Avīze Cerība Nr.40(1.daļa)

Pārmaiņu laiks

Gads tuvojas izskaņai un mēs sen neesam tikušies ar mūsu avīzes starpniecību.  

Mūsu „Cerībai” divas lielas jubilejas - 15  gadi kopš pirmā numura iznākšanas un 

Jūs turat rokās 40. avīzes izlaidumu.  1997.gada decembrī avīzes nosaukums bija

„ LMSA  avīze” Nr.1. Mēs izsludinājām konkursu par veiksmīgāko LMSA avīzes nosaukumu, mēneša laikā saņēmām ļoti daudz interesantu un atjautīgu avīzes nosaukuma priekšlikumu. Mēs izvēlējamies „Cerība”, cerībā, ka tā būs kā saite starp jums mūsu mīļie lasītāji un visām mūsu nodaļām.  Domājam , ka savā ziņā tas mums ir izdevies, jo visus šos gadus mēs jūtam, ka mūsu „ Cerība” tiek gaidīta un mīlēta. Arī mums avīzes veidotājiem tā reizēm trūkst, bet ir daudz  dažādi objektīvi  iemesli , ka nevaram viņu izdot tik cik gribētos, protams pats būtiskākais ir naudas trūkums.

Tā arī patlaban neesam tikušies veselu gadu un tādēļ  šo jubilejas numuru veidojam

tādu biezāku.

Lai arī avīze netika izdota, šis aizejošais, 2012.gads mums visiem tomēr ir bijis notikumiem, satraukumiem, priekiem , dažādiem pasākumiem, projektiem bagāts. 

Tagad 30. novembrī notiek  LMSA atskaišu – pārvēlēšanas pilnsapulce, kurā valde atskaitās par četros gados paveikto, domā par mūsu biedrības nākotni un pilnsapulce izvēles jaunu biedrības valdi. Atskaite kā vienmēr ir mūsu avīzē lasāma, lai jums katram būtu priekšstats par to kas ir paveikts, kas vēl būtu veicams.

            Tuvojoties pirmajai  Adventei,  Ziemassvētkiem,  Jaunajam gadam, vēlos nedaudz atskatīties atpakaļ, pārlūkot,  ko mēs visi kopīgi esam paveikuši gan veidojot mūsu biedrību, gan diendienā rūpējoties par mūsu līdzcilvēkiem. Lielākā daļa biedrības aktīvie ļaudis ir cilvēki ar lielākiem  vai mazākiem veselības sarežģījumiem, sadzīves problēmām, naudas trūkumu kā jeb kurš cits mūsu Latvijas vienkāršais iedzīvotājs. Tomēr neskatoties uz visu to atrod sevī spēku,  enerģiju, laiku, optimismu palīdzēt, uzsmaidīt, atbalstīt, sarūpēt kaut nelielu prieku, pateikt labu vārdu un uzmudrināt savus līdzcilvēkus, tos kas jau nolaiduši „spārnus” nekam vairs netic.

            Vecākie mūsu biedrības biedri atcerās ar kādu enerģiju un gribu palīdzēt citiem sev līdzīgiem, mūsu pirmais prezidents Viesturs Puidītis 1995.gadā meklēja pa visu Latviju  pa poliklīnikām ,slimnīcām, DEĀK –iem, cilvēkus ar MS, viņu tuviniekus, atbalstītājus. Mūsu arhīvā ir saglabājušies pirmie dažādu medicīnas iestāžu atsūtītie materiāli par šiem cilvēkiem , izveidota bieza reģistrācijas burtnīca alfabeta kārtībā, klade ar pirmo gadu biedru naudu maksājumiem, pirmās finansu atskaites un citi ļoti vēsturiski LMSA veidošanās  dokumenti.  Nenovērtējams atbalsts sākumā bija LJMC  Vecmīlgrāvja slimnīcas neiroloģijas nodaļas tolaik neiroloģes,  dakteres , mūsu visu mīlētās Maijas Mētras , P.Stradiņa klīniskās slimnīcas neirologa daktera Andreja Millera atbalsts , griba palīdzēt izveidot atbalsta organizāciju cilvēkiem ar MS.  Neatsverams atbalsts sākuma gados mums bija Vācijas MS biedrības (DMSG) pieredze, interese par mums. Apjomīgais ES Phare-LIEN projekts ar DMSG palīdzību, ļāva mums apbraukāt visus Latvijas novadus, ārstiem konsultēt cilvēkus, mums biedrības pārstāvjiem  apzināt un veidot reģionālās  nodaļas , pašpalīdzības grupas visās lielākajās  pilsētās. Humānā palīdzība ko mēs saņēmām no vāciešiem, datortehniku, mēbeles biroja iekārtošanai, autotransports, drēbes, higiēnas preces , finansiālie līdzekļi palīdzēja mums sākuma gados atsperties. Lai ar patiku atceramies mūsu patronesi Mariellu von Klenck kundzi, Doroteju Pitschnau,Gabrielu Seestaedt, Bārbeli Tengi, jauko Sanderu ģimeni un vēl daudzus citus vācu draugus. Šī  lielā ES  projekta laikā mums pievienojās mūsu Guntra Cīrule -  palīgs , atbalsts,  valdes loceklis,  valdes līdzpriekšsēdētāja, projektu rakstītāja un koordinatore vārdu sakot viena no mūsu biedrības patriotēm. Esam lepni un priecīgi, ka Guntra ar savu darbu un enerģiju ir tikusi līdz darbam ES , jau otro gadu strādājot Luksemburgā. Apsveicam un paldies par visu kas ir darīts mūsu cilvēku labā!

            Visu pagājušo septiņpadsmit gadu laikā esam visi kopīgi centušies atbalstīt jebkuru mūsu cilvēku vai tas ir lielākā pilsētā vai attālākā lauku pagastā, jo mums visiem ir viena kopēja sāpe multiplā skleroze. Salīdzinoši kā MS tika ārstēta pagājuša gadsimta astoņdesmitajos, deviņdesmitajos gados un tagad, progress ir milzīgs, tomēr gribās lai zinātne, medicīna un farmācija ietu uz priekšu straujāk. Cilvēks ar MS negrib samierināties ar to kas patlaban sasniegts slimības ārstēšanā gan Eiropā, gan pasaulē  - mūsu cilvēkiem jādzīvo tagad ar cerību , ka MS jau drīzā laikā piedzīvos to brīdi – par Pasauli bez MS!

            Pateicamies mūsu Latvijas Jūras Medicīnas centra (LJMC) vadībai dr.Jānim Birkam, dr. Martai Aizsilniecei par atbalstu un pajumti. LJMC Vecmīgrāvja slimnīcas MS centra vadītājai dr.Jolantai Kalniņai,  dakterēm Mairai Murziņai, Anitai Paeglei,

Inetai Cīberei, māsiņām Sandrai, Zentai, Tatjanai un visam neiroloģijas nodaļas kolektīvam par sirds siltumu un sapratni ārstējot mūsu cilvēku. Paldies P.Stradiņa klīniskās slimnīcas Neiroloģijas centra profesoram Dr. Andrejam Milleram par tiem gadiem kurus kopā esam pavadījuši veidojot un attīstot LMSA.

             Pateicamies visām tām organizācijām, firmām zāļu kompānijām , sevišķi

Novartis, Gedeon Richter, Serono, Teva, Bayer bez kuru atbalsta mēs nevarētu ne atpūsties nometnē, ne katru gadu rīkot MS dienas, ne savas sapulces un daudz ko citu. Paldies visiem šo pārstāvniecību labajiem un atsaucīgajiem cilvēkiem!

Pateicība visu Latvijas pašvaldību vadītājiem , sociālo dienestu pārstāvjiem un visiem, visiem  labajiem cilvēkiem,  kas visu šo gadu garumā nav bijuši vienaldzīgi pret mūsu cilvēkiem!

Paldies sabiedrisko attiecību speciālistēm no „Diviem ganiem” Laurai Zvirbulei, Agnesei Kuksai un citām meitenēm.

Pateicība Ogres Baptistu draudzei un mācītājam Dainim Pandaram par humāno palīdzību, elektriskajiem ratiņkrēsliem.

            Viss darbs kas paveikts nav iedomājams bez visu mūsu kolektīva aktīvāko cilvēku pašaizliedzīgā darba. Mūsu Zelta fonds ir pelnījis visu cieņu un pateicību, ņemo vērā arī , ka visi kas darbojas biedrībā ir cilvēki ar veselības sarežģījumiem.

 PALDIES  jums – Ināra Priede un Anna Fursenko no Alūksnes, Ženija Stunda no Bauskas, Monika Jukša un Eulālija Romanovska no Daugavpils, Aija Pafrate no Jelgavas,  Ieva Kurmeljeva no Jūrmalas, Zaiga Ribaka no Kuldīgas, Serone Grava no Ogres, Zigrīda Bērziņa no Saldus, Pārsla Petrone, Sandra Zviedre, Marga Ozoliņa, Ineta Januško, Ivita Faituša, Māris  Āboliņš no Rīgas,  Guntra Cīrule no Luksemburgas, Līga un Voldemārs Mazuri no Lūznavas . Pateicība arī mūsu citiem aktīvajiem ļaudīm- Jūlianai Rakulei, Vitai Ādamsonei, Andrejam Glokam no Cēsīm,  Aivim Miezītim no Saldus, Ingrīdai Krēbsai, Valērijam Asadčijam , Ivaram Faitušam no Rīgas , Sanitai Zommerei no Skultes, Jurim Kartiševam no Iecavas.  Mēs visi,  visi kopīgi darām , labu svētīgu darbu!

PALDIES JUMS VISIEM par kopā pavadītiem gadiem! 

 Priecīgus Ziemasvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

 

LMSA valdes priekšsēdetāja    Jūsu Skaidrīte Beitlere.

 

Jaunākais MS pacientu aprūpē

   Kā katru gadu , tuvojoties gadu mijai, mēs atskatāmies uz paveikto un nospraužam nākotnes vīziju. Mūsu apņēmība –pēc iespējas labāk palīdzēt pacientiem – paliek nemainīga. Multiplās sklerozes (MS) centrs Vecmīlgrāvī no 2009.gada septembra, kas ir jau trīs gadi, pacientus apkalpo ambulatori un dienas stacionārā un darba apjoms ir cieši saistīts ar valsts piešķirtajiem līdzekļiem. Pacientu skaits, kuriem diagnoze apstiprināta pirmo reizi mūžā, pēdējos gados ir vidēji 70-80 pacienti gada laikā un izskatās, ka tik pat daudz jauno MS pacientu būs arī šī gada beigās. Dotā informācija liecina tikai par vienu , ka slimības izplatība palielinās, ko apstiprina arī starptautiskie epidemiloloģiskie pētījumi.  Jaunākā multiplās sklerozes izpēte veltīta ne tikai epidemioloģijas jautājumiem, tā ietver jaunāko ārstēšanu progresējošai multiplās sklerozes norisei. Starptautiskā līmenī pacientu aprūpē ir izvirzītas jaunas prioritātes, kas ietver pētniecību par progresējošu MS. Starptautiskās sadarbības organizācijas izvirzījušas par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem – izstrādāt imūnmodulējošu terapijas modeli progresējošai MS. Arī mūsu centram ir dota iespēja ar jauno gadu piedalīties projektā par terapiju sekundāri progresējošai MS. Varu pieminēt, ka mūsu centrs piedalīsies jaunā pētījumā, kur MS terapija būs tablešu veidā, kas ir daudz patīkamāks medikamenta ievades veids un neatšķiras arī efektivitātes ziņā. Pieminot starptautiskos jaunumus, jāatzīmē Eiropas MS platformas (EMSP) izstrādātā profesionālā programma MS māsām, jo kā mēs visi labi zinām, ka pasaulē ir 2.5 miljoni MS pacientu, par kuriem ikdienā jārūpējas MS māsām.

  Gribētos pielikt punktu sarunām par „vēnu trombozi”, kas ir hroniska cerebrospināla venoza nepietiekamība (HCSVN). Par to runājam no 2009.gada pēc itāļu vaskulārā ķirurga Prof. P.Zamboni paziņojuma, ka multiplo sklerozi var ārstēt uzlabojot venozo atteci galvas un muguras smadzenēs, ko viņš paziņoja pēc 65 veiktajām venoplastijām MS pacientiem. Šogad Itālijā pabeigts pētījums 462 MS pacientiem (33 Itālijas MS centri), no kuriem 3.2 % vēroja smagas blaknes, pat ar fatālu iznākumu. Pats galvenais secinājums: netika novērota saistība multiplai sklerozei ar HCSVN un endovaskulārā ārstēšana nedeva pārliecinošus rezultātus.

 Nākošā gadā novēlu mums turpināt uzsākto sadarbību, Jums visiem novēlu neatlaidību un izturību. Lai Jaunais gads nāk ar ziņām par jauniem efektīviem preparātiem. Visiem aktīvi pavadīt Veco gadu un možiem sagaidīt Jauno 2013.gadu!

 

MS centra kolektīva vārdā   Dr.Jolanta Kalniņa

             Ceriba 40-1.png 

 

2012.gadā LMSA tiek īstenoti divi Eiropas Savienības Mūžizglītības projekti:

muzaizglitiba.jpg

 

2011.gada 01.septembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Biedrību „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA) tika noslēgts līgums „Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas Grundtvig mācību partnerības līgums” projektam „Universal Design – Barrier Free Environments” (Vispārējs dizains - vides bez šķēršļiem).  Projekta īstenošana no 2011.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.jūlijam. Projekta partneri: Lietuvas cilvēku ar invaliditāti Asociācija, Lietuva (vadošais partneris- projekta koordinators), Tarragonas reģiona Reimatoloģijas skarto pacientu un Invalīdu savienība (Spānija),Pieejamas vides cents ( Apvienotā Karaliste) , Igaunijas Cilvēku ar kustību traucējumiem apvienība (Igaunija), Latvijas Multilpās sklerozes asociācija.

 

2012.gadā īstenoti trīs pasākumi projekta ietvaros:

          2012.gada no 28.marta līdz 31.martam 5 Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas pārstāvji 

          piedalījās aktivitātēs Apvienotajā Karalistē, Londonā. Londonā projekta grupas dalībniekiem 

          bija iespēja:

·         Victorias un Alberta Muzeja (V&A) apmeklējums - ekskursija ar Invaliditātes un Sociālās

          iekļaušanās departamenta vadītāju;

·         Londonas Acs  (London Eye)apmeklējums;

·         Trafalgara laukuma apmeklējums, Nacionālā Portretu galerija, Sv.Martina baznīcas apskate;

·         Sv.Paula katedrālē pieejamības ekskursija ar pieejamības konsultantu;

·         Pieejams visiem brauciens ar kuģīti pa Temzu.

 

2012.gada 27.-30.maijam notika projekta aktivitātes Latvijā:

Siguldas un Turaidas apmeklējums. Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupās 2010.gadā uzsākti ievērojamu uzlabojumu darbi vides pieejamības risināšanā. Pēc Siguldas apmeklējuma un P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūras” lūguma 2012.gada augustā nosūtījām aģentūrai vēstuli ar projekta aktivitātes novērojumiem, minot vēlamos un nepieciešamos tehniskos uzlabojumus vides pieejamības jautājumu sakārtošanai Livonijas ordeņa Siguldas pilī. Tāpat projekta dalībniekiem bija pieejams Biržas ēkas mākslas muzeja apmeklējums.

2012.gada 23-26.septembrī Spānijā, Reus notika projekta dalībnieku ceturtā tikšanās. Projekta dalībniekiem (septiņiem LMSA pārstāvjiem) bija iespēja iepazīties ar Reus uzņēmumu Amersam, kurā 75% nodarbināto ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Uzņēmuma vadītājs joko, ka viņš diskriminē veselos cilvēkus, pie pieņemšanas darbā kā galveno kritēriju, nosakot cilvēka invaliditātes esamību. Uzņēmums sniedz noteiktus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, piemēram, iespēju izmantot pielāgotu transportu u.c.

Vides pieejamība projekta dalībniekus pārsteidza- gan Port Aventura viesnīcā, gan tās apkārtnē, arī atrakciju parkā, kurā drosmīgākie projekta dalībnieki izmēģināja visdažādākās atrakcijas, kurās ar asistentu palīdzību varēja iekļūt arī cilvēki ratiņkrēslos. Spānijā ir pieejami speciāli aprīkoti sabiedriskie transporti ratiņkrēslu lietotāju iekļūšanai ar īpašiem pacēlājiem un rampām.

Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Tarragonu. Visi projekta dalībnieki saka lielu paldies Spānijas partneriem par viesmīlību, visi jutās ļoti gaidīti Spānijā.

2012.gada 30.jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra un Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” noslēdza līgumu par „Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci partnerības projekta „Partnership for Professional Growth in Complementary and Alternative Medicine (CAM)” jeb Profesionālās izaugsmes partnerība papildu un alternatīvajā medicīnā īstenošanu līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Projektā iesaistītas piecu valstu organizācijas: projekta koordinators - Centrum Medycyny Naturalnej Akupunktura Fitoterapia (Polija),un četri parteri: International Oriental College (Nīderlande), Zentrum der interaktiven Medizin, heilkundliche GmbH (Vācija).

CAM projekta mērķis ir atbalstīt alternatīvās medicīnas profesionāļus, kas darbojas ar hroniskām slimībām (galvenokārt, neiroloģiskās un iekaisumu slimības). Daudzās Eiropas Savienības valstīs netradicionālā medicīna ir liela daļa no valsts veselības un aprūpes sektora, kas joprojām netiek pietiekami regulēta gan izglītības un kvalifikācijas jomā, gan nav vienotu standartu.

2012.gada 11.-14.oktobrim notika pirmā projekta partneru tikšanās - iepazīšanās vizīte, Nowy Sacz pilsētā, Polijā.

Projekta parteriem bija iespēja prezentēt savas pārstāvētās organizācijas un ieplānot tuvākās aktivitātes.

Galvenie jautājumi, kas tika risināti projekta partneru tikšanās laikā: projekta viens no produktiem – Rokasgrāmata tiks veidota profesionāļiem, iekļaujot nodaļu, kur tiks ņemts Eiropas pacientu (MS slimnieku) viedoklis; Ētikas kodekss- attiecības starp dakteri/terapeitu - pacientu. Labās prakses piemēri: hroniskas slimības diagnoze, noderīga individuāla pieeja pacientam, tradicionālās un alternatīvās medicīnas savstarpējā sadarbība, rekomendācijas. Tāpat vizītes laikā tika diskutēts par projekta tālākās darbības plāniem un veicamajiem uzdevumiem projekta veiksmīgai virzībai.

Nākamā projekta dalībnieku tikšanās paredzētā, Vācijā, 2013.gada martā.

 

Projekta koordinatore, LMSA sekretāre Ivita Faituša

               Ceriba 40-2.JPG 

 

Hameleonu rotaļas ir noslēgušās.

Žēl, bet arī viss labais kādreiz beidzas. Tā mēs arī atvadijāmies no projekta "Hameleonu rotaļas".Divu gadu garumā ar Māra Āboliņa 
gādību un Rīgas domes aktīvu līdzdalību, šis projets deva iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bez problēmām apmeklēt tādas vietas kā Zooloģisko dārzu, Brīvdabas muzeju, televīziju un citas vietas. Un lūk ,16.novembrī Māris atkal mūs aicināja kopa Rīgas Motormuzejā uz noslēguma pasākumu. Ekskursijas vadītājas vadībā aplūkojām plašo muzeja kolekciju, bija gādāts lai to varētu aplūkot visi .
Noklausījamies ari ļoti interesanto ieskatu un demonstrējumus par cigun mācību, speciālista fizioterapeita Māra Klauča vadībā. Pārbaudijām projekta laikā izveidotos transportlīdzekļus, kas atvieglo mums parvietošanos, tādad arī dzīvi, ieturējām gardu azaidu , vārdu sakot bijām KOPĀ . Milzīgs paldies visiem, kas piedalījās šā projekta īstenošanā.

 

Marga Ozoliņa Rīgas Kurzemes nod.

          Ceriba 40-3.JPG 

              msdien.png

PMSD tika uzsākta 2009.gadā ar vairāk nekā 200 pasākumiem 67 valstīs, un turpina augt katru gadu. Pērn pieredzējām darbības vairāk nekā 73 valstīs visā pasaulē. Šogad jau 80 valstīs- tai skaitā arī Latvijā . Arvien vairākas un vairākas valstis apvienojas šajā globālajā kustībā.

http://www.worldmsday.org katrs varēja izveidot savu pastkartīti un piedalīties ar savu stāstījumu , ziņu ‘‘MS 1000 sejas’’ sienas veidošanā.

MS diena tiek atzīmēta visā pasaulē un tā ir iespēja sajust vienotību un atbalstu – pasaulē ar šo slimību slimo vairāk nekā 2 miljoni cilvēku, tai skaitā ~ 3 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju un diemžēl tikai puse ir zināmi sabiedrībai , ka slimo ar šo slimību, nereti mūsu slimnieki slēpj no apkārtējās sabiedrības un no darba devēja ka slimo, vien tad kad vairs noslēpt nav iespējams, jo slimība liek par sevi manīt, ir spiesti atzīt, jā man ir MS, vien varbūt ja darba devējam vai tuviniekiem mēs būtu pateikuši ātrāk, varbūt šādā veidā mēs attālinātu slimības progresu, jo ļautu līdzcilvēkiem palīdzēt atvieglot ikdienas soli.

MS nav precīzu slimības simptomu kopuma, ikvienam, un katram cilvēkam tie ir atšķirīgi. It kā viena slimība, bet cik dažādi tā izpaužas, šai slimībai ir 1000 sejas un to cik tā ir atšķirīga katram mēs varam palasīt mūsu mājas lapā patiesi stāsti.

Rīgā, Kronvalda parkā pa karodziņu aleju notika Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas (LMSA) rīkotais gājiens, lai pievērstu sabiedrības uzmanību multiplās sklerozes simptomiem un tam, cik ļoti dažāda tā mēdz būt, tika cilvēkiem dalītas informatīvās lapiņas un kam interesēja pastāstījām tuvāk par šo slimību. Laika apstākļi mūs nelutināja, bet uzlika vēl papildus pārbaudījumu, tomēr neskatoties uz to mēs bijām kuplā pulciņā, par ko ļoti liels prieks. Bija arī preses un televīzijas pārstāvji. Paldies visiem, gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem, radiniekiem un līdzcilvēkiem, kas bija atnākuši un pagodinājuši mūs šajā dienā ar savu klātbūtni un palīdzēja vairot izpratni par šo slimību.

Pēc pastaigas mūs gaidīja autobuss, kurš mūs nogādāja līdz Rīgas Vidzemes sociālajam dienestam. Mums viesos bija atnākusi LJMC centra vadītāja dr.Kalniņa, kura pastāstīja par ārstēšanu pie mums un ārzemēs, par jaunākajām zālēm kādas tiek lietotas Eiropā un pie mums Latvijā, ka arī daktere atbildēja uz daudziem citiem mums interesējošiem jautājumiem.

Ļoti liels Paldies par atbalstu Merck Serono, Gedeon Richter, Norvatis, Teva, kā arī sabiedrisko attiecību Divi gani pārstāvēm .

Katra gada maija pēdējā trešdienā visā pasaulē tiek atzīmēta Multiplās Sklerozes diena.

Pasaules Multiplās Sklerozes dienu 2013.gadā mēs atzīmēsim 29 .maijā.

Uz tikšanos.

 

Rīgas Vidzemes nodaļas vadītāja Ineta Januško

            Ceriba 40-4.JPG 

 

Pasaules MS diena Alūksnē

Kā jau visur pasaulē, arī Alūksnē tika atzīmēta MS diena.
No Rīgas pie mums atbauca Skaidrīte,lai kopā ar mums atzīmētu šo, MS slimniekiem tik nozīmīgo dienu.
Mēs apmeklējām Bībeles muzeju. Muzejs bija jaunā izskatā, un arī mums, alūksniešiem, bija interesanti to redzēt atkal.

Pēc tam apmeklējām Luterāņu baznīcu. Uzzinājām daudz jauna un interesata. Stiprākie uzkāpa baznīcas tornī un pieklauvēja pie zvana.
Pēc tam devāmies uz Ates dzirnavām. Arī tur ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Nākuši klāt daudzi eksponāti.Tā kā ne tikai viesiem, bet arī mums, vietējiem, bija ko redzēt .Pēc ekskursijas pa dzirnavām, turpat arī sēdējām pie ugunskura, cepām desiņas, ēdām zemenes un dzērām karstu tēju, jo laiks bija drēgns.
Vakarpusē atgriezāmies Alūksnē un vēl izstaigājām pili. Arī tur bija ko redzēt.
Aizbraucām arī uz pilssalu ,taču tur mūsu plānus izjauca lietus, kas visu dienu mūs bija saudzējis.Tad, pa visu lietu, vēl, kas nu spēja, uzkāpa Tempļa kalnā. Ainava ir vienkārši fantastiska.
Vakarā, kad pie Ināras tika padzerta kafija, Rīgas viesi devās mājup.
Bijām noguruši, bet ļoti apmierināti par kopā pavadīto laiku.
Pateicoties Skaidrītei, kura atbrauca ar MS autobusiņu, ar šoferīša palīdzību, arī mūsu Ināriņai bija viegli un ērti ietikt busiņā ar visiem ratiņiem.Tā mēs atzīmējām MS dienu. Sakām paldies arī gidiem muzejos.
Paldies tiem,kuri ieradās! Lai veicas arī tiem,kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties.

Maija Strautiņa no Alūksnes nodaļas

                 Ceriba 40-5.JPG 

Pasaules MS diena Kuldīgā

30 . maija rītā pie Kuldīgas novada galvenās bibliotekas izvietoju LMSA karodziņus .
Pirmais ieradies Imants . Sasveicinos un aprunājos ar bibliotekas direktori un darbiniecēm.
Pirms pl . 11 jau atbrauc Saldus nodaļa un arī kuldīdznieki ierodas .

Bibliotekas pakalpojumu nodaļas vadītāja Sanita Tilgale mums pastāsta ēkas vēsturi bijusī Sinagoga un bibliotekas darbību .
Pirmā stāvā grāmatu izsniegšana un nodošana un lasītava . Pie durvīm darbojas svītru kods un neviens slepus nevar iznest grāmatu .
Tālāk dodamies uz 2 . stāvu , kur var izvēlēties sev grāmatu un arī internets . 3 . stāvā bērnu biblioteka .
Diemžēl lifts pēc lietus gāzēm nedarbojas tehnisku iemeslu dēļ , visi nevarēja skatīt , bet 2 . un 3 . stāvu apmeklēja , kas gribēja un varēja .
Tālāk Sanita mūs ved uz Mākslas namu bijušo Sinagogas lūgšanas namu . Šai namā ļoti laba akustika , notiek koncerti .
Mēs varam apskatīt bērnu zīmējumu izstādi un interesenta darbiņu no Pet pudelēm .
Atvadāmies un sakām , paldies Sanitai .
Dodamies uz busiņiem Kuldīga uz invalīdu busiņu , kuru šoreiz vada pašvaldības policists Kaspars Ķesteris , kurš mums tālāk ir liels palīgs , paldies viņam .Saldus uz savu busiņu , bet Laima ar vīru uz savu mašīnu . Visi kopīgi kolonā braucam uz Ventmalu ,
pie Kuldīgas muzeja apstājamies un ejam skatīt skaisto Pilsētas dārzu ,kurā piektdienas vakaros rāda kino . Dārzs patīk visiem.
Tad fotografējamies ar Rumbu fonā un Kuldīgas tiltu . Tad sakāpjam mašīnās un braucam dažus metrus aiz muzeja , kur ir vēl Pilsētas dārzs . Izkāpjam no mašīnām un priecājamies par strūklaku , lapeni un tēlnienieces Līvijas Rezevskas skulptūrām un priecājamies par saulaino laiku .
Atkal sēžamies mašīnās un braucam uz Kuldīgas p/a Sociālā dienesta zāli , kur mūs gaida kafijas galdiņš .
Cienājamies , garšīgi , un apetīte laba .
Izdalu T krekliņus ar Pasaules MS dienas simboliku un karodziņus atkal un kopīgs foto !
Pie kafijas tasītēm turpinām sarunas un arī pārrunājam jau par nodaļas 15 gadu jubileju , kuru svinēsim 12 . septembrī .
Pēc jaukām sarunām un jokiem šķiramies , lai atkal satiktos septembrī.

 

Kurzemes reģionālās un Kuldīgas MS nodaļas vadītāja Zaiga Ribaka.

               Ceriba 40-6.jpg 

Pasaules MS diena Bauskā

Bauskas Novadpētniecības un Mākslas Muzejs mūsu svētkos tika apmeklēts, bet svētku misiju uzsākam ar ceļojumu uz Bauskas pilsdrupām . Ekskursijas tika pavadītas kopā ar gidu, iepazināmies ar sīku, plašu un interesantu vēsturi.

Apmeklējam Rātslaukuma ēku, kur tikām pie dokumenta kas apliecina mūsu vizuālo izskatu.....Vakara noslēgums tika pavadīts kafejnīca "Aveņi" baudot vakariņu mielastu . Vakariņu laikā katram tika pasniegtas mazas, bet mīļas dāvaniņas. Nu,tā mēs Bauskā svinējām MS DIENU!!!!!!

  

 

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: