Aptauja, saziņai ar ārkārtas dienestiem

  • Jaunumi
  • Aptauja, saziņai ar ārkārtas dienestiem

     Šobrīd tiek veikta aptauja (uz interesentu reģistrēšana) aplikācijas/sistēmas testēšanai, saziņai ar ārkārtas dienestiem (piem. Ātrā palīdzība jeb 113).Galvenā doma ir, lai sazvanot dienestu jums nevajadzētu visu par sevi visu pārstāstīt, jo visu nepieciešamo informāciju jūs jau būtu būtu laicīgi savadījis savā profilā. Dienests, saņemot jūsu zvanu, šo informāciju varētu ieraudzīt uz sava datora (jūsu profila informāciju, atrašanās vietu – GPS utt.). Dotajā brīdī šis tiek testēts pie Ātrās palīdzības Ģimenes Ārstu Konsultatīvā tālruņa ārstiem uz nr. 66016001 ( https://www.nmpd.gov.lv/.../kad-zvanit-gimenes-arstu... ),  pēc testa beigām kā nākošos ir paredzēts pieslēgt jau 113 (ārkārtas izsaukumus).

     Šī aptauja un testēšana ir paredzēta ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (t.sk senioriem), bet arī viņu tuviniekiem, kas par tiem rūpējas. Aptauja ir paredzēta, lai noskaidrotu, kādus komunikāciju kanālus un ierīces, cilvēki ar īpašām vajadzībām, invaliditāti un viņu tuvinieki izmanto ikdienā, kā arī apzināt cilvēkus, kuri būtu ieinteresēti, saziņā ar ārkārtas dienestiem, izmantot arī jaunus un mūsdienīgus komunikāciju kanālus.Aptauja notiek jaunas, ar Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienestu (NMPD) integrētas, informācijas apmaiņas sistēmas testēšanas procesa ietvaros. Reģistrētie testēšanas procesa dalībnieki jau šobrīd (pirmajā integrācijas posmā) var izmantot izstrādātās sistēmas pieejamo funkcionalitāti komunikācijā ar NMPD Ģimenes ārstu konsultācijas tālruni.

     Tik detalizēta informācija par respondentiem ir nepieciešama gadījumam, ja cilvēks piekritīs piedalīties testēšanā - lai to būtu pēc tam iespējams reģistrēt sistēmā, testēšanai.Aptauju var veikt šeit - https://www.visidati.lv/aptauja/1823623017/

 

P.s. Aptauju veic "Cilvēku ar Īpašām Vajadzībām un Invaliditāti Digitālās Integrācijas Asociācija". Plašāku informāciju par pašu projektu varat izlasīt https://www.adipsd.com/emergency-integration

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: