Avīze Cerība Nr.35

Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

 Katram no mums šis 2009. gads ir bijis savādāks, dažādiem – gan ļoti smagiem, gan sarežģītiem, citam varbūt priecīgākiem notikumiem pilns un tagad tas tuvojas noslēgumam.

Atskatoties un pārdomājot pārdzīvoto un piedzīvoto, ir lietas un notikumi, kurus mēs diemžēl nevaram ne ietekmēt, ne mainīt, jo tas ir ierakstīts zvaigznēs un mūsu liktenī, jau mums piedzimstot. Ir smagi samierināties ar nenovēršamo, ar zaudējuma rūgtumu. Katrs mēs esam tikai cilvēks ar savu raksturu, savu attieksmi pret apkārtējiem, pret dzīvi, katram cilvēkam ir jāatrod līdzsvars, īstais līdzsvars savai dzīvei. Citam palīdz dzīvot optimisms, prieks par katru labi nodzīvoto dienu, par katru jauku, otram pateiktu vārdiņu, arī labi izdarītu darbiņu, iededzot kaut mazu gaismas stariņu un cerību otra sirdī, līdz ar to arī savējā. Citam liekas, ka viss ir tikai pelēks, melns, nav nekādu cerību, visiem man ir jāpalīdz, jo es vairāk kurnēšu un žēlošos, jo es vairāk ko sevis labad panākšu. Bet mīļie, paraugieties apkārt un padomājiet – varbūt ir vērts dažreiz arī kādam citam pateikt labu, atzinīgu vārdiņu, jo aiz katra pelēkā mākoņa ir saulīte, gaismas stariņš, jo es jau tomēr neesmu vienīgais cilvēks, kam dzīvē dažādas nebūšanas, gan veselības, gan materiālās. Katrai mākoņa maliņai ir zelta apmalīte, mēģiniet to saskatīt, izjust!

            Adventes laikā – gaidot Ziemassvētkus, novēlu katram no Jums ieraudzīt aiz tumšā mākoņa zelta maliņu, savu zvaigznīti, nezaudēt cerību, neļauties drūmām domām, jo dzīve mums katram ir tikai viena, neizniekosim to visu kritizējot, peļot! Palīdzēsim viens otram!

            Klusa mīļuma pilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

 Jūsu Skaidrīte Beitlere

Lai svētīgi Ziemassvētki un veiksmīgs Jaunais gads!

Klāt atkal gada nogale! Cik nesen gatavojāmies Starptautiskās MS dienas atzīmēšanai maijā, tad nāca vasaras nometne Saulkrastos, un nu jau klāt Ziemassvētki – brīnuma gaidīšanas un cerību laiks, kad ikvienam gribas kādu gaišu stariņu ieraudzīt, sagaidīt, satvert. Katram gribas cerēt, ka tas gaišais brīnums tomēr atnāks, dzīve kļūs labāka, vieglāka, nākotne gaišāka.

Ziemassvētki ir Kristus dzimšanas svētki, un ticība šajā smagajā laikā ir vienīgais, kas var palīdzēt. Ticiet, un labais piepildīsies! Dievs redz ikvienu noskumušu sirdi un var dot iepriecu katram, ja vien to lūdzam.

Decembrī arī vairākas LMSA nodaļas rīko savus pasākumus, lai sanāktu kopā, lai dalītos priekos un bēdās, lai cilvēki nebūtu vientuļi. Ceru, ka arī Jaunajā gadā LMSA darbība neapsīks. Sevišķs prieks par aktīvajām nodaļām, kurām krīze nekaitē. Galvenais ir drauga pleca sajūta, doma, ka esi kādam vajadzīgs. Tādēļ nedrīkst apsīkt, nedrīkst nolaist rokas un atmest cerību! Strādāsim, darbosimies un atbalstīsim viens otru!

Lai svētīgi Ziemassvētki un veiksmīgs Jaunais gads.

                                                                                                 Guntra Cīrule                                  

 

IZVEIDOTS LABDARĪBAS FONDS

2009.gada 20. maijā izveidots un reģistrēts Labdarības fonds „Les Ailes”, reģ. Nr. 40008140892. Fonda dibinātāji ir Rīgas Latgales MS nodaļas vadītāja Jūlija Daškova-Asadčaja un Valērijs Asadčijs, tā mērķis ir multiplās sklerozes slimnieku rehabilitācija

            Valstī samazinoties finansējumam slimnieku rehabilitācijai, mūsu MS cilvēkiem vairs nav iespējams uzlabot veselību dažādās rehabilitācijas iestādēs, un Fonda dibinātāji ļoti veiksmīgi un īstā laikā mēģina šo jautājumu risināt.

Fonda darbību atbalstīt var ikviens, piezvanot par 1 ls maksas tālruni

 90006987

Fonda konts: AS/SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV64UNLA0050014031816 (LV)
Reģ. Nr. 40008140892

Daugavpilī aktivitātes neapsīkst

            Mēs daugavpilieši cenšamies dzīvot laikam līdzi – tagad esam „motorizēta” nodaļa. Pateicoties sponsoru SIA Arhis finansiālajam atbalstam, esam iegādājušies motorizētu trīsriteni, ar kuru varam pārvietoties pa pilsētu, aizbraukt ciemos pie savējiem nodaļas biedriem, uz veikalu, arī nokļūt uz savu mīļo Dienas centru. Trīsritenis stāv „garāžā” pie Eļas Romanovskas, kura mums pilnībā jau apguvusi tā vadīšanu. Arī mēs pārējie varam braukt, ja vajadzīgs, esam jau izmēģinājuši sportot Dienas centra pagalmā.

            Nodaļas aktivitātes turpinās visu gadu. Laika gaitā mums ir izveidojusies 18 cilvēku liela pastāvīga atbalsta grupa, kura sanākam kopā Dienas centrā 2 x mēnesī, ceturtdienās. Tad mēs no rīta pusotru stundu izvingrojamies, tad ejam kopīgi ieturēt otrās brokastis, pēc tam seko tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, piem., astrologu, ar cilvēku, kam ir suņi, ar Daugavpils teātra pārstāvjiem, apdrošinātājiem, dārzkopjiem u.c. Bija arī vairākas psihologa nodarbības – kā nepakļauties stresam, kā labāk dzīvot, bijušas arī erudītu sacensības. Mēs cenšamies dzīvot aktīvi, apciemojam mājās savus cilvēkus, sveicam jubilejās, un tas viss var notikt, pateicoties mūsu mīļajiem sponsoriem: SIA Pure Food, SIA Delma Pluss, SIA Kora, SIA Klippan Saule, VAS Latvijas Dzelzceļš, firma RE un RE. Paldies visiem, visiem, kas par mums rūpējas un mūs atbalsta! Tā, lūk, mēs dzīvojam Daugavpilī!

            Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Daugavpils nodaļas vadītāja Monika Jukša.

 

ZIŅAS NO KURZEMES

Šī gada laikā aktīvi darbojusies arī Kurzemes reģionālā nodaļa. Neliels ieskats paveiktajā:

1) 14.aprīli Svinam trešās Lieldienas un Liepājas Olgas apaļo jubileju.
2) Piedalāmies Vispasaules MS dienā 27.maijā
3) Starptautiskā vasaras MS nometnē Saulkrastos 10.-13.08.
4) 09.09.09. otrā septembra trešdienā Kurzemes reģionālā nodaļa tradicionāli satiekamies seminārā:DZĪVOSIM AR PRIEKU. Apspriežam dažādus organizatoriskos jautājumus, klausamies Kuldīgas p|a direktores Marutas Jautaiķes uzrunu, psiholoģe-spihoterapeite Inese Birģele darbojas ar mums un mēs jautājam, tad seko kopīgas pudienas, par ko liels paldies SIA Saule, Kuldīgas sporta manēžas apskate, Saldeniekiem rādu Alekšupīti, jo vēlējās skatīt. Šajā pasākumā piedalās Kuldīgas, Saldus un Liepājas cilvēki ar MS. Paldies,Kuldīgas p|a Sociālais dienests par telpām. Paldies mūsu labvēļiem  un draugiem Gesthahtē.
Paldies, visiem par sapratni, palīdzību un atbalstu.
5) Sanāksme 5.10.09.

Liela diena,liela diena,
Tā atnāca tukšu roku
Miķelītis mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku.

Kuldīgas nodaļa pie kafijas tases spriež par paveikto un nolemjam tikties atkal visiem  23.novembrī un Ziemassvētkos. Ļoti gaidīsim un cerēsim, ka atbrauks Saldus un Liepāja, jo šoreiz veselības un citu iemeslu dēļ kaimiņi nepiedalījās. Visiem tikšanās ļoti nepieciešamas. Tiksimies !

Pateicamies Rotary klubam par mantisko dāvinājumu 2 MS cilvēkiem!

Interesants un noderīgs bija Z.Ribakas brauciens uz Vāciju, uz sadraudzības pilsētu Gesthahti no 14.-18.05.2009. Mūs Hamburgā sagaidīja Gesthahtes pārstāvji, ieturējām kopīgas brokastis, tad notika Hamburgas apskate braucot ar kuģīti, ko darbināja saules baterijas darbināja.
Tad devāmies uz Gesthahti, kur notika pieņemšana pilsētas Domē. Vēlāk bija semināri pie Dabas draugiem-Lakstīgalu nakts, Koncerts dzeja, dziesmas par lakstīgalām lasīja muzicēja dažādu tautību pārstāvji, arī kuldīdznieki. Aizraujoša bija lakstīgalu klausīšanās pie upes vakarā. Seminārā uzstājas Gesthahtes dabas draugi un tuvējo pilsētu draugi. Notika izbraucieni- seminārs uz kuģīša. Tikāmies ar Kuldīgas draugiem, kas atbalsta Kuldīgas MS nodaļu un sūta naudiņu. Liels paldies Albrehtu ģimenei! Brīvā laikā apmeklējām divus koncertusi Sv.Salvatora baznīcā, kur muzicēja Gesthahtes, Hamburgas un Kuldīgas mūziķi. Vēl apmeklējām Lineburgu un Šverīni.
Mērķis bija satikties Vācijā, lai uzturētu kontaktus ar draugiem. Ceram uz vāciešu atbalstu arī turpmāk.


LMSA Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja Zaiga Ribaka

PASAULES MS DIENA

Pirmo reizi visā pasaulē, 27.maijā tika atzīmēta  Multiplās Sklerozes diena.

 Arī mēs Latvijā solidarizējāmies un  atzīmējām šo dienu viesu namā „IDE” zem  devīzes :
„Mēs un MS - gribam dzīvot nevis sadzīvot”,

               Pasākumā piedalījās ne tikai Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijas biedri, pacienti ar MS un viņu tuvinieki, bet arī speciālisti - MS centra vadītāja dr.Maija Mētra, P.Stradiņa neiroloģijas klīnikas vadītājs prof.A.Millers un KRC "Jaunkemeru neirologs rehabitologs dr. Gita Bērziņa, neiroloģe dr. Murziņa un daudzi citi speciālisti, kā arī mūsu sadarbības partneri no firmām „TENA”, „Gedeon Richter”, „Novartis”. Neklātienē mūs atbalstīja fimas „Serono” un „Schering”, bez kuru palīdzības līdzīgi pasākumi nebūtu iespējami.
             Klātesošos par MS aktivitātēm citās pasaules valstīs kā arī Latvijā prezentēja G.Cīrule, I.Faituša un asociācijas vadītāja Skaidrīte Beitlere. Žurnāliste Līga Gārša prezentēja jauno starptautisko projektu - par 4 MS pacientiem un viņu dzīvēm, kas ir dokumentāls stāts ar nosaukumu „Spēle ar beigām”. Šī dokumentālā filma tiek radīta, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šo MS skarto likteņstāstiem un MS problēmai kopumā. Pasākuma laikā jebkurš, kurš to vēlējās varēja pārbaudīt sevi - veicot dažādus testus, kā arī liekot dažādas puzles uz interaktīvās tāfeles saistībā ar MS.
Katra MS  nodaļa no visas Latvijas, kas bija ieradusies, uzstājās ar saviem priekšnesumiem - tika lasīta dzeja, dziedātas dziesmas, stāstīti humoristiski stāsti un anekdotes. Ar teātra uzvedumu un muzikāliem priekšnesumiem mūs arī sveica 41.un 45.vsk. bērni un jaunieši.
              Mūsu pašu cilvēki bija izveidojuši tirdziņu-izstādi kurā piedalījās ar saviem pašdarinātiem darbiņiem kā apsveikuma kartiņas, izstrādājumi no dzintara un arī tādu produkciju kā  paštaisītu sieru. Ikvienam visa pasākuma laikā bija iespēja pielikt savu roku - prasmi - izdomu un veidot vienotu kopdarbu - ziedu gleznu. Pirmo reizi tieši šim pasākumam par godu tika sacerēta un atskaņota LMSA himna „Mēs un MS”, kuras mūzikas un vārdu /trīs valodās/ autore ir Jūlija Daškova-Asadčaja.
Pasākuma beigās saņēmām svētku torti un debesīs tika palaisti krāsaini baloniņi ar domu ~ Par mīlestību, cerību un dzīvi bez MS ~ 
 

             Pasaules MS diena apvieno personas, grupas un organizācijas globālā MS kustībā. Tā sniedz iespēju piedalīties pasākumos un organizēt pasākumus, kas veicinātu izpratni par MS kā globālu problēmu un piesaistīt līdzekļus, lai atbalstītu darbu apriti, ieskaitot MS pētniecību. Šogad 27.maijā pirmo reizi un turpmāk katra gada maija pēdējā trešdienā visā pasaulē tiks atzīmēta Pasaules  Multiplās Sklerozes (MS) diena. MS starptautiskā federācija (MSIF), kura apvieno 42 nacionālās MS biedrības, to vidū arī LMSA ir izveidojusi tiešsaistes mājas lapu  www.worldmsday.org , kurā tika aicināti pievienoties ikviens kam ir kāda saistība ar MS.
2010. gadā Starptautiskā Multiplās Sklerozes diena tiks atzīmēta 26.maijā. Tieši šajā dienā notiks arī EMSP rīkota Jauniešu konference Vācijā.

Guntra Cīrule 

Paldies Merck Serono kompānijai par dāvinājumu 

  

Merck Serono  2009.gada 25. augustā atklāja filiāli Latvijā, kas arī būs Baltijas reģiona centrs. Merck Serono ir pasaules vecākā farmācijas kompānija, kura ir pārstāvēta vairāk kā 60 pasaules valstīs. Tas, ka Latvijā tiek dibināta atsevišķa farmācijas struktūrvienība, nozīmē arī lielākus ieguldījumus zāļu klīniskajos pētījumos . Šo firmu mēs jau pazīstam ar to, ka daudzi no mūsu pacientiem lieto tādas zāles kā Rebif. Latvijā klīniskos pētījumus Merch Serono veic jau patreiz, taču ar filiāles atvēršanu sola to apjomu palielināt. Latvijā patlaban tiek pētīts jauns medikaments Multiplās Sklerozes ārstēšanai  - tās būšot pirmās perorālās zāles pret šo slimību.

Uz Latviju , par godu filiāles atvēršanai bija atbraukuši firmas pārstāvji – Centrāleiropas viceprezidents - Maikls Bartošs, Engins Ozkins - Baltijas valstu vadītājs, kā arī Boriss Birmanis - Latvijas vadītājs.

Rūpēs par veselību Vācijas uzņēmuma Merck KGaA farmācijas struktūrvienība Merck Serono uzdāvināja Latvijas Multiplās Sklerozes centram – Urīnpūšļa skeneri

Paldies Merck Serono kompānijai par šo dāvājumu.

 

Rīgas Vidzemes nodaļas vadītāja Ineta Januško

 

 

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: