Skaidrītei Jubileja

 

             SkaidriteBeitlere.jpg

            Mīļi sveicam mūsu mīļo Skaidrīti dzimšanas dienā!

Būt vienmēr veselai un jaunai,
Un just, ka spēks pār malām iet,
Aiz spēka pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.

                                 Zvaigznes izdejot no grīdas,
                                 No griestiem sauli izdziedāt,
                                 Un magonīšu gultu taisīt,
                                 Un rožu paladziņu klāt.

                                                               No rītiem pamosties aiz laimes,
                                                               Ar basām kājām dārzā skriet,
                                                               Būt vienmēr veselai un jaunai,
                                                               Kad pašas sirds Tev zied!

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: