašu pleciem. Mēs mīlam savu zemi un zeme mīl mūs. Gluži vienkārši mīlēsim paši sevi, priecāsimies, jo dzīve arī mūs mīl.

Visiem, visiem novēlu veselību, Maija Jansone no Bauskas Vecsaules " Bāliņiem".

 

Biedribai  LMSA jau 20!!!

 

Katru dienu es kavējos siltās, spēku dodošās atmiņās par piedzīvoto šajos gados.

Pirms 18.gadiem - viss notika tā ātri un vienkārši-  pazvanīja sieviete       ( mūsu mīļā „saulīte” – Skaidrīte Beitlere) ar labestīgu, sirsnīgu balsi un ierosināja apzināt visus Multiplās sklerozes slimniekus Daugavpils novadā. Īsā laikā tika izveidota Daugavpils nodaļa un sākās nopietna darbošanās. Iepazināmies ar Vecmīlgrāvja slimnīcas Neiroloģijas speciālistiem.  Dakteri Maiju Mētru – šo gudro, laipno un labestīgo neiroloģi, neiroloģijas nodaļas vadītāju, kuras jau vairākus gadus nav starp mums,... bet viņas apburošo smaidu, vērtīgos padomus  un silto roku pieskārienu, es nekad neaizmirsīšu....

 Iepazināmies ar dakteri Mairu Murziņu, Anitu Paegli, kas deva mūsu nodaļas biedriem ļoti nozīmīgus un vērtīgus padomus, kā labāk sadzīvot ar savu slimību, kā  pareizāk palīdzēt sev atvieglot slimības ietekmi. Liels un mīļš paldies visam Latvijas Jūras  medicīnas centra Vecmīlgrāvja slimnīcas neiroloģijas  nodaļas kolektīvam.

   Īpašu un ļoti mīļu paldies sakām LMSA vadībai, kas prata mūs visus savākt kopā, nemanot, piemēram mani, iemācīt vadīt nodaļu, rakstīt projektus, rakstīt atskaites, atrast saprašanos ar nodaļas biedriem, veiksmīgi un aktīvi darboties ik dienu. 

           Paldies!!!

 LMSA Daugavpils nodaļas vadītāja  - M.Jukša

Labie darbi

Dzīve ir brīnišķīga, tikai jāiemācās tās skaistumu saskatīt pašam. Par godu Daugavpils pilsētas jubilejai akcijas „Labie darbi – 740” ietvaros Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi kopā ar saviem draugiem no Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Daugavpils nodaļas iestādīja zaļas tūjas un košas peonijas bērnudārza teritorijā. Puķu stādīšanas akcija notika 14.maijā pēc bērnu koncerta „Atvērtā sirds”. Mazie dejotāji un dziedātāji ar prieku sveicināja seniorus - asociācijas biedrus un dāvāja kopā ar dziesmām un dejām savus mīļus smaidus un pašgatavotus  ziedu pušķus. Ciemiņi jutās bērnudārzā ļoti komfortabli. Kopīgie svētki un kopīgais darbs dod tik daudz pozitīvo emociju, prieka un vēlmi darīt labu. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izdodas atrast sevī spēkus, paskatīties uz dzīvi savādāk, ar prieku un pozitīvu domu Bērniem savukārt rodas iespēja izprast citus un ar atvērtu sirdi pieņemt tos. Un protams mēs visi kopā piepildījām savu sapni labiekārtojot pirmsskolas iestādes apkārtni pēc renovācijas brīvdarbiem. Pateicamies Daugavpils pilsētas domei par atbalstu.

                                                                                               Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja: N.Isate.

Daugavpils nodaļas biedru draudzība ar mālu.

teterevi.jpg

Mēs gribam padalīties savā iegūtajā pieredzē, ko ieguvām darbojoties projekta „Ar mākslu uz Tu” ietvaros.

Darbojoties māla centrā burvīgā cilvēka – keramiķa Jāņa Saikovska vadībā, visi divdesmit divi  nodaļas biedri, atradām savam ķermenim un dvēselei jaunu, vēl nezināmu relaksācijas metodi. Divas stundas atrodoties tik tīkamā, klusā, neaprakstāmā aurā, mēs aizmirsām par visu slikto, kas  uztrauca dotajā brīdī, mēs  jutāmies  brīvi un laimīgi. Tam visam klāt šis pacietīgais, siltais un pakļāvīgais M Ā L S, kas ļāvās visām mūsu iegribām. Mēs  varējām izpaust savas dusmas,  mālu sitot ar savām dūrītēm,  mālu cieši mīcot un knaibot rokās.... bet  pēc tam to mīļi noglāstīt, samīļot  un pasmaidīt... cik viegli ir palicis ap sirsniņu.

 Visi projektā iesaistītie dalībnieki jutās lepni, ka viss izdodas, sanāk smuki darbiņi, kurus, pašus skaistākos, droši varēsim uzdāvināt LMSA 20 gadu jubilejā. Ar keramiķa prasmīgajām rokām tika izvirpota liela, skaista  vāze, uz kuras mēs uzrakstījām savus iniciāļus,  - tā arī būs skaista dāvana  LMSA jubilejā.

Vēl jau mēs turpināsim darboties ar mālu, atradīsim , iegūsim, iepazīsim daudz kā jauna, mums nezināma un noderīga, darbojoties  ar mālu katrs atcerēsimies savu bērnību, kā mēs grāvjos no māla cēlām pilis, skaistus pasaku varoņus un brīnumtraukus....

Daugavpils ar malu.JPG  

LMSA Daugavpils nodaļas biedre   E.Romanovska

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: