LMSA valdes atskaite-pārskats

LMSA VALDES ATSKAITE – PĀRSKATS

PAR DARBU LAIKĀ NO 2008. GADA 5.DECEMBRA LĪDZ 2012.GADA 30.NOVEMBRIM.

2008. gada 5.decembrī biedru kopsapulcē ievēlēta sekojoša

Latvijas Multiplās Sklerozes asociācijas valde:

 

Valdes priekšsēdētāja – Skaidrīte Beitlere

Līdzpriekšsēdētāja – Guntra Cīrule

Sekretāre – Ivita Faituša

Grāmatvede – Sanita Zommere

Medicīniski konsultatīvās padomes vadītāja – dr. Maija Mētra -

2010.gada 3.decembrī ievēlēta  MS centra vadītāja– dr. Jolanta Kalniņa

MS pacientu komitejas vadītāja – Līga Mazure

 

Reģionālo nodaļu vadītāji

                        Monika Jukša (Daugavpils)

                        Pārsla Petrone (Rīga)

                        Ināra Priede (Alūksne)

                        Zaiga Ribaka (Kuldīga)

                        Ženija Stunda (Bauska)

 

Revīzijas komisijas:

Vadītāja          Aija Pafrate (Jelgava)

Locekļi –         Serone Grava (Ogre)

                        Sandra Zviedre (Rīga)

 

            2005. gada 9. februārī LMSA reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība „Latvijas multiplās sklerozes asociācija”, un pēc jaunajā redakcijā pieņemtiem statūtiem asociācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru pilnsapulce un asociācijas izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no 11 biedrības locekļiem.

            Sekmīgi nokārtojot dokumentus un iesniedzot visus finanšu pārskatus, LR Finanšu ministrijas Sabiedriskā labuma komisija, ar 2005. gada 22. aprīļa lēmumu Nr.63, piešķīra LMSA Sabiedriskā labuma organizācijas statusu ar šādiem sabiedriskā labuma darbības veidiem:

-          veselības veicināšana,

-          trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana,

-          labdarība.

            Katru gadu līdz 31. martam tiek iesniegts Valsts Ieņēmumu Dienestā iepriekšējā gada darbības pārskats. Pārbaudot visas mūsu finanšu atskaites un pamatojoties uz Sabiedriskā labuma organizācijas likuma 5. panta 1. daļu, FM Sabiedriskā labuma komisija biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu pagarina, līdz ar to visi ziedotāji – juridiskās personas, kas ir Latvijas republikas rezidenti un pārstāvniecības, ir tiesīgas samazināt uzņēmuma ienākuma nodokli par 85% no ziedotās summas. Ja ziedotājs ir fiziska persona, tad no ienākuma, kas aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ir atļauts atskaitīt summas, kuras ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas sabiedriskā labuma organizācijām, saskaņā ar „Likuma par IIN” 10.panta 1.daļas 3.punktu.

2009.gads

DARBS ASOCIĀCIJĀ

     Pārskata gadā LMSA turpināja regulārus izbraukumus uz reģionālajām nodaļām- Bausku, Aizkraukli, Rīgas Vidzemes, Kurzemes, Saldus un Kuldīgas nodaļām. Asociācija iespēju robežās izdeva informatīvo avīzi „Cerība”, iznāk 34. un 35. avīzes izlaidums, kuru mūsu cilvēki, pateicoties sponsoru atbalstam, saņem bez maksas. Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Latvijas Jūras Medicīnas centra speciālistiem. Biedrība ar savām aktivitātēm šajā gadā ir aizstāvējusi cilvēku ar MS intereses. Mainoties finansējuma sistēmai valstī veselības aprūpē, radās problēmas par MS centra turpmāko darbību, kura tajā laikā bija vienīgā specializētā ārstniecības iestāde Latvijā cilvēkiem ar MS. Jūlija mēnesī nedēļas laikā savācām 749 mūsu cilvēku un viņu piederīgo parakstus no visiem Latvijas novadiem un nosūtījām atklātu vēstuli Valsts prezidentam, Ministru prezidentam un Veselības ministrei, izklāstot situācijas nopietnību ar lūgumu saglabāt vienotu MS centru ar ambulatorās un stacionārās aprūpes daļu ar visiem augsti kvalificētiem speciālistiem. Kā LMSA sasniegums togad jāatzīmē MS centra saglabāšana esošajā statusā un tika rasts arī risinājums ārstēties centrā par pieņemamām izmaksām.

     Pirmo reizi pasaulē notiek  MS diena, kas arī turpmāk tiks atzīmēta katra gada maija pēdējā trešdienā. 2009.gada 27. maijā LMSA pievienojās šai Vispasaules kustībai un rīkoja pasākumu ”Mēs un MS- gribu dzīvot nevis sadzīvot” viesu namā Babītē. Kopā sanākšanā piedalījās vairāk kā 100 mūsu cilvēku un viņu atbalstītāji no visas Latvijas, kas ņēma aktīvu dalību gan kā gleznotāji, gan kā vietējie mākslinieki, gan rokdarbnieki. Pasākumam tika uzrakstīta himna, kuras autore arī ir viena no mūsējām. Gaisā  palaisti vairāk kā simts baloni, cilvēki šajā reizē jutās labi, pozitīvi noskaņoti ar vēlmi  satikties katru gadu.    

     Nodaļās turpinās gan semināri, pasākumi un daudz  citas aktivitātes kā Lieldienu, Ziemassvētku svinēšana, jubileju atzīmēšana ( Saldū, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Cēsīs, Jelgavā, Rīgā), Kuldīgā seminārs par veselīgu dzīvesveidu, rīdziniekiem tiek organizēti bezmaksas apmeklējumi uz teātriem, operu, koncertiem. Daugavpilieši divas reizes mēnesī pilsētas  Dienas centrā rīko dažādas tikšanās, nodarbojas ar ārstniecisko vingrošanu. Bauskā Baptistu draudzes organizētā labdarības koncerta laikā, Bauskas pilsdrupās, savākti ziedojumi (700 ls), mūsu Bauskas nodaļas biedriem. Vairākām nodaļām (Kuldīga, Alūksne, Daugavpils, Bauska) izveidojusies laba sadarbība ar higiēnas preču izplatītājiem, kuru produkciju var iegādāties lētāk. Rīgas Kurzemes nodaļa atzīmē savu 10 gadu pastāvēšanu, kā arī tāpat kā Vidzemes, Zemgales nodaļas aktīvs, apmeklē arī savus cilvēkus mājās. Jūrmalnieki izmanto iespēju Jaunķemeros apmeklēt bezmaksas ārstniecisko vingrošanu, baseinu.

     Četras dienas Saulkrastos tika rīkota Baltijas MS cilvēku ar MS nometne „Nebaidies, esmu tikai MS”,  kurā piedalījās 19 cilvēki no Lietuvas , 16 no Igaunijas un 28 no Latvijas,    

notika nodarbības ar psihologu, grafologu, floristu u.c. 

     Rīgas Kurzemes nodaļas ilggadējā vadītāja nodaļas 10 gadu jubilejā saņēma pašvaldības atzinības rakstu, piešķirts viens apbalvojums „Labā zvaigzne” Rīgā. 89 cilvēki saņēmuši medikamentus, apmaksātus ārstēšanās pakalpojumus slimnīcā (Bauska, Kuldīga, Daugavpils), Zaļās aptiekas dāvanu kartes (Saldus). 

 

PROJEKTI un STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

     Turpinām ieviest arī dažādus projektus. Ar nodibinājuma „AB.LV fonds” finansiālu atbalstu īstenojam projektu „MS slimnieku bērnu iekļaušanās sabiedrībā”. Projekta mērķis- veicināt mūsu cilvēku un viņu bērnu izglītošanu slimnieku aprūpes, ārstēšanas un rehabilitācijas jautājumos, nodrošinot psihoterapeitu darbu ar bērniem un vecākiem. Dalībnieki bija Rīgas, Rīgas apkaimes, Jūrmalas un Aizkraukles novada slimnieku bērni vecumā līdz 18 gadiem, MS slimnieki, viņu aprūpētāji, draugi, radi un kaimiņi. Galvenās

aktivitātes – mērķa grupas nodarbības reizi nedēļā ar psihoterapeitu Aizkrauklē, Rīgā un Jūrmalā.

    Īstenots Rietumu bankas Labdarības fonda un Latvijas avīzes projekts „Sprīdis labākai dzīvei”, kura rezultātā uzstādīta uzbrauktuve cilvēkiem ratiņkrēslos pie Alūksnes Tautas nama. Tas ir ieguvums ne tikai Alūksnes nodaļas biedriem, bet arī visa novada cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

    Sadarbībā ar LCĪVSO Sustento piesaistīti ES projekta „Aktivitātes, kas vērstas us organizācijas biedru veselības veicināšanu” līdzekļi, lai atbalstītu Baltijas MS slimnieku nometni Saulkrastos.

     Ar Jelgavas domes atbalstu  nodaļas biedri projekta „Mēs un MS” ietvaros apmeklē Rundāles pili un Putnu dārzu, vēl īstenoti arī citi  pašvaldību atbalstītie projekti ( Cēsīs, Bauskā, Daugavpilī, Kuldīgā, Saldū), kur asociācijas vadības un citu nodaļu biedru līdzdalība nodrošināta par LMSA ziedojumiem.

     Biedrības pārstāvji piedalījās konferencē Lietuvā par situāciju MS ārstēšanā Baltijas valstīs. Bijām dalībnieki Eiropas MS Platformas (EMSP) rīkotajā ikgadējā konferencē Briselē, kur tika analizēta situācija MS jomā visās ES valstīs. EMSP mērķis ir panākt vienotas iespējas uz ārstēšanos visiem MS slimniekiem Eiropā, mūsu pārstāvniecības dalību apmaksāja pasākuma organizētāji.

2010. GADS

DARBS ASOCIĀCIJĀ

Darbs organizācijā turpinās, visiem kopīgi darbojoties un rūpējoties par saviem līdzcilvēkiem. Gads nozīmīgs – mums jubileja 15 gadi! Svētki gada beigās, bet līdz tam vēl daudz darāmā. LMSA vadība kopā ar MS centra speciālistiem, gan arī atsevišķi, regulāri turpina izbraukumus uz reģionālajām nodaļām, rīkojot informatīvos seminārus un tikšanos ar mūsu cilvēkiem un pašvaldību pārstāvjiem – Rīgas Pārdaugavas, Saldus, Kuldīgas, Jelgavas, Daugavpils, Bauskas, Alūksnes nodaļām. Tiek atjaunota Balvu nodaļas darbība, kur diemžēl patlaban darbošanās ir apsīkusi. Balvēnieši, jums jāsaprot, nevar LMSA vadība no Rīgas apzināt un risināt jūsu vietējās problēmas, sameklēt sponsorus, vietējo atbalstu, tas jādara uz vietas jums pašiem, mēs varam sniegt padomu, informāciju, atbalstu, kā visām citām mūsu pašpalīdzības un atbalsta grupām visā Latvijā! Cerēsim, ka balvēnieši  sasparosies.

    Asociācija  turpina izdot informatīvo avīzi. Jubilejas gadā izdodam biedrības vēstures kalendāru LMSA -15, kuru izplatam mūsu biedriem, arī citiem cilvēkiem ar MS, labvēļiem, atbalstītājiem bez maksas. Turpinoties samērā veiksmīgām pārrunām ar LR Veselības ministrijas, Veselības norēķina centra un Latvijas Jūras Medicīnas centra pārstāvjiem, tiek panākta vienošanās, ka MS centrs paliks līdzšinējā statusā, respektīvi netiks sadalīts un finansējums, iepēju robežās, netiks samazināts.  

    Kopš pagājuša gada pasaulē tiek atzīmēta MS diena, arī mēs šo dienu atzīmējām 26.maijā, Rīgas nodaļu un Kurzemes reģiona Saldus, Kuldīgas, Ventspils, Liepājas cilvēki ar MS un viņu atbalstītāji pulcējās kopā, uz kopīgu pasākumu. Vasarai beidzoties 15 mūsu asociācijas biedri atpūtās starptautiskā Baltijas valstu nometnē Igaunijā. Mūsu sadraudzība ilgst jau vairākus gadus un cilvēki ar nepacietību gaida šīs tikšanās ar agrāk iepazītiem draugiem.

     Kā katru gadu Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā rīko infotmatīvos seminārus – dzīvosim ar prieku. Rīgas Pārdaugavas biedri reizi mēnesī sapulcējās Dienas centrā

„Ābeļzieds”, kā arī organizē teātru, operas koncertu bezmaksas apmeklējumus rīdziniekiem, un apciemo gulošos cilvēkus mājās aiznesot labvēļu ziedojumus, kā arī mēģina parūpēties par viņu sadzīvi. Daugavpilieši tāpat turpina divas reizes mēnesī satikties Dienas centrā, apmeklē tur notiekošos pasākumus, iesaistās dažādās aktivitātēs- notiek tikšanās ar dažādu profesiju pārstavjiem, psihologiem, lekcijas, jautrie starti, kā arī vienmēr nodarbojas ar ārstniecisko vingrošanu. Atzīmē biedru jubilejas, svētkus, vasarā apmeklē attālākos pagastos dzīvojošos nodaļas biedrus.  

     Reģionālās nodaļas ( Saldus, Alūksne, Bauska, Kuldīga, Cēsis, Jelgava, Jūrmala, visas Rīgas nodaļas) savu iespēju robežās rīko svētku pasākumus Lieldienās, Ziemassvētkos, atzimē katras grupas vai nodaļas nozimīgākos notikumus. Cilvēkiem, ar ziedotāju atbalstu, tiek sarūpētas dažādas dāvaniņas un pusdienas , gulošie apciemoti mājās. Aktīvākās nodaļas rīko ekskursijas, rīdzinieki bija Botāniskā dārzā, Tukumā, jūrmalnieki - ceriņu ziedēšanas laikā Dobelē, arī Tukumā, Zoo dārzā, Dabas muzejā, „Lāču” maizes ceptuvē, jelgavnieki brauca ekskursijā uz Ventspili. Kā iepriekšējā gada ir arī laba sadarbība ar higiēnas preču izplatītājiem.

     Gada beigās 3.decembrī atzīmējām savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju, tātad esam sasnieguši pusaudžu vecumu! Biedrība šo gadu gaitā ir izveidojusies par spēcīgu, cilvēku ar MS un viņu tuvinieku atbalstošu organizāciju ar kuras vārdu rēķinās apkārtējā sabiedrība. Mūsu ļaudis ir centušies viens otram palīdzēt kā morāli, tā arī savu spēju un iespēju robežās, materiāli, piesaistot ziedotājus, sponsorus, cilvēkus, kas izprot mūsu cilvēku dzīves un veselības samezglojumus. Mūs sveica mūsu labākie ārzemju draugi no Vācijas Bavārijas MS biedrības . kaimiņi no Igaunijas ,kā arī Veslības ministrijas un Rīgas domes pārstāvji, Latvijas Jūras Medicīnas centra vadība, mūsu dakteri un visi mūsu labvēļi un atbalstītāji. Mūsu pasākumu pēc tam varējām vērot LTV-7 raidījumā veselības lappusīte. Laikam jau atzinību mēs visi kopā bijām pelnījuši!

     LMSA ilggadējā Alūksnes nodaļas vadītāja saņem Pateicības rakstu Sieviešu Tiesību institūta (STI) rīkotajā konkursā Gada Sieviete. Piešķirts viens apbalvojums „Labā zvaigzne” Daugavpilī.  Cilvēki saņēmuši medikamentus, higiēnas preces, apmaksātus pakalpojumus slimnīcā (Bauska, Duagavpils), Zaļās aptiekas dāvanu kartes (Saldus), bezmaksas tehniskos palīglīdzekļus (Kuldīga),  Rīgā skaidras naudas ziedojumus ārstēšanai un rehabilitācijai. Mūsu pārstāvji piedalījušies  Latvija Radio raidījumā „Kā labāk dzīvot”un divos TV raidījumos – LTV-1 raidījumā „Province” un LTV-7 raidījumā „Mūsu veselība”.

 

PROJEKTI un STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA         

     Īstenots RD Izglītības , kultīras un sporta departamenta (RD IKSD) Sabiedrības integrācijas programmas projekts „Soli pa solim”, kura ietvaros notika četri pasākumi – Līgo dienas svinēšana , kurā iepazīstinājām citu tautību cilvēkus ar latviskām Jāņu svinēšanas tradīcijām. Etnografiskā koncertā  ar „Iļģu” piedalīšanos, tikām iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem un jauku koncertu. Septembrī braucām ekskursijā uz Tukumu- Jaunmoku un Šlokenbekas pilīm, mēs nogurām bet diena bija ļoti, ļoti jauka, Mārtiņdienā atkal pievērsāmies vecajām mūsu tautas tradīcijām,  visiem bija interesanti un jautri.

     Organizācijas jubilejā saņēmām arī atbalstu no RD Labklājības departamenta programmā „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” projektā „LMSA-15”, savu svētku rīkošanai. Reģionos turpinās veiksmīga sadarbība ar vietējām pašvaldībām un sociālajiem dienestiem, īstenoti septiņi projekti – Cēsīs, Jelgavā, Bauskā, Daugavpilī, Kuldīgā, Saldū, Balvos.

 Turpinās veiksmīga sadarbība ar starptautikajām MS organizācijām. Tā mūsu pārstāvji piedalījās Eiropas MS Platformas (EMSP) rīkotajā ikgadējā konference, kā arī Jauniešu dienās Štutgartē,. Ārzemju pasākumu izdevumus lielāko daļu apmaksā rīkotāji.

Igaunijas MS organizācijas 20 gadu jubilejā arī ņēmām aktīvu līdzdalību apsveicot savus tuvākos kaimiņus.

     Atbalstīts KIF un Ināras un Borisa Teterovu fonda programmas projekts „Veselībai un dzīvotpriekam ”Daugavpils nodaļas biedriem, kur tiek uzstādīti četri trenažieri Dienas centrā, lai mūsu cilvēki ar kustību traucējumiem varētu saņemt nelielu rehabilitāciju uz vietas.  Gada nogalē LMSA saņem apstiprinājumu no RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta par finansējuma piešķiršanu projektam „Hameleonu rotaļas”, t.i. savdabīga konstrukcija invalīdu ratiņkrēsliem kopā ar velosipēdu, ar atsevišķi konstruētu piekabi, lai atvieglotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pārvietošanos pa Rīgas ielām un dažādām grūtāk piebraucamām vietām.

 

2011. GADS

DARBS ASOCIĀCIJĀ     

     Latvijas Jūras Medicīnas centra /LJMC/  Vecmīlgrāvja slimnīcas neiroloģijas nodaļā jau vairāk kā desmit gadus pastāv MS centrs, kurā mūsu cilvēki ar MS saņem atbilstošu ārstēšanās kursu, konsultācijas, notiek speciālistu konsīliji uzstādot diagnozi MS, arī tiek lemts par kompensējamo zāļu piešķiršanu jaunajiem tikko saslimušajiem. 2009./ 2010.gadā sākoties valstī  krīzei,  mainījās arī valsts attieksme veselības aprūpē, ļoti krasi tika samazināti līdzekļi arī MS ārstēšanai.   Kā jau tika norādīts iepriekš, asociācija kopā ar LJMC MS centra speciālistiem šos pēdējos gadus centās aizstāvēt mūsu cilvēku ar MS intereses, gan Veselības ministrijā, gan Veselības norēķinu centrā, pierādot cik būtiski ir nesamazināt finansējumu mūsu cilvēku ārstēšanai, vienīgajā specializētajā MS centrā Latvijā. Daļēji tas mums izdevās, vismaz MS centrs ar tā agrāk noteikto statusu pastāv un sniedz mūsu cilvēkiem nepieciešamo palīdzību valsts piešķirto kvotu apmērā. Šajā gadā cilvēki ar MS var ārstēties gan P. Stradiņa klīniskajā slimnīcā, arī RAKUS Gaiļezera slimnīcā. Kā nopietns asociācijas un LJMC MS centra speciālistu panākums, jāatzīmē uzsaktā kampaņa pret vēnu angioplastiju pie artēriju sašaurinājumiem, pārtraukšana, kuru pielietojot itkā tiek veiksmīgi ārstēta multiplā skleroze. Metode nekur pasaulē nav sertificēta kā MS ārstēšanas iespēja, slimnieki tika maldināti, par to vēl prasot lielu naudu.         

     Asociācija finansiālo iespēju robežās turpina izdot savu informatīvo avīzi, nosūtot to saviem biedriem bez maksas. Nozīmīgs pasākums bija jaunas LMSA mājas lapas izveide, kuras dizainu un saturu esam novērtējuši atzinīgi. Tika izsludināts mūsu cilvēku stāstu konkurss,  kuru vērtēja neatkarīga žurnālistu žūrija. Stāsti bija anonīmi,  aizkustinoši un daudziem lika aizdomāties par dažādiem mums blakus esošiem cilvēkiem, par  viņu izjūtām, sāpēm, laimi, mīlestību, spēju un iespēju sadzīvot ar to kas ir noticis ar viņiem, pieņemt vai nepieņemt visu to, mēģināt novērtet apkārtējās sabiedrības attieksmi, iejūtību vai gluži otrādi neiecietību pret citādību. Prieks par visiem 17 stāstiem, kurā katrs no jums atklāti pastāstīja par sevi, savu ģimeni, darba biedriem un citiem cilvēkiem, tas bija ļoti sirsnīgi, saviļņojoši. Paldies par uzdrīkstēšanos! Par uzvarētājiem tika atzīti četri ļoti aizkustinoši stāsti par dzīvi ar MS, kā balvas tiek piešķirtas rehabilitācijas iespējas kādās no Latvijas rehabilitācijas iestādēm.   

     Aktivitātes biedrībā turpinās. Gads nozīmīgs ar divu vecāko un aktīvāko nodaļu 15 gadu pāstāvēšanas jubilejām. Kā jau ierasts Bauskas nodaļa savus svētkus svinēja ar vērienu – Rundāles pilī, kur mēs visi jutāmies kā īsti pilskungi un pilskundzes. Sveikt  enerģisko Bauskas nodaļas vadītāju un visus mūsu cilvēkus bija ieradušies gan pilsētas domes, gan

novada domes vadība, sponsori, MS centra speciālisti, draugi no Lietuvas MS asociācijas,  un citi labvēļi, vēlot  veselību, dzīvesprieku,  tā turpināt, atbalstot cilvēkus ar MS. Jauks Bauskas mūzikas skolas bērnu koncerts kuplināja mūsu pasākumu. Alūksnieši nemaz neatpalika ar saviem 15 gadiem, lai ar malēniešiem  nebija pils, bet pilsētas domes telpās sveicienus un laba vēlējumus tāpat atnesa gan pilsētas, gan novada vadība, citas NVO, draugi no Gulbenes, no Rīgas, no MS centra. Ziedi, suvenīri, jauki novēlējumi, patīkams un asprātīgs vietējo ļaužu koncerts un protams mielasts, tas viss nebūtu bez mūsu jauko Alūksnes „meiteņu” pūlēm.

     Kā jau ierasts turpinājās MS centra speciālistu un asociācijas vadības izbraukumi uz nodaļām – Alūksne, Bauska, Kuldīga , Daugavpils, Rīga Pārdaugava. Reģionālās nodaļas – Saldus , Alūksne, Jūrmala, Bauska, Kuldīga, Daugavpils, Cēsis, Jelgava, Balvi, visa Rīgas nodaļas pēc savām iespējām rīko svētku pasākumus Lieldienās, Ziemassvētkos, katras nodaļas jubilejās, arī ikdienā ja gribas salasīties kopā, parunāties, satikties, kā arī apciemot savus biedrus mājās, kuri vairs nevar tikt uz kopējām sanākšanas reizēm. Daugavpilieši tāpat turpina divas reizes mēnesī sapulcēties Dienas centrā, Rīgas Pārdaugavas ļaudis vismaz reizi mēnesī pulcējas Dienas centrā „Ābeļzieds”, kuldīdznieki un citi kurzemnieki draudzējas un gūst sev nepieciešamo informāciju seminārā - Dzīvosim ar prieku. Rīgas Vidzemes nodaļas biedrus katru pirmdienu gaida sociālā dienesta centrā Vidrižu ielā. Cēsu nodaļā tiek pārvēlēta valde, kura uzsākusi aktīvu darbu visos Cēsu, Raunas, Līgatnes un citos apkārtējos pagastos, apzinot jaunus savējos, iesaistot viņus biedrības darbā un atbalstot grūtībās nonākušos.             

    Trešo gadu 25.maijā atzīmējām Pasaules MS dienu. Visu Rīgas nodaļu biedri pulcējās dienas centrā ”Ābeļzieds”, kur daktere no MS centra iepazīstināja ar jaunumiem slimības ārstēšanā gan Latvijā, gan pasaulē, klausījāmies nelielu koncertu. Kurzemnieki šo dienu atzīmēja Kuldīgā p/a Rumbiņa, vidzemnieki Alūksnē kafejnīcā Altiņš. Visjaukāk gāja Latgales ļaudīm, kas devās ekskursijā uz Aglonas baziliku un Aglonas maizes muzeju, daļa zemgaliešu sanāca kopā Jelgavā, daļa Rundāles pilī.   

    Mūsu cilvēki Daugavpilī, Saldū, Kuldīgā saņēmuši bezmaksas abonementus uz laikrakstiem „Dinaburg vesti”, „Latgales laiks”, „Saldus zeme”, „Jaunais kurzemnieks” pateicoties sponsoru atbalstam. Laikrakstā „Diena”, žurnālos „Ievas veselība”, „Veselība” ir intervijas un publikācijas par mūsu cilvēkiem un LMSA darbību.   

     Četras dienas Lietuvā Šventoji pilsētā notika gadskārtējā Baltijas valstu MS slimnieku nometne. Latvijas  20 dalībnieki bija apmierināti ar kārtējo kopā sanākšanu.

 

PROJEKTI un STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA         

     Pārskata gadā īstenojām RD Izglitīibas, kultūras un  sporta departamenta Sabiedrības  integrācijas programmas projektu „Hameleonu rotaļas” , zem devīzes „Braucam kopā”, kur tika izgatavoti, prezentēti un pielietoti dažādi braucamrīki, lai atvieglotu cilvēku ar kustību traucējumiem pārvietošanos pa Rīgas ielām, pa grūtāk izbraucamiem neasfaltētiem celiņiem.

Piemēram skūterim tiek piemontēta platforma kur uzbraukt ar ratiņkrēslu, to piestiprināt un asistents vadot skuteri var braukt ar savu „līdzbraucēju” un vēl daži citi risinājumi. Projekta laikā notika četri pasākumi, vispirms Rīgā, pie veikala „Skay” tika demostrēti pirmie šāda veida braucamrīki, tad četru mēnešu garumā varējām ar ielūgumiem visai ģimenei, bez maksas apmeklēt Rīgas Zoo dārzu, kur bija novietoti dažādi ratiņkrēsli. Rudenī ar saviem braucamrīkiem piedalījamies Mežaparkā, Stokholmas ielas svētkos un projektam noslēdzoties , Zaķusalā LTV garajos koridoros varējām vēlreiz pārbaudīt savus braucamrīkus kā arī iepazīties ar Latvijas televīzijas dažādām studijām, sēžot pie galda, piemēram „Panorāmas” vadītāju krēslā, iedomāties kā vakarā  notiek raidījums, mēģinājām „ieskaņot” arī kādu filmu, bet tas jau gan mums „neizdevās”. Ieviesām   KIF un Ināras un Borisa Teterovu fonda atbalstīto projektu par specializēto, četru trenažieru uzstādīšanu Dienas centrā Daugavpilī, kur cilvēki ar kustību traucējumiem ne tikai mūsējie, bet arī citi var vingrot uzlabojot savu pašsajūtu un veselību.

     Sākam darbu pie divgadīga starptautiska  ES Grundtvig mūžizglītības projekta  „Vide bez šķēršļiem”, kuru īstenojam kopā ar invalīdu draugu apvienību „Apeirons”. Pirmais iepazīšanās pasākums notika Viļņā kur piedalījās trīs cilvēki.

     Reģionos ieviesti septiņi vietējo pašvaldību atbalstītie projekti – Alūksnē, Cēsīs, Jelgavā, Bauskā Daugavpilī, Kuldīgā, Saldū, kur asociācijas vadības un citu nodaļu biedru līdzdalība nodrošināta par ziedojumiem LMSA.

     Divi biedrības pārstāvji no Jelgavas un Gulbenes piedalījās EMSP rīkotajā ikgadējā konferencē Ungārijā par MS pacientu rehabilitācijas jautājumiem Eiropā, kā arī apmeklēja semināru Briselē, lielāko daļu izdevumu apmaksāja rīkotāji.

      Katrs pasākums, kas pulcējis kopā  mūsu cilvēkus ļāva viņiem novērtēt savas spējas un iespējas, darīt un nepalikt malā, izjust, kāda nozīme ir kopības sajūtai un cilvēku atsaucībai un visiem kopā censties, lai neviens netiktu aizmirsts.

      LMSA ir veicinājusi savu atpazīstamību, daloties pieredzē ar citu valstu MS asociācijām,  kā arī saņemt jaunāko informāciju par ārstēšanās iespējām, jaunākajiem medikamentiem citur Eiropā.

  

2012. GADS

DARBS ASOCIĀCIJĀ

      Arī šis 2012.gads mums nav mazāk nozīmīgs ar dažādiem notikumiem , pasākumiem, kopā sanākšanas reizēm, jubileju atzīmēšanu, atpūtu un rehabilitāciju nometnē, mūsu cilvēku apciemojumiem mājās. Kā katru gadu, sākot no 2009.gada, atzīmējam Pasaules MS dienu

30.maijā. Šoreiz nedaudz neparastāk ar lielāku uzmanības pievēršanu MS un LMSA. Ar mūsu sponsoru un labvēļu atbalstu tika sarīkots gājiens Rīgā, Kronvalda parkā, ar karodziņiem, reklāmas bukletiem, dalībniekiem tika izdalīti krekliņi ar mūsu logo. Ar karodziņiem  izlikām  parka celiņus, pa kuriem ejot visi kuriem bija pa spēkam un iespējām atnākt un stāstīt par mums, par dzīvi un sadzīvi, par ārstēšanos, par uzdrīkstēšanos iziet sabiedrībā, ja tu esi nedaudz citāds kā citi cilvēki, samierināties vai gluži otrādi nepieņemt to kas ir noticis  pie diagnozes multiplā skleroze, jo ne velti mūsu devīze ir – gribu dzīvot nevis sadzīvot! Diemžēl laiks mūs nelutināja, maija beigas -  bet negants vējš, lietus, auksts , mums dūša papēžos, bet tie kas atnāca un runājās ar cilvēkiem, bija optimisma pilni neskatoties ne uz ko. Vairāki televīzijas kanāli vakarā parādīja šo mūsu gājienu un kopā pulcēšanos Rīgas Vidzemes priekšpilsētas  sociālajā centrā. Visām reģiona nodaļām izdalījām krekliņus, karodziņus kā arī citus materiālus, lai ļaudis visos Latvijas novados zinātu par mums. Kurzemnieki pulcējās atjaunotajā bibliotekā Kuldīgā, kas agrāk bijusi Sinagoga , bija ekskursija pa pilsētu, pēc tam jauka pasēdēšana pie kafijas. Bauskas cilvēki apmeklēja novadpētniecības muzeju, pilsdrupas un interesantās sarunās papusdienoja. Daugavpilieši Līvanos apskatīja stikla muzeju, skatīja dažādus amatniecības piederumus, saturīgi pavadīja MS dienu. Cēsinieki pulcējās Gaujas krastā uz nelielām pusdienām. Alūksnes ļaudis kopīgi ar pārstāvjiem no Rīgas apskatīja Bībeles muzeju, Ates dzirnavas, Alūksnes pili,  arī tempļa kalnu  un jauki brīvā dabā pasēdēja pie ugunskura. Visos pasākumos un ekskursijās centāmies apģērbties mūsu krekliņos ar karodziņiem rokās. Par cik slikto laika apstākļu dēļ Rīgā gājiens notika tikai Kronvalda parkā, septembrī ar mūsu labo „gariņu” atbalstu, meitenēm no SIA ”Divi gani”, tika rīkota informatīva diena  Bastejkalnā un Vērmanes dārzā, protams ar karodziņiem, krekliņiem un stāstiem par MS un mūsu cilvēkiem, par ārstēšanos, arī par daudziem citiem sabiedrību interesējošiem jautājumiem.

Kā katru gadu visi svētki, jubilejas, apciemojumi mājās notiek arī šogad. Visas aktīvās nodaļas kā Alūksne, Cēsis , Bauska, Daugavpils, Kuldīga, Jūrmala, Jelgava,

Saldus visas Rīgas nodaļas, neizmirsa savus cilvēkus  pulcējoties gan svētku reizēs, gan ikdienā.

Sentorfarm aptieku tīkla pārstāvis gada sākumā izdalīja mums talonus medikamentu iegādei ar atlaidēm,  šo aptieku tīklā ar nosacījumu, ka mums zāles arī kompensējamās jācenšas iegadāties viņu aptiekās. Bet diemžēl mums tālāka sadarbība neveidojās, gan viņu organizatorisko jautājumu dēļ, gan arī tāpēc, ka mēs ne sevišķi naski iepirkāmies Sentorfarm aptieku tīklā.   

     Divas no mūsu vecākajām nodaļām atzīmēja savu 15 gadu pastāvēšanu. Kurzemes reģionālā nodaļa savu jubileju svinēja Kuldīgā ar devīzi – draudzība ir vienīgā saistviela, kas mūžīgi mūžos satur kopā pasauli. Jubilāri un sveiceji pulcējās pensionāru apvienības „Rumbiņa”zālē. Apsveicēju vidū Kuldīgas novada domes vadība , sociālā dienesta darbinieki, dakteri no Kuldīgas slimnīcas un  Rīgas LJMC MS centra, LMSA vadības pārstāvji. Sapulcējušos iepriecināja Vīgnera mūzikas skolas saksafonistu koncerts. Pēc pusdienām kuras tika sarūpētas ar Vācijas sadraudzības pilsētas Geshahtes finasiālu atbalstu, svinētāji laidās kopējās dejās. Jauki un saviļņojoši! Tikko 15. novembrī mūsu „Jauno draugu” pilsēta Daugavpils nosvinēja, tik tiešam nosvinēja, savu 15.gadadienu. Gan Daugavpils domes vadība, gan sociālais dienests , gan Dienas centra vadība, gan sponsori un atbalstītāji, draugi no Alūksnes , no Rīgas , LMSA vadība sveica visjaukāko  un mīļāko „saulīti” Latgalē,  kā arī visus citus Daugavpils nodaļas ļaudis. Kopīgi visi atcerējās kā katrs uzzinājis par nodaļas dibināšanu, kā iesaistījies, kas  šo gadu laikā paveikts ar Latgales „saulīti” vadībā. Visus sveikt bija ieradušies bērnu dārza mazie audzēkņi, deju kopas „Sniega rozes” dejotājas no Siguldas, atraktīvi dejotāji un dziedātāji no Grāveriem. Koncerta dalībnieki bija paredzējuši tik daudz priekšnesumu daugavpiliešiem, liekas ka viņi visus nepaspēja parādīt. Svētki tik tiešam bija izdevušies. Malači!

     Nozīmīgs notikums starptautiskā Baltijas valstu MS slimnieku nometne Siguldā. Nometnē piedalījās 20 cilvēki no Igaunijas, 60 cilvēki no Latvijas. Lietuvas MS asociācija savu dalību atteica, vienīgi vienu dienu mūs apciemoja tās vadītāja.  LMSA vadība pielika daudz pūļu un enerģijas lai nometnes dalībnieki justos labi, aktivitātes būtu pēc iespējas vairāk un interesantas. Nedaudz nometnes veiksmīgu norisi aptumšoja pirmajā dienā ne sevišķi labi pārdomātā situācija ar apmešanos istabiņās. Visiem gribējās gulēt atsevišķos numuriņos ar sanatorijas vai pat augstākās klases viesnīcas iespējām. Bet tā taču bija atpūtas nometne ar 3 naktīm par minimālu cenu. Pateicoties enerģiskajām, atsaucīgajām  asociācijas meitenēm, kas visus negludumus nolīdzināja , neviens pie dīķīša vai ugunskura negulēja, viss izvērtās labi. Siguldas „Brūveru” apkārtne bija tik jauka un dažādās nodarbības tik interesantas, ka šķiroties lielākā daļa ļaudis arī igauņi, teica paldies par jauki pavadītām dienām. Bet diemžēl laikam tas tomēr bija pēdējais šāds pasākums, pirmkārt ļoti dārgs finansiāli, otrkārt tās pūles, tas stress kas bija šo nometni organizējot nav tomēr tā vērts, šāds lēmums tika pieņemts kopīgi visu triju valstu pārstāvju kopējā sanāksmē. Varbūt asociācijas jaunā valde atradīs  iespējas kā tomēr šādas nometnes rīkot. Lai izdodās!   

    Gada sākumā tika noorganizēta Rīgas Stradiņa klīniskās slimnīcas, psihosomātiskās klīnikas ārstu psihologu seminārs vadītaju sapulces laikā. Šāda veida kosultācijas mūsu cilvēkiem būtu ļoti vajadzīgas, bet finasiāli tās diemžēl mums nav pieejamas. Apsveicēju vidū Kuldīgas novada domes vadība , sociālā dienesta darbinieki, dakteri no Kuldīgas slimnīcas un  Rīgas LJMC MS centra, LMSA vadības pārstāvji. Sapulcējušos iepriecināja Vīgnera mūzikas skolas saksafonistu koncerts. Pēc pusdienām kuras tika sarūpētas ar Vācijas sadraudzības pilsētas Geshahtes finasiālu atbalstu, svinētāji laidās kopējās dejās. Jauki un saviļņojoši! Tikko 15. novembrī mūsu „Jauno draugu” pilsēta Daugavpils nosvinēja, tik tiešam nosvinēja, savu 15.gadadienu. Gan Daugavpils domes vadība, gan sociālais dienests , gan Dienas centra vadība, gan sponsori un atbalstītāji, draugi no Alūksnes , no Rīgas , LMSA vadība sveica visjaukāko  un mīļāko „saulīti” Latgalē,  kā arī visus citus Daugavpils nodaļas ļaudis. Kopīgi visi atcerējās kā katrs uzzinājis par nodaļas dibināšanu, kā iesaistījies, kas  šo gadu laikā paveikts ar Latgales „saulīti” vadībā. Visus sveikt bija ieradušies bērnu dārza mazie audzēkņi, deju kopas „Sniega rozes” dejotājas no

Siguldas, atraktīvi dejotāji un dziedātāji no Grāveriem. Koncerta dalībnieki bija paredzējuši tik daudz priekšnesumu daugavpiliešiem, liekas ka viņi visus nepaspēja parādīt. Svētki tik tiešam bija izdevušies. Malači!

      Nozīmīgs notikums starptautiskā Baltijas valstu MS slimnieku nometne Siguldā. Nometnē piedalījās 20 cilvēki no Igaunijas, 60 cilvēki no Latvijas. Lietuvas MS asociācija savu dalību atteica, vienīgi vienu dienu mūs apciemoja tās vadītāja.  LMSA vadība pielika daudz pūļu un enerģijas lai nometnes dalībnieki justos labi, aktivitātes būtu pēc iespējas vairāk un interesantas. Nedaudz nometnes veiksmīgu norisi aptumšoja pirmajā dienā ne sevišķi labi pārdomātā situācija ar apmešanos istabiņās. Visiem gribējās gulēt atsevišķos numuriņos ar sanatorijas vai pat augstākās klases viesnīcas iespējām. Bet tā taču bija atpūtas nometne ar 3 naktīm par minimālu cenu. Pateicoties enerģiskajām, atsaucīgajām  asociācijas meitenēm, kas visus negludumus nolīdzināja , neviens pie dīķīša vai ugunskura negulēja, viss izvērtās labi. Siguldas „Brūveru” apkārtne bija tik jauka un dažādās nodarbības tik interesantas, ka šķiroties lielākā daļa ļaudis arī igauņi, teica paldies par jauki pavadītām dienām. Bet diemžēl laikam tas tomēr bija pēdējais šāds pasākums, pirmkārt ļoti dārgs finansiāli, otrkārt tās pūles, tas stress kas bija šo nometni organizējot nav tomēr tā vērts, šāds lēmums tika pieņemts kopīgi visu triju valstu pārstāvju kopējā sanāksmē. Varbūt asociācijas jaunā valde atradīs  iespējas kā tomēr šādas nometnes rīkot. Lai izdodās!   

     Gada sākumā tika noorganizēta Rīgas Stradiņa klīniskās slimnīcas, psihosomātiskās klīnikas ārstu psihologu seminārs vadītaju sapulces laikā. Šāda veida kosultācijas mūsu cilvēkiem būtu ļoti vajadzīgas, bet finasiāli tās diemžēl mums nav pieejamas.

 

PROJEKTI un STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

            Arī šogad izturējām konkursu un RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītais projekts „Hameleonu rotaļas turpinās jeb Rīgas publisko ārtelpu atvēršana radošiem ratiņrisinājumiem” turpinājās ar vairākām aktivitātēm. Projekta mērķis mūsu cilvēku, cilvēku ar kustību traucējumiem integrācija sabiedrībā un apkārtējās sabiedrības sapratne par šīs  grupas vajadzībām un iespējām, sekmējot cilvēku ar kustību ierobežojumiem klātbutni publiskos pasākumos, Rīgas kultūras un citos pasākumos, veicināt sabiedrības atvērtību, ņemot vērā katra individuālās vēlmes atrasties publiskajā telpā mazākā- draugu lokā vai plašā, publiskā pasākumā, pašpalīdzība un sadarbība ar apkārtējiem. Tika izgatavoti un izmantoti dažāda veida braucamrīki, lai mūsu cilvēki varētu iznākt no mājām, apmeklēt gan Zoodārzu, Brīvdabas muzeju, Botāniko dārzu, Motormuzeju un citas šādas publiskas vietas, nedomājot par to kā es tur jutīšos, kā pārvietošos vai man būs pietiekami ērti.  Pirmais pasākums Muzeju nakts laikā 19.maijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, izvērtās par jauku kopā sanākšanu skaistā vietā, Ķīšezera krastā zveijnieku sētā, pirms tam baudījām gardu zivju zupu un apskatījām vairākas muzeja brīvdabas lauku sētas.Šajā vakarā muzejs bija noorganizējis dažādus priekšnesumus un atrakcijas, noguruši bet labā noskaņojumā, tumsā atgriezāmies mājās. Četru mēnešu garumā ar mūsu ielūgumiem, cilvēki kopā ar ģimenēm varēja apmeklēt muzeju , kur speciāli norīkoti muzeja darbinieki rūpējās par cilvēkiem ratiņkrēslos parādot kā izmantojami mūsu izgatavotie braucamrīki.    Nākamais projektā paredzētais pieturas punkts bija Rīgas motormuzejs, ar kuru tika noslēgts līdzīgs līgums kā ar brīvdabas muzeju par iespējām mērķauditorijai, uzrādot ielūgumu četrām personām, apmeklēt muzeju un izmantot gida pakalpojumus kā arī ratiņkrēslus, kas novietoti muzeja foajē, kopā ar projekta laikā izgatavotajiem elektriskajiem ratiņu pārvietošanas palīglīdzekļiem kā motormuzeja eksponātiem ar izklāstošu aprakstu, lai arī citi muzeja apmeklētāji var iepazīties ar rastajām iespējām palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta atklāšanas reizē Rīgas motormuzejā septembrī, kopā ar gidu iepazināmies ar muzeja eksponātiem, pēc pusdienām noklausījāmies jauku koncertu. Pēdējais divu gadu projekta „Hameleonu rotaļas” noslēguma pasākums notika tikko 16.novembrī Rīgas motormuzejā. Sapulcējāmies jau cita grupa klausītāji un skatītāji, apskatījām muzeju

gida pavadībā, ļoti interesanti un saturīgi pēc tam ārsts fizioterapeits mūs iepazīstināja ar  Cigun mācību /no ķīniesu valodas  ci-enerģija, gun- darbs ar enerģiju/, parādija kā mēs katrs varam sev palīdzēt gan meditējot, gan praktiski iedarboties uz dažādiem sava ķermeņa punktiem un varam savā veidā būt sev ārsts un fizioterapeits. Interesanti. Pēc sātīgām pusdienām, ekskursija turpinājās, bet mūsu divu gadu „Hameleoni” beidzās.

Daugavpils nodaļa veiksmīgi ieviesa projektu caur ziedot.lv, Latvijas Valsts mežu ziedotos līdzekļus, lai vasarā apciemotu visus savus attālākos pagastos dzīvojošos jubilārus, aizvest viņiem arī kādu cienastu.

      Divgadīgais ES Mūžizglības programmas GRUNDTVIG projekts arī turpinājās ar pasākumu gada sākumā Londonā, kurā piedalījas trīs cilvēki no LMSA /viens no  Rīgas, divi no Viļāniem /, kā arī divi no Apeirona. Maijā uzņēmām citus projekta dalībniekus Latvijā, septembrī pieci  LMSA cilvēki / divi no Viļāniem, divi no Rīgas, viens no Rēzeknes novada/,

kā arī divi  Apeirona cilvēki, brauca iepazīties ar vides pieejamības apstākļiem Spānijā. Projektam beidzoties pēdējais izbraukums uz Igauniju nākošgad. Par ieguvumiem apgūstot šadus lielus  ES projektus varēsiet iepazīties projekta koordinatores atskaitē. Sākam ieviest vēl vienu divgadīgu ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI projektu kopā ar četrām Eiropas valstīm, par alternatīvās medicīnas iespējām. Pirmais pasākums oktobrī jau notika Polijā, kur trīs LMSA cilvēki no Rīgas piedalījās interesantos semināros un nodarbībās . Vairāk par šo projektu koordinatores atskaitē.  

     Dažus gadus atpakaļ,  LMSA izveidojās jauka un vērtīga sadarbība  ar jauku Jakova Pankratz ģimeni no nelielasVācijas pilsētiņas Hemer.  Desmit mūsu cilvēki pateicoties labdarības fondā „ Les Ailes” saziedotajiem līdzekļiem, saņēma rehabilitāciju Jaunķemeru sanatorijā , kur iepazinās ar Jakovu un viņa dēlu Artūru, kurš ir invalīds no dzimšanas. Šai ģimenē ir seši bērni un visi citi veseli, Artūrs ir vecākais, kuru pie dzemdībām ārstu nevērības dēļ ievainoja. Jakovs ir baltvācietis un līdz 1989.gadam dzīvoja Kazahstanā , tad radās iespēja atgriezties dzimtenē. Ģimene ir ļoti dievticīga, un visus gadus kopā ar vietējām baznīcām  nodarbojās ar labdarību, vācot visāda veida humāno palīdzību , un par saviem līdzekļiem  to nogādājot uz bijušajām padomju republikām kā Ukrainu, Kazahstānu un citām.

Šogad septembrī Jakovs ar divām meitām, viņu draudzeni un savu labu draugu, ar busiņu un lielu piekabi atbrauca uz Rīgu. Šie labie cilvēki atveda gan gultas drēbes, pamperus , segas, ratiņus, staiguļus un citas vērtīgas lietas. Mums radās izdevība iepazīties ar šiem nesavtīgajiem, jaukajiem cilvēkiem, 15. septembra pēcpusdienu pavadot kopā pie viņu sarūpēta pusdienu galda, ģimene ir ļoti muzikāla, kopīgi dziedājām gan dažādas dieva dziesmas, gan klausījāmies bībeles lasījumos ar viņu paskaidrojumiem, deviņas stundas ko mēs pavadījām kopā aizskrēja nemanot. Cik tas ir jauki, ka ir pasaulē vēl tādi cilvēki, kuru sabiedrībā jeb kurš no mums var justies labi , nepiespiesti. Paldies šai  nesavtīgajai, labestīgajai Jakova Pankratz ģimenei! Jakovs solīja atbraukt nākošgad pie mums vēl , atvest funkcionālās gultas, matračus un vēl citas mums noderīgas lietas.

Turpinās mūsu aktīvāko nodaļu sadarbība ar vietējām pašvaldībām. Pateicoties projektiem ar vietējiem - Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Kuldīgā, Saldū ir iespējas rīkot pasākumus , apciemot cilvēkus mājās, apmaksāt telefona sarunu izmaksas, rīkot ekskursijas, dot cilvēkiem iespēju izmantot baseina apmeklējumus, apmaksāt daļu izdevumus mūsu vasaras nometnei,  apmaksāt ceļa izdevumus braucot uz Rīgu uz sapulcēm, semināriem, kā arī izdalot pēc nepieciešamības sociālā dienesta transportu mūsu cilvēku vajadzībām.  Žēl, ka mūsu lielākā Latvijas pašvaldība Rīgā tik maz vērības pievērš cilvēkiem ar kustību traucējumiem, piemēram Rīgas Pārdaugavas  sociālais dienests pēs ilgiem lūgumiem izdalīt autobusu 14 cilvēku, ar kustību ierobežojumiem, aizvešanai uz nometni Siguldā, autobusu izdalīja uz vienu pusi – aizbraukt turp, bet kā atpakaļ cilvēkam ratiņkrēslā nokļūt mājās, tas jau šīs „jaukās” sociālās darbinieces vairs neinteresēja, acīmredzot Rīgas pašvaldības budžets tiek taupīts citiem mērķiem.

      Sadarbība turpinās arī ar EMSP , saņemam dažāda veida literatūru, informāciju par ārstēšanos, par jaunākajiem medikamentiem un citu . Diemžēl šogad finansiālu apsvērumu dēļ neviens starptautisks seminārs netika apmeklēts.

Arī mūsu „Cerība” īznāk tikai tagad gada beigās, jo kā jau minēts nometne Latvijā izmaksāja dārgi, MS dienas pasākumi arī, tagad cenšamies apkopot visus notikumus asociācijā „Cerības” 40. jubilejas numurā.  

*****

      Lai par mūsu organizāciju un  cilvēkiem sabiedrība zinātu vairāk, piedalījāmies Latvijas Radio raidījumos „Kā labāk dzīvot”, raidījumā pie K. Streipa, LTV-7 un TV-5 raidījumos.  Aizvadītajos gados ir vairākas publikācijas par MS un mūsu organizāciju centrālajā presē - Latvijas Avīzē, Dienā, Ievā, Ievas veselībā,  kā arī rajonu laikrakstos Kurzemnieks, Saldus zeme, Malienas ziņas, Bauskas dzīve, Ogres Vēstis, Seičas, Latgales laiks un citās.

      Pārskata perioda laikā visām mūsu aktīvākajām asociācijas nodaļām un pašpalīdzības grupām ir izveidojusies sadarbība ar vietējām pašvaldībām, to sociālās aprūpes dienestiem. Rakstot nelielus projektus, izklāstos savas vajadzības - rūpes par saviem cilvēkiem, gan tiem, kas paši piedalās nodaļas sabiedriskajā dzīvē, gan par tiem, kas to vairs nevar, tiek noslēgts sadarbības līgums par finansiālo atbalstu dažādiem pasākumiem, veselības uzlabošanai, ekskursijām, mūsu cilvēku mājas apmeklējumiem.

LMSA birojs atrodas LJMC telpās, par kuru īres maksa mums nav jāmaksā. Vairākām mūsu nodaļām, sadarbojoties ar vietējo pašvaldību sociālajiem dienestiem, ir iespēja izmantot gan Dienas centru telpas, gan sociālo centru telpas. Tā tas ir Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Kuldīgā, Saldū, Cēsīs ,  Rīgas Kurzemes un Vidzemes priekšpilsētās.

      Asociācijas autotransports tiek izmantots šādi: Ford Transit tiek uzturets tehniskā kārtībā un lietots dažādām aktivitātēm gan Rīgā, gan izbraukumos. Ford Sierra, Mercedess Benz busiņš norakstīti kā nederīgi lietošanai. Pagājušā gadā no Bavārijas MS organizācijas saņemtais dzeltenais Mercedess Benz buss noņemts no uzskaites, jo ir ļoti sarūsējis un sliktā tehniskā stāvoklī , pieņēmām lēmumu , ka neatmaksājās ieguldīt līdzekļus viņa remontam.

     Ar sponsoru un pašvaldību atbalstu vairākas mūsu nodaļas sarūpē saviem cilvēkiem higiēnas preces, tehniskos palīglīdzekļus, medikamentus, apmaksā ārstēšanās izdevumus stacionāros, zobārsta  apmeklējuma izdevumus un citus ar medicīnas pakalpojumus. 

      Mēs patiesi lepojamies ar savu LMSA Zelta Fondu, tas ir Alūksnē, Bauskā,  Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Kuldīgā, Ogrē,  Saldū, Rīgas Kurzemes, Vidzemes un Zemgales nodaļās. Mūsu cilvēku nesavtīgā darbība ir pamanīta arī rajonu un pilsētu pašvaldību līmenī, vairāki mūsu vadītāji, kā Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Kuldīgā un citur ir saņēmuši dažādus atzinības un pateicības rakstus. Paldies jums!

     Nelielas aktivitātes notiek arī Balvos, Cēsīs, Gulbenē, Ludzā, Rēzeknē, Tukumā, Rīgas Latgales nodaļās.  

      Visas mūsu rūpes, aktivitātes, info dienas, pasākumi, semināri nebūtu izdevušies un tik kupli apmeklēti, ja mums nebūtu visu šo gadu garumā izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas Jūras Medicīnas centra un Vecmīlgrāvja slimnīcas neiroloģijas nodaļas   MS centra ārstiem, māsiņām,visu medicīnas personālu. Esam pateicīgi par atsaucību un sapratni LJMC vadītājam dr. Jānim Birkam, Vecmīlgrāvja slimnīcas galvenajai ārstei dr. Martai Aizsilniecei, saimniecības daļas vadītājai Ļubovai Ivanovnai un citiem slimnīcas darbiniekiem, telpas mūsu sapulcēm, semināriem mums nekad nav attteiktas. Kur vēl mierīgā, klusā gaisotnē, sestdienas pēcpusdienā, mēs varētu satikties ar saviem vācu labvēļiem. Paldies jums visiem!

      Mūsu visu cieņu , mīlestību un paldies ir pelnījuši tagadējā LJMC MS vadītāja

dr.Jolanta Kalniņa, dr. Maira Murziņa, dr.Anita Paegle, dr. Ineta Cībere, vecākā māsa

Zenta Dimpere, māsiņas Sandra Reitupe, Tatjana Andersone un viss neiroloģijas nodaļas personāls. Paldies jums vēlreiz!              

     Paldies arī to pašvaldību vadītājiem, sociālajiem dienestiem par sapratni un atsaucību kuri saprot mūsu cilvēku sāpi, dažādas dzīves situācijas, neatsaka palīdzību gan morālu, gan arī materiālu!  

     Lielākā daļa mūsu aktivitātes nebūtu iespējamas un realizējamas, ja mūs finasiāli neatbalstītu mūsu labvēļi un sponsori. Lielu mūsu cieņu un paldies ir pelnījušas SIA „Divi gani” meitenes – Laura Zvirbule, Agnese Kuksa un visas pārejās. Ar viņu palīdzību un organizatoriskajām spējām tika izveidota mūsu jaunā mājas lapa. MS dienas pasākumi gan 2011.gadā, gan šī gada lielās aktivitātes izdevās pateicoties šīm jaukajām, saprotošajām   meitenēm. Mīļš paldies jums! 

      Neskatoties uz to darbu un rūpēm, ko mēs visi aktīvie asociācijas ļaudis kopā esam veikuši, darāmā vēl ir daudz. Kopīgiem spēkiem gribētos atjaunot un aktivizēt darbību Dobelē, Jēkabpilī, Limbažos, Liepājā, Ludzā, Madonā, Preiļos, Talsos, Tukumā, Valmierā Ventspilī. Savā laikā visās šajās lielajās pilsētās tika izveidotas asociācijas atbalsta nodaļas vai grupas. Visur tur, gan  pilsētās un novados ir mūsu cilvēki – cilvēki ar MS. Vai cilvēkiem ar dažādiem veselības sarežģījumiem mūsu aktīvajās nodaļās citās pilsētās un novados ir mazāk dzīves grūtību un sadzīves problēmu kā pie jums. Vajadzīgi atsaucīgi, saprotoši, līdzjūtīgi cilvēki, kam rūp līdzcilvēku liktenis.  

      Asociācija ļoti gribētu saviem cilvēkiem palīdzēt risināt dažādus psiholoģiskas dabas jautājumus. Mēģinām rakstīt nelielus projektus, lai varētu piesaistīt līdzekļus,  psihologu konsultācijām, vajadzētu arī rast iespējas arī dažādu rehabilitācijas jautājumu risināšanai iespējami plašākam mūsu cilvēku lokam.  Kustības iespēju robežās, vingrojumi, pareiza masāžaun daudz kas cits ir ļoti vajadzīgs mūsu cilvēkiem.

       Novēlam jaunajai asociācijas valdei rast iespējas un gribu palīdzēt plašam mūsu cilvēku ar MS lokam.

       Pateicoties visu mūsu biedrības darbā iesaistīto cilvēku pūlēm, enerģijai, dakteru, sponsoru un līdzcilvēku atbalstam, LMSA pastāv jau 17 gadus.  

Mēs visi kopā darām svētīgu darbu!

Paldies visiem, lai mums veicas arī turpmāk!

 Gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

LMSA valde

Apstiprināts LMSA valdes sēdē 2012.gada 22. novembrī.

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: