Wellfare state for minorities

  • Jaunumi
  • Wellfare state for minorities

Projekts „Wellfare state for minorities”  2013.gada augustā īstenots  ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu.

     Laikā no 2013.gada 1.augusta līdz  4. augustam 11 LMSA pārstāvji apmeklēja Norvēģijas un Baltijas valstu multiplās sklerozes (MS) slimnieku konferenci „Wellfare state for minorities”, kas norisinājās Kasmu ciematā, Igaunijas ziemeļos Somu līča krastā.

     Konferencē piedalījās MS skartie cilvēki no Norvēģijas, Igaunijas, Somijas un Latvijas. Konference bija turpinājums Baltijas valstu vairāku gadu sadarbībai kopš 2006.gada kopīgos pasākumos multiplās sklerozes slimniekiem gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Konferencē bija  lekcijas, darba grupas, kur notika pieredzes apmaiņa MS skartajiem cilvēkiem, kas brīvprātīgi vai kā algoti darbinieki darbojas MS organizācijās, tika apspriesti labās prakses piemēri katrā no valstīm, diskutēts par jaunu biedru uzņemšanu, par atbalstu jauniem pacientiem, kam nesen diagnosticēta MS, ļoti plašas diskusijas bija par pacientiem ļoti nepieciešamo rehabilitāciju iespējām katrā no valstīm, par valsts atbalstu šajā jomā, tāpat tika diskutēts par atbalstu sniegšanu ģimenēm, kurās ir MS slimnieks.

     LMSA pārstāvji, piedaloties starptautiskā konferencē ārpus Latvijas guva pieredzi vairākos aspektos: 1)Norvēģijas, Somijas un Igaunijas kolēģu pieredzi un ieteikumus darbā ar MS skartajiem cilvēkiem, 2) iegūti jauni kontakti un ievirzītas sarunas turpmāku starptautisku projektu īstenošanai 2014.gadā, veidojot kopīgus pasākumus, kā arī 3)nenovērtējamu pieredzi starptautisku pasākumu organizēšanā.

                                                                                                       Projekta vadītāja Ivita Faituša

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Atbalstītāji: