ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekts

  • Jaunumi
  • ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekts

gruntvig logo.jpg

2011.gadā no 20.līdz 22.novembrim notika projekta partneru pirmā tikšanās Viļņā.

Lietuvas cilvēku ar invaliditāti Asociācija (projekta vadošais partneris- koordinators), Latvijas Multilpās sklerozes asociācija un Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", Igaunijas, Spānijas un Lielbritānijas projekta partneri- organizācijas sniedza vispārēju ieskatu vides pieejamības jautājumos un pieejamības situācijas apskatu katrā valstī, kā arī organizāciju īstenoto projektu vides pieejamības jomā apskatu.

Vispārējs dizains – tas ir produktu un vides dizains, kas ir pieejams visiem augstākajā pakāpē iespējams bez nepieciešamības pielāgot vai speciāli plānot ar mērķi vienkāršot dzīvi ikvienam. Tā ir pieejamība (iekļūšana ēkās, telpas, sabiedriskais transports, ceļi, sadzīves priekšmetu un informācijas tehnoloģiju izmantošana u.c.). Nav viduvējas personas, ir daudz dažādas situācijas, kas pilnībā maina mūsu dzīvi.

Projekta Latvijas partnera (LMSA) kontaktpersona Ivita Faituša.

 Gruntvig1.jpg

1.att. Pirmais tikšanās vakars 20.novembrī Viļņā. no kreisās pirmajā rindā: Jyri no Igaunijas, Aigars no Latvijas, Ginta no Lietuvas, otrajā rindā: Auli no Igaunijas, Ineta un Juris no Latvijas, Olena no Spānijas un Ivita no Latvijas

 Gruntvig2.JPG

2., 3.att. 21. un 22.novembrī uzklausījām Latvijas, Igaunijas, Spānijas, Lielbritānijas un Lietuvas valstu un organizāciju darbības vides pieejamības jomās.

 Gruntvig3.jpg

4.att. LMSA darbību prezentēja Ivita

 Gruntvig4.jpg

5.att. Kopā visi projekta dalībnieki

 Gruntvig5.JPG

Projekta kontaktpersona Ivita Faituša.

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: