Universal Design- Barrier Free Environments

gruntvig logo.jpg

 Vispārīgā informācija

 Lietuva, Viļņa- 2011.gada 20.-22.novembris

 Apvienotā Karaliste, Londona- 2012.gada 28-31.marts

 Latvija, Rīga, Sigulda- 2012.gada 27.-30.maijs

 Spānija - 2012.gada 23.-27.septembris

 Igaunija- 2013.gada aprīlis

 Lietuva- 2013.gada jūnijs

 

 2011.gada 01.septembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Biedrību „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA) tika noslēgts līgums „Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas Grundtvig mācību partnerības līgums” projektam „Universal Design – Barrier Free Environments”. Projekta īstenošana no 2011.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.jūlijam.

Grundtvig programma, kas ir nosaukta dāņu filozofa, teologa, mūžizglītības idejas autora Nikoloja Frederika Severīna Grundtviga vārdā, ir viena no Mūžizglītības programmas apakšprogrammām pieaugušo formālās un neformālās izglītības veicināšanai.

Grundtvig programmas mērķi:

 • veicināt pieaugušo izglītības pieejamību un piedāvājumu;
 • veicināt jauninājumu, netradicionālu pieeju un alternatīvo mācību metožu ieviešanu pieaugušo izglītībā.
 • Skat.informāciju valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā:

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/par_grundtvig/

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas partnerības projekts „Universal Design – Barrier Free Environments” – „Vispārējs dizains - vides bez šķēršļiem”.

Projekta partneri:

 • Lietuvas cilvēku ar invaliditāti Asociācija, Lietuva (vadošais partneris- projekta koordinators)
 • Tarragonas reģiona Reimatoloģijas skarto pacientu un Invalīdu savienība (Spānija)
 • Pieejamas vides cents ( Apvienotā Karaliste)
 • Igaunijas Cilvēku ar kustību traucējumiem apvienība (Igaunija) 
 • Latvijas Multilpās sklerozes asociācija (Latvija)

Projekta kopsavilkums:

Cilvēku ar invaliditāti sociālā iekļaušana nozīmē būt aktīviem un vienlīdzīgiem sabiedrības locekļiem, ar iespējām piedalīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Taču daudziem cilvēkiem ar invaliditāti tas nav iespējams, jo pastāv dažādas fiziskas un attieksmes barjeras. Invalīdu organizāciju sadarbība tiek orientēta uz vispārēju dizainu- vides bez šķēršļiem.

Projekta partneriem ir pieredze pieejamības jomā un vispārējā dizainā, dažām valstīm pieredze ir lielāka, citām- mazāka. Ar šo partnerību ir iecerēts dalīties ar zināšanām, pieredzi, kompetenci, adaptēt to katras valsts vietējās situācijās un veidot jaunus instrumentus visam, nodrošinot vispārēju dizainu (labās pieredzes gadījumu izpēte, darbību konspekts, nodrošinot sabiedrības dalību, vispārējā dizaina iekļaušana mājas lapās un ieteikumi lēmumu pieņēmējiem).

 Partneri ar šo apmācību vēlas izpētīt, kā veidot noteiktu pieejamību un nevis utopiju vai sapni, kā iesaistīt visus sabiedrības sektorus veidojot vispārēju pieejamību, lietotājam draudzīgu vidi ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet arī gados veciem cilvēkiem, mātēm ar maziem bērniem un citiem, kam ikdienā „aci pret aci” jāsastopas ar fiziskiem šķēršļiem.

Ar šo partnerību mēs ieskatāmies nākotnē un domājam par pieejamību ne tikai ēku pieejamībā, bet lūkojamies caur prizmu vispārējā dizainā - kā cilvēki ar īpašām vajadzībām spēj iekļauties sabiedrībā caur darba vidi bez šķēršļiem, informācijas pieejamību, tehnoloģiju pieejamību utt. Projekta dalībnieki iegūs arī jaunas zināšanas un pieredzi semināros un tikšanās reizēs partneru valstīs.

Mērķis un uzdevumi:

Partnerības uzdevumi ietver:

 • dalīties ar zināšanām, informāciju, kompetenci un labo praksi vispārējā dizaina jomā;
 • pielietot iegūtās zināšanas savā valstī un organizācijas aktivitātēs, meklējot vides bez šķēršļiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicinot viņu sociālo iekļaušanos;
 • izveidot partera mājas lapā atsevišķu sadaļu projektam, parādot tā progresu un projekta ieviešanas laikā izveidotos materiālus;
 • sagatavot labas pieredzes gadījumu izpēti vispārējā dizaina jomā un sadarboties ar grupām;
 • veicināt projektā izveidoto materiālu nodošanu sabiedrībai un iedzīvotājiem, aicinot uzlabot pieejamību sabiedrībā;
 • sagatavot saistītus ieteikumus lēmumu pieņēmējiem, veidojot vispārējo dizainu kā realitāti nevis tikai kā paziņojumu.

Galvenais uzdevums, ko mēs vēlamies uzsākt, ir veicināt vispārējo dizainu kā vides veidošanas instrumentu pieejamu ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet arī citiem sabiedrības locekļiem, t.i., veciem cilvēkiem, mātēm ar maziem bērniem. Bez tam mēs vēlamies pētīt dažādus vispārējā dizaina instrumentus, kādi ir izmantojami šodien, piemēram, daudzās valstīs vispārējs dizains joprojām ir tikai ēku pieejamības stadijā, taču vispārējs dizains ir kas vairāk nekā ēku pieejamība – tas ir par informācijas pieejamību, darba vide bez šķēršļiem, tehnoloģiju pieejamība utt.

Katrs partneris ir atbildīgs par trīs līdz četru dienu semināru un tikšanos savā valstī – Latvijā pasākums paredzēts no 2012.gada 23.maija līdz 25.maijam.

Katrai tikšanās ir jābūt specifiskai tēmai ar apmācības mērķi, kas atbilst partnera zināšanām par vispārējo dizainu.

Partneris, kas uzņem „viesus” ir atbildīgs par programmas saturu (pašu un partneru pieredze)   un organizatoriskiem  tikšanās jautājumiem :  uzturēšanās ,transports,  apmeklējuma vietas, sociālā programma u.c.

Visiem partneriem ir pieredze starptautisku tikšanos organizēšanā. Visi projekta rezultāti jāsasniedz kopīgiem spēkiem.

 „Informācija par projekta aktivitātēm un produktiem pieejama projekta partneru izveidotajā mājas lapā: http://www.universaldesigneu.info/uk/uk_grundtvig.html

Projekta kontaktpersona Ivita Faituša.