Avīze Cerība Nr.54 (3.daļa)

Labo spītu novēl Zaiga no Kuldīgas

     Pirms 25 gadiem kosultējoties pie dr . M.Mētras mēs arī parunājāmies . Daktere pastāstīja , ka bijusi Eiropas neirologu kongresā  un ka pastāv MS ārstu un slimnieku biedrības . Spriedām , mums Latvijā arī jādibina .
     Sāku apzināt MS slimniekus Kuldīgā un Kurzemē . Paldies , Kurzemes neirologiem par atbalstu un sapratni!  Daudzās pilsētās tika dibinātas nodaļas .
     Braucām uz LMSA pirmo kongresu Rīgā . Iepazinos ar Skaidrīti, paldies, par šiem kopā strādātiem gadiem!
     Ar dr . M.Mētru un dr . M.Murziņu braucām uz Pasaules MS kongresu Talinā un Igaunijas MS biebrības jubileju. Satikos arī ar Igaunijas un Lietuvas MS biedrības vadītājiem .
     Ar Guntras gādību un enerģiju tika noorganizēta LMSA pirmā vasaras nometne Kazdangā, atbrauca Igaunijas , Lietuvas MS biedrību pārstāvji . Bija interesantas nodarbes, konkursi, rokdarbi, dažādas meistarklases un karnevāls. Visiem prieks par jauki pavadīto laiku un jauniem draugiem.   

     Turpmāk notika vasaras nometnes katru gadu , bet citā valstī , pilsētā.
     Liels prieks par  mūsu  LMSA avīzi " Cerība '" , saņemot un nogādājot katram cilvēkam ar MS, arī informējot sabiedrību par slimību un biedrības darbu. Vienmēr braucām uz semināriem  Rīgā .
Ilgus  gadus darbojos LMSA valdē . Centos mūsu biedriem nodot jaunāko informāciju par ārtsēšanos un dzīves kvalitātes uzlabošanu .
     Paldies , Guntrai  par mūsu pirmo braucienu uz  Bavāriju , mēs nodaļu vadītāji jauki pavadījām laiku Vācijā un iepazināmies ar vācu MS biedrības darbu .
Vairākus gadus, septembrī, rīkoju seminārus "' Dzīvosim ar prieku "' pieaicinot interesantus cilvēkus,  gūstot labas atziņas un prieku.  Pasākumos piedalījās cilvēki no Skrundas , Saldus Liepājas , Ventspils, tās bija jaukas tikšanās , jo mēs visi sadraudzējāmies . 
     Nodaļā mēs kopīgi sagaidām Lieldienas un Ziemassvētkus, arī Pasaules MS dienā pulcējamies.
Kopīgi atzīmējam nodaļas jubileju gadadienas , aicinājām ciemos LMSA pārstāvjus un kaimiņu nodaļu biedrus.
     Patīkami, ka vācu draugi arī apciemoja mūs Kuldīgā un neaizmirst par mums.Varējām iepazīstināt ar savu pilsētu un patērzēt. Tas mums liels prieks !
     Priecājos par Gaļinas un Imanta iespēju ciemoties Vācijā, pagājušā vasarā .
Sirsnīgi pateicos visiem ,kas ar mani sazinās, par sapratni , atbalstu un palīdzību Kuldīgas domei un  Kuldīgas sociālajam  dienestam  un visiem labiem cilvēkiem .
                               Visiem MS , labo spītību dzīvē !

Lai diena pēc dienas kā rozes zied
un nenovīst brīnuma gaidās !
Lai laime atnāk un neaiziet ,
Un dvēsele uzplaukst smaidā !
/K.Apškrūma/


Uz nodaļas darbu atskatoties …

     LMSA Saldus nodaļa nav nekāda jaunā, dibināta 1997.gadā. Neesmu vecbiedrs, iestājos tās rindās tikai 2000.gadā. Nodaļas sabiedriskā dzīve bija (un ir joprojām) visnotaļ aktīva, kopā nākšanas notiek vairākas reizes gadā, sveikšana lielākās jubilejās, diemžēl arī atceres brīži. Pēdējos gados esam iesākuši tradīciju rīkot neformālu tikšanos tikpat kā brīvā dabā – viena nodaļas biedre dzīvo pilsētā pie pašas robežas, pieejama visai plaša teritorija. Neformāls – tas nozīmē bez svinīgām runām un tamlīdzīgiem pasākumiem. Protams, iztiekam bez rotaļām un dejām , taču atpūtas pasākums ir lielisks. Laba sadarbība izveidojusies ar Kuldīgas nodaļu, kas ir mūsu kaimiņi. Visai bieži tiekamies, apmeklējam viens otra pasākumus, diemžēl transporta iespējas un veselības stāvoklis uzliek savus ierobežojumus.  Lielu atbalstu sniedz pašvaldība, kas nodrošina gan telpas pasākumiem, gan transportu (protams, zināmās robežās). Ja ir kāda īpaša vajadzība, piemēram, kaut ko steidzami aizgādāt vai atvest, tad kopā ar pašvaldību izeju var atrast.  Nodaļas biedri vienmēr saņem vietējo laikrakstu. Sākumā tas pat nedaudz pārsteidza, jo  gada abonements nav lēts prieks, šobrīd virs 70 EUR. Šobrīd zinu, ka vietējais laikraksts „Saldus Zeme” vienmēr ir atbalstījis Saldus nodaļu. Liela palīdzība tiek saņemta arī no uzņēmuma „Zaļā aptieka”, kas sniedz atbalstu gan ar vitamīniem, gan materiāli. Ir arī sponsori, kas ziedo mazākas summas, katrs pēc savām iespējām. Nekādu sarakstu gan nesaukšu, jo nelielo sponsoru ir daudz un samērā mainīgi – te parādās, te pazūd, un ir liela varbūtība kādu aizmirst.  Konkrēti  es ar nodaļas finanšu lietām esmu saistīts tikai kopš 2017.gada, tā ka mana pieredze ir maza. Šajos pāris gados atbalsta apjoms nodaļai ir bijis visai ievērojams, taču attiecībā uz sponsoriem vienu varu teikt droši – nekas no gaisa nekrīt. Vienmēr ir jāiet un jārunā, dažkārt pat vairākas reizes, ar telefona sarunu vien nepietiek. Nodaļas darbības sākumā liela pateicība pienākas toreizējai vadītājai Evai, bet kopš 2007.gada nodaļas vadītājs ir Aivis, kurš arī nodrošina sadarbību ar pašvaldību un atbalstītājiem. Kas attiecas uz datortehniku, tad risinājums ir vienkāršs – dalība atvērtos konkursos uz vispārējiem noteikumiem. Te vietā atcerēties sakāmvārdus, ka katrs pats ir savas laimes kalējs un, ka zem guloša akmens ūdens netek. LMSA Saldus nodaļa  ir visai aktīva, savā novadā pamanāma un darbībā balstās gan uz biedru entuziasmu, gan līdzcilvēku atbalstu.

                                                                                                                          Edgars no Saldus

 

Stāsts par gandrīz 25 gados padarīto no Saldus Evas un Zigrīdas.

     Evu ievēlēja sapulcē , kura  notika poliklīnikas koridorā, tā mēs sākām savu darbošanos.
Vispirms apzinājām savus biedrus ,apsekojām mājās. Izveidojās laba sadarbība ar katoļu priesteri

G.Bezdelīgu.
     Meklējām sponsorus, atbalstītājus, atteikumus mēs nesaņēmām.
Sākām ar Zaļo Aptieku, laikrakstu Saldus Zeme redakciju, SEB banku u.c. Ziedojumi tika izdalīti cilvēkiem ar MS .
     Piedalījāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas MS biedrību, daudz ko uzzinājām un pastāstījām saviem cilvēkiem, kā  darbojas līdzīga organizācija kaimiņos.

     Uzaicinājām lietuviešus pie mums, tikāmies Ciecerē, jaukā atmosfērā apmainījāmies pieredzē.

Ar prieku atceramies LMSA 20 gadu Jubileju Rīgā, kad sanācām visi kopā.

                                                                                                                   Sveicam visus svētkos. 

Atceroties sākuma gadus asociācijai.

     Vēl pagājušā gadsimta beigās izveidojām LMSA Rīgas nodaļu. Apzinājām cilvēkus ar MS un sākām sanākt kopā, rūpēties par līdzcilvēkiem ar veselības problēmām. Pirmajā sanākšanas reizē bijām 11 cilvēki, galvenokārt, piederīgie. Cilvēki maz ko zināja par ārstēšanos, par slimību, bija priecīgi uzzināt jaunumus. Sapratām, ka jāpiesaista sponsori, ziedotāji,  Sarkanā krusta atbalsts.  

     Sameklējām sakarus arī ar Vācijas Sarkano krustu, kas mums daudz palīdzēja ar humāno palīdzību. Atceros vācu Sarkanais krusts atsūtīja man trīsriteni, ar kuru man gan neizdevās braukt, jo bija ļoti sarežģīti. Mūsu kopā sanākšanas notika Rīgas Kurzemes priekšpilsētas sociālā dienesta telpās, par ko bijām ļoti pateicīgi. Meklēju palīdzību pie daudziem  , labiem cilvēkiem, rakstīju vēstules, lūgumus, skaidroju, kas mēs esam, kādi mums ir veselības sarežģījumi, daudzi esam ratiņos, pārvietojamies ar rollatoru, spieķiem. Pamazām mūs sāka iepazīt , varējām rīkot arī pasākumus, slimnieku mājas apmeklējumus .  

     Pēc pāris gadiem sapratām, ka Rīga ir par lielu , lai būtu viena nodaļa un izveidojām, 5 atsevišķas nodaļas- Kurzemes, Zemgales, Vidzemes , Latgales un Centra. Es kā vadītāja paliku Kurzemes nodaļā. Man ļoti daudz palīdzēja Sandra un asociācijas vadība.

     Sākoties draudzībai ar vācijas kristīgās draudzes cilvēkiem, no Hemeras, sajutām rūpes, mīlestību, attieksmi, ieinteresētību , kādu sniedz kristīgi-ticīgi cilvēki viens otram.  Divas reizes biju kopā ar mūsu asociācijas cilvēkiem Hemerā, atpūta, ekskursijas, viņu uzmanība un rūpes par mums ir neaizmirstami brīži. Jau kādu laiku dzīvoju Ērgļu pansionātā, tā dzīve ir iegrozījusies, bet esmu apmierināta.  

     Pagājušā gadā vācu kristīgās draudzes pārstāvji, kopā ar asociācijas cilvēkiem mani apciemoja pansionātā, tas bija ļoti patīkami, uztraucoši, ka pat no satraukuma īsti nevarēju parunāt. Paldies mūsu vācu draugiem! Paldies arī asociācijas cilvēkiem , kas daudzus gadus ir rūpējušies par mani, manu ģimeni, bijuši blakus man labos un grūtos brīžos. Sveicu visus asociācijas cilvēkus 25 gadu jubilejā!

                                                                                                                    Pārsla Ērgļos.

 

Vēstule no Ivitas…

Labdien, LMSA saime!

Tavs spēks ir tavos sapņos

Un tavās cerībās

Tas ir, ko nevar nopirkt

Vai laimēt derībās

 

Tas ir, kas tevi sargās

Un pacels debesīs

Tavs spēks ir tavos sapņos

Kas tevi piepildīs (G.Račs)

 

Ceru, ka Jums klājas labi!

     Man laiks rit darbīgi, interesanti, dažkārt ar grūtībām, taču tāda ir dzīve, katram ar savu ejamo ceļu.  Manas darba dienas joprojām saistās grāmatvedības kārtošanu birojā, ar lekcijām,  ar pētījumu veikšanu un rakstu gatavošanu gan zinātnē, gan profesionālajā jomā par un ap grāmatvedības jautājumiem.

     Katra pieredze, kas gūta manā praksē ir ar noteiktu pievienoto vērtību. Esmu pateicīga LMSA par laiku, ko pavadījām kopā un ar patiesu prieku atceros gan īstenotos projektu  pasākumus dažādās Eiropas  valstīs, Rīgas priekšpilsētās, gan tikšanās Vecmīlgrāvī sapulcēs.

     Ar siltām atmiņām īpaši prātā nāk vienmēr darbīgās Skaidrīte un Ženija, smaidīgā Monika, laipnās  Ināra un Anna, burvīgās un  zinošās Pārsla un Maija, precīzās Sanita un Zaiga, jaukās Zigrīda, Marga, Ingrīda, galantie  Aivis un Didzis, un mīļie pārējie…

     25 gadi jaunietim nozīmē lielās dzīves sākumu - ar pirmo augstākās izglītības diplomu kabatā!

     LMSA pa šiem gadiem ir saņēmusi daudz un dažādus diplomus un atzinības rakstus par nozīmīgo darbu sabiedrības labā, taču divtik pateicības izsniegusi saviem biedriem, jo tikai komandā var īstenot pasākumus un projektus.

                                         Paldies LMSA par darbu un atbalstu līdzcilvēkiem!

 

     Sveiciens LMSA jubilejā! Lai idejas un spars to īstenošanai!

                            Sveicieni no maniem vecākiem Maijas, Jāņa un bitēm Viļānu novadā!

 

                                                                                    Rudenīgajā Baldonē, 2020.gada 6.oktobrī.

 

Aija no Jelgavas.

Priekam uzsmaidīt,
Bēdai pretsparu dot,
Laimei pretī iet,
Nedienai durvis ciet!


     Tuvojoties Latvijas LMSA lielajai jubilejai arī Jelgavas MS nodaļa grib sveikt un vēlēt laba vēlējumus, izturību, neizsīkstošu enerģiju arī turpmākajos gados. Lai gan Jelgavas MS nodaļa šobrīd ir tādā snaudas režīmā, tas nenozīmē ka komunikācija nenotiek. Ja mēs nesatiekamies klātienē , tad vismaz sazvanāmies....un kā gan savādāk, jo Jelgavas MS nodaļa aktīvāku darbību atsāka 2004.gadā, kad nelielai grupiņai kopā sanākot nolēmām, darbosimies.  Kopā ar Jelgavas domi tapa pirmais projekts, kas ļāva  noorganizēt  ekskursiju uz jūru, nosvinēt kopā Ziemassvētkus.
     Pateicoties sponsoriem un izstrādātajiem projektiem katru gadu bija iespēja apmeklēt baseinu, Jelgavas poliklīnikas dienas stacionāru, kur mūsu pacienti varēja  bez maksas saņemt pakalpojumu(t.i. injekcijas, sistēmas), kā arī braukt ekskursijās.  Neaizmirstami bija ceļojums uz Ventspili, Skrīveru saldumiem un Likteņdārzu. Un kur nu vēl Rīgas zooloģiskais dārzs un Lido atpūtas komplekss.
     Mēs ne tikai atpūtāmies, bet arī mācījāmies. Projektu ietvaros bija tematiskās lekcijas par veselīgu uzturu, krāsu un mūzikas  terapijas ietekme uz MS slimniekiem utt.
     Visu šo laiku Jelgavas MS nodaļa aktīvi darbojās Lolita, Ādolfs, Gaļina, Anna, Aelita, Dita, Inese, Inta un Andrejs, Lilija, Andrejs un Gundega.
                                   Milzīgs paldies visiem! Veselību un izturību! Kopā mēs varam daudz!

 

 Starp pagātni un nākotni ir tikai mirklis - to sauc parv dzīvi!

     Man bija 50 gadu. Divi dēli pabeidza skolu un gatavojās iestāties Rīgas Politehniskajā institūtā.
Man bieži bija sāpes un reibonis, un kādu dienu viss sāka dubultoties, un nevarēju vairs pati paiet.
Tiku ievietota Vecmīlgrāvja slimnīcā, un katru dienu es modos ar cerību, ka redzes dubultošanās vairs nebūs.
     Saņēmu zāles un ārstēšana darīja brīnumu - viss nostājās savās vietās. Bet kā zibens no skaidrām debesīm, pēc magnētiskās rezonanses - man ir multiplā skleroze ... Es ārstējos Ļeņingradā, tas kādu laiku palīdzēja. Sāku atkal strādāt.
Izveidojās LMSA Cēsu nodaļa, kur mani ievēlēja par vadītāju, mēs bijām 55 cilvēki . Rīkojām dažādas ekskursijas pa Latviju, piesaistījām ziedotājus, atbalstītājus, kopīgi rīkojām svētkus.
     Lieldienas, Jaunais gads ...regulārus apmeklējumus pie slimniekiem, kuri vairs nevarēja apmeklēt šos pasākumus.
     Bija izbraukumi uz Igauniju, Lietuvu uz kopīgiem semināriem, mācījāmies viens no otra, kā dzīvot ar slimību. Jau sen biju vēlējusies pabūt Vācija, un 2019.gada vasarā mans sapnis piepildijās, radās iespēja kopā ar citiem LMSA cilvēkiem nedēļu dzīvot Vācijas Hemeras kristīgās draudzes pārstāvju ģimenēs.

 

Esmu nonākusi pie slēdziena, kamēr esi dzīvs, izdzīvo katru dienu pilnībā,

jo dzīve mums dota vienu reizi!

 

                                                                                                   Cāsu MS nodaļas vadītāja Gaļina.

 

Sveicieni LMSA 25 gadu jubilejā no

Jūrmalas nodaļas vadītājas Ievas.

     Mazliet par mums. Šis gads nesis visiem cilvēkiem papildus pārbaudījumu - vīrusu. Taču, kur cilvēks var smelties spēku - pie dabas. 
     Jūrmalas meitenes devās ekskursijā uz Ogres Zilajiem kalniem. Arī Lazdu kalnu apskatījām. Atpakaļ ceļā apmeklējām Salaspils botānisko dārzu, kur tieši bija skatāma dāliju kolekcijas krāšņā ziedēšana.
     Septembrī pabijām ekskursijā uz Siguldu.  Viss turpinās.

                                                Sveicu visus asociācijas jubilejā!

 

Rīgas-Kurzemes nodaļas vadītājas Margas atmiņas.

Slimoju ar MS jau 47 gadus. Pirmos 22 gadus cīnījos viena, līdz 1996. gada pavasarī kolēģi sanāca kopā un nodibināja LMSA. Radās iespēja tikties ar citiem likteņa biedriem, apspriest ārstēšanas metodes un kopā pavadīt brīvo laiku. Apmeklējām teātra un operas izrādes, reiz pat bijām uz cirku. Organizējam dažādas ekskursijas apceļojām dzimto Latviju, pabijām Lietuvā un Igaunijā, tiekoties ar kaimiņu līdzīgu organizāciju biedriem, bijām pat Vācijā. Tāds dzīves ritums  bija agrāk.

 

Tas tikai par 2019.gadu.

Atskatoties uz gadu pirms Covida mēs Rīgas Kurzemes nodaļa dzīvojām notikumiem bagātu dzīvi.2-x nedēļā vingrojām .Pēc kārtīgas izkustēšanās atpūtāmies pie karstas tējas krūzes un pārspriedām pēdējos jaunumus, vietējos un ārzemju ,par veselību, ārstēšanos, laika apstākļiem u.t.t. Par ko tik nevar izrunāties dāmas jaukā atmosfērā. Mūsu meitenēm bija iespējas ārstēties sanatorijās /Vaivaros, Jaundubultos/no tām tika atvesti jauni un efektīvi vingrojumi, kas tika iemācīti visiem. Bez sporta pasākumiem nepametām arī kultūras pasākumus. Kopā atzīmējām Ziemsvētkus un sagaidījām Jauno gadu.

 

Gribu atsevišķi pateikt paldies MS asociācijai un tās ilggadējai vadītājai Skaidrītei un tagad Inetai, lai Jums saules mūžs, pietiek spēka un veselības turpmākajiem darbiem.

                                           Novēlam visiem mūsu kolēģiem rosīgu un veselīgu Jauno gadu!

          

Sveicot asociācijas Jubilejā,

Rīgas Zemgales nodaļas vadītāja Ingrīda.

            Biedrībā mēs ar meitu iestājāmies divpadsmit gadus atpakaļ. Jāpateicas Guntim, kurš bija Rīgas Zemgales nodaļas dibinātājs. Viņš ielika stabilus pamatus biedrības kolektīva stiprināšanā. No 2010.gada esmu Rīgas Zemgales nodaļas vadītāja. Vēlējos, lai mana Līga nejustos viena ar savu slimību, bet satiktos ar līdzcilvēkiem. Tāpēc arī esam biedrībā. Pa šiem gadiem kļuvām kā viena liela, draudzīga ģimene, ir būts kopā dažādās dzīves situācijās. Mums ir draugi ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Vācijā. Pa šo laiku bijām dažādās vasaras nometnēs, ekskursijās, kultūras pasākumos. Ir brīnišķīgi apzināties, ka nekad nebūsim vienas, ka grūtos brīžos vienmēr palīdzīgu roku sniegs līdzcilvēki. Vēlu visiem turpmākajos gados veselību, izturību, dzīvesprieku.

 

Par piederību

          Gaidot un gatavojoties biedrības LMSA gadadienai, ir pienācis rudens. Kā savām meitām saku: pienācis skaisto skumju laiks... Atmiņas par brīnumsilto vasaru, klusais prieks par brīnumskaisto Latvijas dabu rudenī un ilgas pēc nākamā pavasara, protams, - brīnumpilnā! Tāpēc mana uzruna asociācijas  pirmssvētku laikā būs ar filozofisku skanējumu.

          Ir lieliski apzināties to, ka esi piederīgs! ... savai ģimenei, no kuras esi nācis, draugiem, kurus esi ieguvis, zemei, kurā esi audzis, kultūrai, kas tapinājusi tevi par personību... laikam, kurā esi. Laiks pats par sevi jau nekas nav. Vai tam ir sākums, vai kādreiz tam pienāks beigas? Netverams, prātam un pat apziņai neizprotams jēdziens. Cilvēce savas pastāvēšanas laikā nonākusi pie vienīgās saprotamās atziņas – laiku var mērīt tikai un vienīgi pēc lietām un notikumiem, kas to piepildījuši – devuši tam jēgu. Domāju, ka filozofisks sākums izdevies!

          Asociācijai ar savu esību un darbību ir izdevies apliecināt savas pastāvēšanas jēgpilno laiku nu jau 25 gadus. Tā devusi piederības sajūtu cilvēkiem, kurus dzīvē sastaptās veselības grūtības centušās izsist no ierastās, līdzsvarotās piederības tam, ko saucam par “normālo” dzīvi. Viena no manām mīļākajām pasakām ir pasaka par Mazo princi. Tēls, kas manuprāt fantastiski tieši ietver sevī jēgas meklējumus laikā.  ... un atbilde izrādās tik vienkārša – jēga nav jāmeklē. Jēga ir vienkārši esībā: būt tur, kur esi, būt kopā ar to, ar kuru esi. Ja tev ir, tad dot. Ja nav, tad meklēt. Pieņemt sevi, mīlēt sevi, dot sevi! Ko darīt ar neveiksmēm, likstām? Norakstīt attaisnotajos izdevumos. Neko neieguldot, neko nevar nopelnīt! Asociācija – tas ir kopīgi vadīts laiks, meklējot risinājumus, kas palīdzētu gan atvieglot ar slimību sadzīvošanas gaitu, gan rast vienkāršu mieru un prieku ikdienas ritmā. Tīri cilvēcīgā un latviskā manierē iepazīt citus ar līdzīgām problēmām un likstām un nonākt pie atziņas – es neesmu viens uz šīs planētas Zeme. Ir citi. Arī viņiem ne katru dienu spīd saule logā...arī viņiem mēdz būt skaudras un asas dienas...bet tādi mēs esam – Mazie prinči! Piederīgi savam ne gluži vienkāršajam laikam, savam līdzīgo pulciņam – savai LMSA!!!

          Un noslēgumam, kā jau smalkos gadījumos ierasts, - dzeja.

“Kamēr vēl dzīvojam,

Kamēr vēl esam,

Būsim mazie prinči uz mūsu planētas Zemes.

Būsim vienīgie kādam un mums būs kāds vienīgs.

Būsim kā akas, kas neizsīkst,

Kaut apkārt tuksnesis kaist.

Stādīsim rozes, kaut asas, bet īstas un mūsu.”

Tā A. de Sent-Ekziperī un es –                                      jūsu grāmatvede Sanita Zommere

 

 

                                        Rīkojums   

 

            Atzīmējot  LMSA 25 gadu pastāvēšanu,  izsakām pateicību par sadarbību, sapratni, atbalstu un nesavtīgu ieguldījumu biedrības darbā!

Paldies par paveikto, ko īstenojām kopā !

 

LJMC Valdes priekšsēdētājam Jānim Birkam

P.Stradiņa RSU profesoram Andrejam Milleram

LJMC MS centrs dr. Jolantai Kalniņai, dr.Mairai Murziņai dr.Anitai Paeglei, Zentai Dimperei, Sandrai Reitupei, Tatjanai Andersonei.

JKRC dr.Gitai Bērziņai

LMSA pāstāvjiem: Valērijam Ulmanim, Pārslai Petronei, Skaidrītei Beitlerei, Inārai Priedei, Annai Fursenko, Didzim Apsītim, Ženijai Stundai, Aleksandram Kartiševam, Uldim Bundzinskim, Maijai Jansonei, Gaļinai Bezdeņežnihai, Monikai Jukšai,  Eulālijai Romanovskai, Jeļenai Romanovai, Svetlanai Amosovai, Annai Ņikiforovai, Zaigai Ribakai, Evai Zgirskai, Zigrīdai Bērziņai, Aivim Miezītim, Edgaram Vārnam, Seronei Gravai, Līgai Mazurei, Voldemāram Mazuram, Ievai Bjalkovskai, Aijai Pafratei, Guntrai Cīrulei, Inetai Osipovičai, Maijai Pontāgai, Ivitai Faitušai, Mārai Avotai, Sanitai Zommerei, Margai Ozoliņai, Ludmilai Kolpaščikovai, Ingrīdai Krēbsai, Raimondai Vishoi, Jūlija Narbutai, Valērijam Asadčijam, Mārim Āboliņam.

LMSA atbalstītājiem: Jānim Cīrulim, Andrejam Osipovičam, Laurai Zvirbulei, Sandrai Zviedrei, Sanitai Blumbergai, Agrim Jansonam, Ārijai Vaščenkovai, Vinetai Apinei, Ženijai Katkovskai, Mariellai von Klenck, Bārbelei Tenge, Jakovam Pankatz, Peteram Lejkom,        

 

 

LMSA valdes vārdā        Ineta Osipoviča

                                      Skaidrīte Beitlere               

 

 

 

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: