Avīze Cerība Nr.54 (1.daļa)

LMSA - 25

Gadā ir tikai divas dienas, kurās mēs neko nevaram iesākt.

Viena ir vakardiena un otra-rītdiena.

Tādēļ šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un galvenokārt-dzīvotu!

     LMSA 25, vai tas ir daudz , vai maz…. Kādam var šķist, ka tāds nieks vien ir, bet kādam tas ir vesela mūža ieguldījums, tik daudz padarīta, un vēl tik daudz nepadarīta, jo darbiem nekad nav gala, tie ir darāmi un darāmi.

     Paldies katram par doto artavu , lai asociācija taptu, lai biedrības darbs turpinātos no dienas uz dienu, no gada uz gadu… Paldies tās dibinātājiem, tās radītajiem un aizsācējiem, pamata licējiem - visiem,  kuru vārdus zina katrs saskaroties ar biedrības darbu. Ikviens, kas ielicis sirdi un dvēseli tās pastāvēšanā un eksistēšanā. Visiem nodaļu vadītājiem -bijušajiem un esošajiem, palīgiem, asistentiem, viņu ģimenēm, mūsu ārstiem, un medmāsām, arī pārejam medicīnas personālam PALDIES, kas rūpējušies par mūsu cilvēkiem, dodot cerības par labāku nākotni, vieglāku ikdienu. 

     Mēs kopā esam bijuši milzīgs spēks, palīdzot mazajos, sīkajos darbiņos, jo tikai no mazuma top lielas lietas. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem, esot blakus visus šos gadus , mēs zinām,  ne vienmēr ir iespēja atbalstīt ar naudu, bet mēs priecājamies, ja tā ir lieta, manta vai pārtika, ko varam iedot mūsu cilvēkiem, katrs atbalsts ir ļoti svarīgs.

     Cik labi,  jau šo gadu laikā ir izveidojušies nu jau trīs MS centri, un mūsu cilvēkiem ir lielākas, plašākas  iespējas gan ārstēties, gan rehabilitēties. Par šo laiku esam sadraudzējušies, un 10 gadus saņemam humāno palīdzību no Vācijas, Hemeras kristīgās draudzes.

      Tuvojas Ziemassvētku laiks, katrs aizdomājamies par sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, ir piedošanu un pārdomu laiks, katrs varam atskatīties par padarīto , bet varbūt arī vēl nepadarīto. 

     Mums ir iespēja piepildīt kāda sapni vai arī īstenot savējo un padarīt ja ne visu pasauli gaišāku tad cita sirdi noteikti. Lai miers mums sirdī un gaišs prāts pār visiem!

     Laimīgu Jauno gadu un lai nākamais gads atnes daudz jaunu cerību, sapņu piepildījumu, par labāku rītdienu un  dzīvi bez MS!

 

Ja Tu gaidīsi īsto brīdi, Tu nekad neuzsāksi to, ko gribi.

Tāpēc sāc tieši tagad, sāc tur, kur Tu esi, ar to, kas Tev ir!

                                                                           Ar mīlestību un no sirds, jūsu LMSA vadītāja Ineta.

 

 Neliels atmiņu pavediens.

     Mans atmiņu stāsts sākās 1977.gada rudenī, kad manam vīram Paulam - jaunam, spēcīgam vīrietim noteica diagnozi, kura man personīgi neizteica neko. Dakterei acīs asaras, stāstot kā ir un kā būs. Man likās skleroze-  agri gan tik jaunam cilvēkam. Literatūras nekādas, neko nezinu. Sameklēju krievu valodā brošūru, pamazām sāku saprast, ko tas viss nozīmē. Braucām gan tepat Latvijā pie dažādiem speciālistiem, uz neiroloģijas institūtu Maskavā, pat bijām netālu no Černobiļas pie Pripetjas upes, pie kāda dziednieka. Ticējām mūsu dakterēm, bet ja nu tomēr… Paldies mūsu visu mīlētajai, gudrajai dakterei Maijai Mētrai, kurai uzticējāmies un, kuras  padomam klausījām visus gadus līdz 2009.gada augustam…

Tāds skumjš sākums manam stāstam.

Nr.36 Pirmā vācu darugu ciemošanās 1997.gada vasarā.jpg

     1995.gada ziemā dr. M. Mētra pastāstīja, ka Jelgavā nupat nodibināta izkaisītās sklerozes biedrība ar domu, ka jāapzina, jāapvieno cilvēki ar MS visā Latvijā.

     1996.gada martā viesnīcā “Tūrists” sanācām kopā gan ārsti dr.  M. Mētra, A. Millers u.c., arī pirmais biedrības prezidents un dibinātājs Viesturs Puidītis, cilvēks ar MS, kurš izveidoja 1995.gada novembrī LMSA.  Kongresā piedalījās cilvēki ar MS, viņu piederīgi, interesenti, atbalstītāji. Sākums  nezināms, sarežģīts, daudz jautājumu – kā darbojas šāda organizācija, vai var piesaistīt finanšu līdzekļus, ziedotājus, atbalstītājus. Ar padomu palīdzēja dakteri, paši slimie cilvēki. Apzinājām cilvēkus visā Latvijā un sāka veidoties pirmās atbalsta grupas un nodaļas vairākos novados – Bauskā, Alūksnē, Madonā, Liepājā, vēlāk Kuldīgā, Kurzemes reģionālā nodaļa un arī Rīgā. Neatsveramu atbalstu, padomu, palīdzību saņēmām no Vācijas MS biedrības /DMSG/ ļaudīm, kuri mūs mācīja “soli pa solim” darboties, palīdzēt cilvēkiem. Sākās  draudzība un sadarbība ar vācu radniecīgo organizāciju un mūsu jauko patronesi Mariellu fon Klenk kundzi. 1996.gada beigās jau bijām apzinājuši ap 400 cilvēku ar MS visā Latvijā,  lai kaut nedaudz varētu cilvēkus ieinteresēt, atbalstīt , iesaisīt biedrības apritē un viņi zinātu, ka ir piederīgi biedrībai LMSA, uz Ziemassvētkiem izsūtījām ap 400 ar roku rakstītus apsveikumus !

     Pirmā vācu draugu ciemošanās, padoms un atbalsts  sākās 1997.gada vasarā - viss jauns, nezināms, vāciešu palīdzība bija ļoti nozīmīga - viņu prasmes, atziņas un pieredze  noderēja, ieklausījāmies un mācījāmies. Organizācijas veidošanās un attīstības procesā nozīmīga vieta arī starptautiskiem sakariem. No Starptautiskās MS federācijas (IFMSS) pie mums viesojās tās pārstāvis Ričards Hamiltons, mācīja mums kā organizēt darbu, pareizi sagatavot un pilnveidot asociācijas statūtus, ieveda mūs starptautiskā apritē. Ar R. Hamiltona atbalstu veicām sagatavošanās darbus lielajam Eiropas projektam “Palīdzība MS slimniekiem un viņu ģimenēm”.

Nr.19. parakstītot ES projekta līgumu.(dr.M.Mētra,S.Beitlere,M.Avota,dr.A.Millers,D. Pitschnau,V.Ulmanis, E.Steenblock-Dralle.J.Liepiņš .JPG

     Pēc Vācijas MS biedrības uzaicinājuma 1999.gadā rudenī, man neaizmirstams brauciens,  kopā ar Alūksnes Unu, bija ciemošanās Štutgartē, pie vienas no Bavārijas MS nodaļām (AMSEL). Tik daudz cilvēku ratiņkrēslos, ar rollatoriem, spieķiem, smaidīgi, dzīvespriecīgi, svētkiem saposušies! Domāju vai arī pie mums kādreiz varēsim tā sapulcināt mūsu ļaudis? Ar Vācu MS biedrības atbalstu, asociācijas cilvēku un dakteru līdzdalību 2000.gadā sākās lielais Eiropas projekts. Divu gadu laikā izveidojām atbalsta grupas un  nodaļas gandrīz visos Latvijas novados. Pateicoties mūsu dakteriem M. Mētrai , A. Milleram, M. Murziņai, A. Paeglei, J. Kalniņai un citiem speciālistiem, arī  projekta vadītājai Sabīnei, bet galvenokārt Guntrai, kura visus gadus, līdz aizbraukšanai uz Luksemburgu, bija un vēl tagad ir viena no labākajām asociācijas atbalstītājām, izbraukājām visu valsti, dakteri konsultēja cilvēkus, veda zāles, mēs asociācijas ļaudis organizējām nodaļu veidošanos.  Spilgtā atmiņā brauciens uz Saldu, dakteres M. Mētra, M. Murziņa , māsiņa Zenta un es, braucām ar Latvijas Jūras Medicīnas centra /LJMC/ busiņu un šoferi Jānīti, pusceļā auto saplīsa, ko nu ? Stopējām uz šosejas mašīnas, auksts vējš, lietus, nosalušas, bijām tak viegli ģērbtas (skaistas jau neizskatījāmies), tomēr galā tikām, Saldū nodaļu nodibinājām, dakteres slimniekus konsultēja.

     Prātā palikusi tikšanās Cēsu slimnīcā, veidojot  Cēsu MS nodaļu, ar slimnīcas vecāko medmāsu , stalta auguma nopietna dāma , galvā  augsta cepure ar sarkanu krustu. Mūs visus izkomandēja, nokritizēja, arī  Rīgas dakterus. Pat vietējie  slimnīcas dakteri, viņu ieraugot , ieņēma miera stāju, lūk ko nozīmē  agrāko laiku disciplīna. Palikusi prātā Rēzeknes 5 gadu jubilejas atzīmēšana, daudzi cilvēki ar MS, dakteri, interesenti, nodaļas vadība, Veronika, Līga, Voldemārs, sarūpējuši tik daudz pārsteigumus -pusdienu galdu, suvenīrus, koncertu. Atceros ogrēniešu 10 gadu jubileju - interesants pasākums kopā ar ļaudīm  no visas Ogres novada, muzikāla uzstāšanās, cienasts, jauka atmosfēra, viss Sērones noorganizēts.

     Kur nu vēl  mīļā saulīte Monika no Daugavpils nodaļas, katra tikšanās ar Moniku un viņas cilvēkiem ir tik labestīga , jauka, ne velti Daugavpils nodaļa mums joprojām ir viena no aktīvākajām, labākajām nodaļām asociācijā. Izbraukumi uz Latgales galvaspilsētu man vienmēr ir bijuši kā svētki. 

     Arī mūsu Latvijas lepnuma Ženijas sarūpētie bagātīgie svētku  pasākumi un materiālais atbalsts slimniekiem ir īpaši. Alūksnes dāmu duets Ināra un Anna vienmēr mūs ir iepriecinājušas ar malēniešu apdomīgo pasāķumu  gatavošanu un rūpēm par saviem ļaudīm.

     Rīgas nodaļu kopā sanākšanas jau no paša sākuma 1999. gadā bija mūsu Pārslas rokās, gan Vācijas Sarkanā krusta palīdzība,  humānā palīdzība no Latvijas Sarkanā krusta, gan dažādas ekskursijas, svētku atzīmēšana, slimnieku mājas apmeklējumi - tas viss Pārslas nopelns. Viņas nelielais dzīvoklis bija kā “štābiņš”, kur sanākt kopā un apspriesties. Izbraukumi ar vācu MS biedrības ļaudīm un pārstāvjiem no Starptautiskās MS  federācijas uz Alūksni, Saldu, Bausku, apciemojot mūsu cilvēkus, palikuši spilgtā atmiņā.

Nr.27Sākās Hameleona Rotaļas.JPG

     Neaizmirstams arī Māra izlolotais Rīgas nodaļu projekts “Hameleonu rotaļas” – LTV studijas apmeklējums, ekskursijas uz Brīvdabas un Motormuzeju, lai pierādītu, ka cilvēks ratiņkrēslā nav sliktāks par apkārtējo sabiedrību, bet var veiksmīgi tajā iekļauties.

     Atceros braucienu pa Alūksnes ezeru, pusdienas kopā ar Mariellu fon Klenku Rundāles pilī, stingro vecāko māsu Cēsu slimnīcā, jauki pavadītos brīžus ar Daugavpils ļaudīm, Jelgavas nodaļas pasākumus , Kuldīgas Zaigas nopietnās, rūpīgi sagatavotās katra gada septembra sapulces, Saldus cilvēku kopā sanākšanas brīžus, Rīgas nodaļu darbošanos MS cilvēku labā, sapulces, mājas apmeklējumus, ekskursijas, teātra un operas izrādes un daudz, daudz citu jauku atmiņu sakrājies par šiem gadiem.  Ne bez saviļņojuma atceros LMSA  10 gadu jubilejas atzīmēšanu Rīgas Domes telpās, daudz mūsējo, ciemiņi no Vācijas ar mūsu patroneses un grāmatas ‘’Multiplā skleroze” autores profesores Judites Haass piedalīšanos, ciemiņi no Lietuvas MS biedrības un daudzi citi labie cilvēki.  

     Kur nu vēl sarežģītā, grūtā finanšu atskaišu gatavošana kopā ar bijušo grāmatvedi Māru, tik daudz stresa un nervu pazaudēts un kāds atvieglojums un prieks par mūsu precīzo jauko grāmatvedi Sanitu pēdējos gados!

     Jau no pagājušā gs. 90 gadiem, LMSA lielās sapulces, tikšanās ar starptautisko organizāciju pārstāvjiem, dažādi pasākumi, svētku atzīmēšana vienmēr notika VEF kultūras pilī, pateicoties bijušajai kultūras pils direktorei Ženijai Katkovskai. Mums vienmēr bija telpas, kur pulcēties, arī dažādu mākslinieku koncerti. Arī 25 gadu atzīmēšanas pasākums bija paredzēts VEF kultūras pilī, bet diemžēl Covid-19 ienesa savas korekcijas!

Nr.36.2 Visi kopā atzīmējot pasaules MS dienu.jpg

     Kopš 2009.gada sākām atzīmēt pasaules MS dienu, pateicoties Jūlijas sacerētai, sakomponētai melodijai par godu šai dienai, mums tapa sava asociācijas himna “Mēs un MS” tik daudzi bijām kopā , draudzējāmies, pārrunājām dažādus jautājumus, laidām gaisā krāsainus balonus “par mīlestību un cerību bez MS”. Visu jau nav iespējams aprakstīt , kas ar mums ir noticis ceturtdaļgadsimta laikā !

     Jauka sadarbība jau no 1997.gada izveidojusies ar laikraksta “ Neatkarīgās Tukuma ziņas” kolektīvu, it sevišķi ar ļoti patīkamo Agri - lai cik vēlu, negatavu materiālu esam nosūtījuši, kas jāievieto mūsu  “Cerībā”, vienmēr zinām NTZ mums palīdzēs. Kopā ar Guntru daudzus gadus veidojām mūsu “Cerību”, tagad kopš Guntra dzīvo Luksemburgā,  informatīvā avīze top sadarbībā ar Inetu un Andreju.  Pateicoties sabiedrisko attiecību speciālistei no “Divi gani” Laurai, mums tika dota iespēja popularizēt mūsu biedrību, gan ar pastaigām pa Vērmanes dārzu, pasākumu stacijas laukumā, stāstīt cilvēkiem par MS, par asociāciju, izdalīt informatīvus materiālus.

Nr.36.1 Pirmā tikšanās Jaunķemeros ar Hemeras kristīgās draudzes pārstāvjiem.jpg

     Pēdējos 10 gadus izveidojusies cieša draudzība ar Vācijas Hemeras pilsētas kristīgās draudzes ļaudīm. Trīs reizes esam ciemojušies Hemerā, katra tikšanās ar jaukajām vācu ģimenēm mums ir liels notikums, rodam mīļus draugus un iegūstam patīkamas atmiņas. Trīs, četras reizes gadā vācu kristīgie ļaudis apciemo mūs Latvijā, atvedot  mūsu cilvēkiem nepieciešamo humāno palīdzību. Draudzība starp mums arī man ir ļoti dārga un svētīga.

     Paldies visam LJMC MS centra personālam – ārstiem, māsiņām, valdes priekšsēdētājam dr. Jānim  Birkam, Jaunķemeru Rehabilitācijas centra dakterei Gitai Bērziņai par iejūtību, sapratni un sirsnību, atbalstot asociāciju un arī mani visus 25 gadus!

     Esmu ļoti, ļoti pateicīga visiem labajiem asociācijas cilvēkiem , īpaši pēdējos gadus mūsu Inetai ar Andreju, Guntrai ar Jāni, kas vienmēr ir kopā ar mani  gan priekos, gan skumjos brīžos!

 

     Protams, ļoti, žēl, ka nevaram sanākt kopā un izjust viens otra atbalstu un mīlestību .

     Lai Mums visiem veselība un Dieva svētība ilgus gadus!

     Sveicu visus, visus LMSA 25 gadadienā !!!

                                                                                                                        Jūsu Skaidrīte .

LMSA Jubilejā sveic,

Latvijas Jūras medicīnas centra Valdes priekšsēdētājs,

dr.Jānis Birks.

     2020.gada 28.novembrī aprit 25 gadi kopš LMSA dibināšanas. Šodien jau daudz kas liekas pašsaprotams, bet toreiz  viss bija jāveido no jauna. 90.gados mēs bijām entuziasma pilni un pārliecināti, ka varam strādāt tikpat augstā profesionālā līmenī, kā Rietumos.

Man LMSA asociējas ar konkrētām personībām. Pamatkodols bija Maija Mētra, Andrejs Millers un Skaidrīte Beitlere.

     Pateicoties vācu kolēģu atsaucībai un ieinteresētībai, kā arī A.Millera aktivitātēm  tika veidota cieša sadarbība un likti pamati LMSA darbībai. LMSA pirmajā  valdē bija ārsti Maija Mētra un Andrejs Millers.

     Raugoties no LJMC viedokļa, man bija svarīgi izveidot MS diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. Uz LJMC neiroloģijas bāzes izveidojām Latvijas MS centru.

     Faktiski bija divi darbības virzieni, viens tīri medicīniskais un otrs-pacientu organizācijas un izglītošanas virziens. Latvijā unikāla situācija, kad abi virzieni attīstījās vienlaikus. Ārsti ilgstoši aktīvi darbojās ECTRIM (Eiropas MS ārstēšanas un pētniecības komitejā). Ar LMSA kopā tika  īstenots ES-PHARE projekts “Palīdzība MS slimniekiem Latvijā”.

     1997.gadā Maijas Mētras vadībā tika izstrādāta MS slimnieku diagnostikas. ārstēšanas un rehabilitācijas programma, kuru veiksmīgi īstenoja ar valsts, LMSA, sabiedrības, ģimenes ārstu un neirologu atbalstu.

     Šobrīd šī programma ir pilnveidota un tiek realizēta Maijas Mētras izaudzināto kolēģu vidū.

Es  spilgti atceros to laimes pilno brīdi, kad kopā ar dakteriem priecājāmies par pirmajiem  piešķirtajiem  specializētajiem MS medikamentiem pirmajiem 3 pacientiem 90.gadu beigās. Tas bija liels notikums, kas tagad jau ir kā norma šīs saslimšanas ārstēšanā un uz šodienu specifisko MS ārstēšanu saņem   700 -800  pacienti.

     Ar gandarījumu atskatos uz paveikto un novēlu kolēģiem turpināt pilnveidot zināšanas, prasmes, lai mēs spētu augtākajā līmenī sniegt palīdzību un rūpēties par MS slimniekiem.

Nr.15Dr.J.Birks, dr.,J.Kalniņa, S.Beitlere.JPG

Izturību, veselību un cerību!

     Pirms 25 gadiem 1995. gada 28. novembrī sadarbojoties ar Vācijas Multiplās sklerozes biedrību, esmu piedalījies Baltijas pirmās multiplās sklerozes pacientu biedrības izveidē, kas veiksmīgi turpina darboties līdz šim brīdim. Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas (LMSA) mērķis ir koordinēt un atbalstīt Multiplās sklerozes slimniekus un viņu tuviniekus, lai veicinātu šo slimnieku integrāciju sabiedrībā. Šo mērķu sasniegšanai LMSA aktīvi darbojas, lai pievērstu valsts un sabiedrības uzmanību MS pacientu problēmām, veicinātu šo problēmu risināšanu, izstrādājot un realizējot dažādus projektus un programmas.

     Pirmsākumos, vienīgā iespēja MS pacientiem saņemt ārstēšanu un aprūpi bija Latvijas Jūras Medicīnas centrs (LJMC), tad tagad ar prieku konstatēju, ka šī joma ir attīstījusies un Latvijā ir pieejami trīs centri Latvijas Jūras Medicīnas centrs, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīca, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca.

     Ikvienā no tiem ir pieejamas jaunākās tehnoloģijas izmeklējumu veikšanai, lai varētu precīzi uzstādīt diagnozi un nozīmēt pacientam piemērotāko terapiju, kas neatšķiras no citām pasaules valstīm.

     Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā no 2011. gada oktobra darbojas Multiplās sklerozes centrs, kurā ambulatori pacientiem ir pieejamas neirologa speciālistu konsultācijas, un paasinājumu gadījumā ārstēšanu iespējams saņemt dienas stacionārā vai Neiroloģijas klīnikā. Katram pacientam tiek nodrošināta individuāla pieeja un ilgstoša novērošana, īpašu uzmanību pievēršot pacienta un tuvinieku apmācībai. Multiplā skleroze nav pilnībā ārstējama, tādēļ, lai varētu ar to veiksmīgi sadzīvot, ir nepieciešamas zināšanas. Apmācības galvenais mērķis ir palīdzēt pacientam veidot izpratni par saslimšanu un tās izpausmēm, par nozīmēto medikamentu un iespējamām blakusparādībām kā arī pacienta līdzestību ārstēšanas procesā, kam ir būtiska loma dzīves kvalitātes saglabāšanā.

     Balstoties uz demogrāfiskajiem statistikas datiem, zināms, ka MS tiek diagnosticēta pārsvarā jauniem cilvēkiem, kas dažkārt maldīgi neuztver šo slimību kā nopietnu draudu savai veselībai, jo sākumā slimības simptomi izpaužas vien paasinājuma periodā, kad paasinājums tiek kupēts, slimība neatstāj nekādas paliekošas sekas vai arī šīs sekas ir minimālas. Bieži vien, kad pacients jūtas labi, viņš uzskata, ka medikamentus lietot nav nepieciešams, tomēr šai slimībai ir raksturīga progresēšana, un laika gaitā pacientam var parādīties neatgriezeniskas neiroloģiskas problēmas. Imūnmodulējošās terapijas mērķis ir attālināt nākamo paasinājumu, palēnināt invaliditātes progresiju un mazināt jaunu perēkļu veidošanos galvas un muguras smadzenēs.

     Līdzestība ir viens no svarīgākajiem slimības kontroles faktoriem, kas nozīmē zāļu regulāru un pareizu lietošanu atbilstoši norādēm; sistemātiskus ārsta apmeklējumus un regulāras pārbaudes; izpratni par terapijas nozīmi un sekām, kādas var rasties, pārtraucot ārstēšanu, veicot to nesistemātiski vai patvaļīgi koriģējot devu un terapijas plānu.

     Līdzestības trūkums var būt neapzināts, ja pacients bez apzināta nodoma neievēro ārsta norādījumus un terapijas plānu. Apzināts līdzestības trūkums vērojams tad, ja pacients ļoti skaidri saprot un apzinās, kas un kāpēc viņam jādara, bet dažādu motīvu vadīts atbilstoši nerīkojas.

     Svarīgi izveidot uzticības pilnas attiecības starp veselības aprūpes personālu un pacientu, iedrošinot runāt par problēmām, kas saistītas ar saslimšanu un ārstēšanas procesu. Jāmēģina noskaidrot līdzestības trūkuma iemesli un jāmēģina kopīgi atrast risinājumu, jo pat visefektīvākā terapija nebūs iedarbīga, ja pacients to lietos nepietiekamās devās vai neatbilstoši norādēm. Jo pacients ir līdzestīgāks, jo ilgāku laiku ir iespējams attālināt invaliditāti, saglabājot labāku dzīves kvalitāti.

     Atskatoties uz 25 gadiem gribu teikt, ka laiks ir pagājis ļoti ātri. Šo laiku esam izmantojuši lai daudz ko mācītos, gūtu jaunu pieredzi un prasmes palīdzēt pacientiem ar MS.

     Gribu novēlēt mums visiem izturību, veselību un cerību, ka nākotnē mēs spēsim atklāt zāles, kuras uzveiks šo slimību pilnībā.

                                                                           Patiesā cieņā, Profesors Andrejs Millers

 

Atskats par ceturtdaļgadsimta sadarbību

      Kas ir divdesmit pieci gadi? Ja runāju par saviem 25 gadiem, tad tas bija nozīmīgs pagrieziena punkts manā profesijas izvēlē un ceļa sākums multiplās sklerozes izziņā.

     Šajā vecumā es ieguvu neirologa sertifikātu un sāku strādāt Liepājas rajona centrālajā slimnīcā par neirologu, bet iepazīšanās ar multiplo sklerozi un manu vēlāko nodaļas vadītāju sākās gadu iepriekš, kad strādāju par internu Gaiļezera slimnīcas 7. neiroloģijas nodaļā. Tajā laikā MS pacientiem nebija pieejama imūnmodulējošā terapija, tad nepastāvēja MS asociācija, bet bija daktere Maija Mētra, kas strādāja Gaiļezera slimnīca un ārstēja multiplās sklerozes pacientus ar unikālu metodi – pacientiem veica lumbālpunkciju un caur to veica lāzerterapiju. Retrospektīvi skatoties, tā bija laba metode, kas palīdzēja MS pacientiem mazināt slimības aktivitāti. Tajā laikā sadarbība ar nākošo MS centra vadītāju neaizsākās, jo mani nosūtīja strādāt uz Priekules slimnīcu (Liepājas rajona centrālo slimnīcu), kur nostrādāju 3 gadus, bet 1999. gadā man piedāvāja darbu Vecmīlgrāvja slimnīcā, kur atkal satiku dakteri M. Mētru un M. Murziņu. Daktere M.Mētra strādāja Vecmīlgrāvja slimnīcā no 1993. gada, un ļoti daudzi viņas MS pacienti pārnāca ārstēties uz Latvijas Jūras medicīnas centru. Daktere bija iniciatore MS centra izveidei, kas viennozīmīgi lika pamatus arī MS asociācijai. MS centru apstiprināja 1997. gadā, kas ir  2 gadus vēlāka kā MS asociāciju, jo bija nepieciešams ilgāks laiks, lai sakārtotu visus nepieciešamos dokumentus, ko iesniegt Veselības ministrijā.

     Man atnākot uz Vecmīlgrāvja slimnīcu, MS centra darbība jau noritēja pilnā sparā. Tajā laikā ik gadu apstiprināja ap 300 jaunus pacientus, kuriem pildīja pacienta reģistra kartes. Kā mēs zinām, tad 2017. gadā reģistrēto multiplās sklerozes pacientu skaits sasniedz 2035, bet daktere M. Mētra 1997. gadu uzsāka ar 350 pacientiem.

     Man labā atmiņā ir palikuši arī regulārie izbraukumi pa Latviju pie Alūksnes, Bauskas, Jēkabpils, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Preiļu, Rēzeknes, Saldus, Valmieras u.c. pilsētu pacientiem kopā ar mūsu MS māsiņām un asociācijas pārstāvēm – Skaidrīti un Guntru.

     Ja runājam par mūsu centra speciālistiem, tad jāmin arī daktere Anita Paegle, kura uz Latvijas Jūras medicīnas centru atnāca 1998. gadā kā neiroloģijas rezidente, kurai iepatikās darbs dakteres M. Mētras virsvadībā, un viņa iegūstot neirologa sertifikātu, sāka strādāt MS centrā. Ar dakteres Mētras atbalstu multiplo sklerozi dziļi iepazina arī daktere Liene Elsone un tagad jau profesors Andrejs Millers.

     Pieminēšanas vērta ir arī sadarbība ar Jaunķemeru sanatoriju un dakteri Gitu Bērziņu, kas gan piedalījās izbraukumos pa Latvijas pilsētām, gan ārstēja un izglītoja pacientus Jaunķemeros.

  Šajā svētku noskaņā vēlreiz dziļā cieņā gribu minēt nenovērtējamo dakteres Maijas Mētras un Skaidrītes Beitleres darbu MS centra un asociācijas izveidē.

 

                                                                                                MS centra vadītāja Jolanta Kalniņa

 

Ir pagājuši 25 gadi – skaists, grūts, taču piepildīts laiks, jo mēs bijām, esam un būsim kopā gan priekos, gan bēdās.

            Šis laiks ir jaunības un cerību laiks, tāpēc dvēselei jābūt drosmīgai neļauties sāpju mirkļiem, kas pavada mūs arī pret pašu gribu, bet prieks mums pašiem jārada. Tāda prieka puķe jau iedēstīta mūsu sapņu dārzā un jau izstaigāti tāli ceļi, lai to uzmeklētu.

            Ar patiesu gandarījumu atceramies laiku, kad izbraukājām daudzus Latvijas ceļus Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Saldū, Valmierā, Ventspilī, lai apzinātu, apmeklētu savus pacientus un palīdzētu ar informatīviem un izglītojošiem ziņojumiem, konsultācijām, medikamentu izdali, pasēdētu un dalītos pieredzē kopīgās atmiņās. Braucām profesionāla komanda – ārsti, māsiņas, LMSA darbinieki. Pacienti guva atbalstu, palīdzību un mēs – mediķi – prieku, ka varam būt noderīgi. Ir taču labi izjust drauga plecu un justies šajā pasaulē derīgam, mīlētam, un apzināties savu varēšanu un vājumu.

            Ar siltumu sirdī, lielu atzinību atceramies mūsu mīļo MS centra vadītāju dr. Maiju Mētru, kas bija varens celmlauzis MS sākumam un izdega...2010. gada 24. oktobrī. Dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas viņas priekšā.

            Mūsu kopīgā MS centra un pacientu sadarbība turpinās ar MS centrā notiekošām konsultācijām, ārstēšanos dienas stacionārā, konsīlijiem, kur lemj par IMT pielietošanas iespējām. Mūsu apņēmība – pēc iespējas labāk palīdzēt pacientiem – paliek nemainīga.

 

Cilvēki, balti cilvēki –

spēlējas dzīves spēlē,

Skrien viens otram garām,

garām un prom,

Bet tie balti baltie –

pieskaras viens otram

Un – vēl baltāki paliek.

 

            Lai ticība, cerība, mīlestība, veselība mums visiem!

Dr. Maira Murziņa

 

Sirsnīgi sveicu LMSA 25 gadu jubilejā!

     Strādāt Latvijas Multiplās sklerozes centrā mani uzaicināja harizmātiskā vadītāja dr. Maija Mētra, kura veidoja jaunu neiroloģijas nodaļas komandu darbam ar multiplās sklerozes pacientiem. Mūsu uzdevums bija apzināt visus Latvijas MS pacientus. Strādājām nodaļā, ambulatorās konsultācijās, izbraukumos. Konsīlijus vadīja izcilā profesore Ģ. Eniņa. No viņas esmu mācījusies klīnisko domāšanu. Pateicoties magnētiskās rezonanses izmeklējumiem esam mainījuši pacientiem diagnozes.     

     Atceros  pacientu, kuram bija skumji šķirties no MS diagnozes, ar kuru jutās sadzīvojis. MS ir viltīga slimība, tai var būt dažāda norise. Tādēļ mūsdienās ļoti rūpīgi izvērtējam visus diagnostiskos kritērijus. Tomēr kādreiz ir vajadzīgs vairāk laika, kamēr esam pilnīgi pārliecināti.

     Visus šos gadus esmu brīnišķīgā, draudzīgā kolektīvā, kura pamatsastāvs ir stabils kopš MS centra dibināšanas brīža – zinošās kolēģes dr. Maira Murziņa, dr. Jolanta Kalniņa, uzticamās māsiņas Zenta Dimpere, Sandra Reitupe, Tatjana Andersone.

     Prieks un pateicība Skaidrītei Beitlerei par darbu Latvijas Multiplās sklerozes asociācijā! Spēku, izturību un labu veselību LMSA vadītājai Inetai Osipovičai un visiem asociācijas biedriem! LMSA  ir ļoti nozīmīgs atbalsts MS pacientiem.

                                               Sirsnīgi sveicu LMSA 25 gadu jubilejā!

                                                                                                    Patiesā cieņā, dr. Anita Paegle

Mana darba pieredze ar MS pacientiem.

     Mans darbs MS centrā sākās 1997.gadā. Zināšanas par tādu slimību, kā MS bija minimālas. Atnākot strādāt, tiku lielā draudzīgā kolektīvā, kurš darbojās kā vienota komanda. Darba laikā ieguvu daudz zināšanu par slimības gaitu un simptomiem, iepazinos ar pacientiem un viņu līdzcilvēkiem.

     Tagad, man ir vairāk nekā 20 gadu pieredze, varu teikt, mani pārsteidza cilvēku pacietība, gribasspēks, vēlme nepadoties. Īpaši gribu atzīmēt vēlēšanos apvienoties, lai palīdzētu citiem un atbalstīt tos, kuriem tas ir nepieciešams.

     Katram cilvēkam ir savs raksturs, arī savi veidi un paņēmieni, kā tikt galā ar problēmām. Bet, ja ir cilvēki, kuri prot apvienot, organizēt, atbalstīt grupu tikšanos, kas iedvesmo citus cilvēkus turpināt un paplašināt darbību. Kā piemērs ir LMSA. Asociācija bija augsti novērtēta kā no mediķu puses, tā arī no MS pacientiem un viņu līdzcilvēkiem. Bija organizētas tikšanās, dibinātas nodaļas dažādos Latvijas rajonos. Tas viss notika, lai cilvēki nejustos vientuļi un pamesti, lai nedomātu, ka viņi ir vienīgie ar tādu slimību.

Nr.16 Ms centra kolektīvs.png

     Kopējos pasākumos piedalījās gan pacienti un viņu piederīgie, gan mediķi. Izbraukumi pa rajoniem, svētku tikšanās Rīgā, aktivitātes apvieno cilvēkus un rada kopības sajūtu, vai tu esi – ārsts vai pacients, medmāsa vai līdzcilvēks. Visi bija vienlīdzīgi, kurus kaut kas apvienoja, kaut arī tā bija slimība.

     Man gribas novēlēt, lai LMSA veiksmīgi turpinātu savu darbību vēl daudzus gadus, lai apvienotu un atbalstītu visus cilvēkus, kurus skar MS.

Tatjana Andersone

  Avīze Cerība Nr.54 (2daļa)

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: