Multiplās sklerozes slimnieku integrēšana sabiedrībā

  • Jaunumi
  • Multiplās sklerozes slimnieku integrēšana sabiedrībā

Projekts  “Multiplās sklerozes slimnieku integrēšana sabiedrībā” īstenots  ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu 2013.gada jūnijā- decembrī.

Lai “aktivizētu” biedrības Rīgas – Kurzemes nodaļas seniorus, kas ir gan pensijas vecumā, gan darbaspējā vecumā, bet slimi ar multiplo sklerozi tika īstenots projekts “Multiplās sklerozes slimnieku integrēšana sabiedrībā”, tika organizētas tikšanās un vairāki pasākumi no 2013.gada jūnija līdz 2013.gada decembrim. Projekta ietvaros :

1. biedrība biedriem tika organizētas tikšanās un kopā sanākšanas, lai kopīgi pie kafijas galda pārrunātu aktuālos jautājumus par jaunākajām zālēm, par ārstēšanas metodēm, rehabilitācijas iespējām, par normatīvajiem  aktiem un citām sadzīviskām lietām.

2. tika iegādātas kancelejas preces, saimniecības preces biedrības ikdienas administratīvā darba nodrošināšanai

3. tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Vecmīlgrāvja kultūras centru.

4. gulošo biedrības biedru apciemošana mājās, sagādājot apciemojuma reizei cienastu un dāvanu.

                                                                                                      Projekta vadītāja Pārsla Petrone

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: