Mēs arī gribam dzīvot, ne tikai eksistēt

      Saldus nodaļa 06.03.2013 – 06.05.2013. īstenoja Sociālās palīdzības sniegšanas projektu „Mēs arī gribam dzīvot, ne tikai eksistēt” ar fonda Ziedot un A/s Latvijas valsts meži atbalstu.

     Projekta ietvaros tika iegādāti 2 portatīvie datori, 2 optiskās peles, 2 datora paliktņi un 1 kopētājs – printeris. Nopirkto datortehniku tagad var brīvi izmantot nodaļas biedri, atvieglojot viņu ikdienu. Medicīnas studentiem palīdzējām veikt aptauju par MS slimniekiem, par viņu slimības gaitu un sadzīvošanu ar slimību.

     Ir paplašinātas iespējas nodaļas biedriem gūt informāciju par citiem ar multiplo sklerozi saistītiem projektiem, jaunākajiem sasniegumiem ārstēšanā, palielinās arī socializēšanās iespējas interneta vidē. Nodaļas grāmatvedei tagad ir vieglāk veikt nepieciešamos grāmatvedības darbus, dokumentu kopēšanu. Nodaļas vadītājs var veikt plašāku izpēti par pasākumiem. Tagad arī ir lielākas iespējas sadarboties ar Saldus pašvaldību un Saldus sociālā dienesta darbiniekiem, jo, izmantojot datorus un internetu, informācijas apmaiņa notiek ātrāk. Ir uzlabojošās arī iespējas kontaktēties ar citām MS slimnieku nodaļām. Slimnieki ir pateicīgi un iepriecināti, ka ir kāds, kas viņus atbalsta, un ka par viņiem nav aizmirsts. No īstenotā projekta Saldus nodaļa ir guvusi daudz pozitīvu pārmaiņu.

 

                                                                                        Saldus nodaļas vadītājs   Aivis Miezītis