Partneship for Professional Growth in Complementary and Alternative Medicine (CAM)

  • Asociācija
  • Projekti
  • Partneship for Professional Growth in Complementary and Alternative Medicine (CAM)

Pirmā projekta vizīte notika Polijā,Nowy Sacz pilsētā 2012.gada 11.-12.oktobrim, projekta mājas lapā var apskatīt sanāksmes protokolu: http://camprofessionals.files.wordpress.com/2012/10/cam-prof-minutes-from-meeting-in-nowy-sacz-october-2012.pdf). Partneri iepazīstināja ar sevi (prezentējot informāciju par organizāciju, par plānotajiem ieguvumiem projektā) un vienojās un iepazinās ar projekta galvenajiem terminiem, mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Partneri nolēma pielāgot projekta shēmu jaunai partnerībai- mazākam partneru skaitam nekā bija plānots projekta pieteikumā. Partneri šajā vizītē nolēma arī pārkārtot projekta vizītes: tās nolemts veidot īsākas (1-2 dienas trīs dienu vietā) un papildus tika ieplānota vēl viena vizīte, kuras laikā tiktu veidots gala ziņojums un jauna projekta ideja. Jaunais projekta vizīšu grafiks izveidots šādi: Štutgarte, Vācija marts, 2013, Amsterdama, Nīderlande - oktobris, 2013, Nowy Sacz, Polija-janvāris, 2014 un maija beigās, 2014 - Rīgā, Latvijā Starptautiska Multiplās sklerozes konference. Partneri ir vienojušies par projekta izplatības stratēģiju un projekta mājas lapas formātu un dizainu.

polija1.JPG

polija2.JPG

polija3.jpg

Otrā projekta vizīte notika Štutgartē, Vācijā- 2013.gada 17.-18.maijs

 (sanāksmes protokols atrodams šeit: http://camprofessionals.files.wordpress.com/2013/06/cam-prof-minutes-from-meeting-in-stuttgart-may-2013.pdf , Ētikas kodeksa melnraksts pieejams projekta mājas lapā: http://camprofessionals.wordpress.com/working-papers/).

Pēc pirmās projekta vizītes partneri veikuši dažas papildus aktivitātes, lai veicinātu hroniskas saslimšanas (slimības) izpratni papildu un alternatīvās medicīnas (CAM) kontekstā:

-        visi partneri ir pārskatījuši hroniskas slimības definīciju un hronisku slimību sarakstu  savas valsts perspektīvā.

-        katrs partneris prezentēja savas valsts attieksmi pret alternatīvo medicīnu, reālo situāciju un formālās prasības;

-        katrs partneris sniedza prezentāciju par ētikas kodeksa jautājumiem, tajā skaitā DE partneri izklāstīja par ētikas kodeksa pamatu -- mediķu Hipokrāta zvēresta saturu, jēgu un vēsturisko attīstību;

-        notika diskusija par pacientu tiesībām, ļaunuma nenodarīšanu pacientam, tiesiskajiem aspektiem, dažāda veida ārstēšanas pieejamību, tajā skaitā alternatīvās medicīnas, par pacienta konfidenciālās informācijas saglabāšanu, patiesības teikšanu pacientam un taisnīgumu attiecībās ar pacientiem;

-        apsprieda un salīdzināja labākās metodes un risinājumus hronisko slimību ārstēšanā, kādi ir risinājumi gadījumos, ja pacienta viedoklis par ārstēšanas metodi nesakrīt ar mediķa viedokli;

-        tika apkopoti dažādi informatīvie resursi (drukāti un interneta) par hronisko slimību ārstēšanu, tajā skaitā LV prezentēja LMSA (sadarbībā ar Vācijas DMSG un Frau Mariellu fon Klenku) izdoto grāmatu par izkaisīto sklerozi un kādas ir pašu pacientu veselības uzturēšanas iespējas- Visu valstu prezentācijas apskatāmas projekta mājas lapā: http://camprofessionals.wordpress.com/working-papers/

-        tika apskatīts, kādos gadījumos pacientiem jābūt uzmanīgiem un jāpiesargās no CAM metodēm;

-        saskaņoti turpmākie veicamie darbi projekta ietvaros un nākamās tikšanās vieta un laiks.

 

http://camprofessionals.wordpress.com/2013/06/09/second-cam-prof-meeting-germany-may-2013/

 

Ppaildus18. maijā notika kompānijas WALA Eckwälden www.wala.de apmeklējums. WALA ir Vācijas slavenākais dabīgo medikamentu ražotājs, kas ražo ārstnieciskos līdzekļus tikai no pašu izveidotajām augu plantācijām. Partneriem bija iespēja apmeklēt WALA kompānijas ēkas, dārzus, apskatīt ārstnieciskos augus un saņemt lekciju par augu medikamentu ārstnieciskajām īpašībām.