Ziemassvētki sabraukuši Rīgas Vidzemes nodaļā, 19.decembrī...

  • Jaunumi
  • Ziemassvētki sabraukuši Rīgas Vidzemes nodaļā, 19.decembrī...

Liels prieks, ka gadu mijai tuvojoties varējām atkal sanākt kopā, protams, žēl, ka daži nevarēja ierasties, veselības vai laika apstākļu dēļ.

Pārrunājām, kas jau izdarīts un pārspriedām, kas jau ieplānots nākamajam gadam. Kādi jaunumi slimnīcās un rehabilitācijas iestādēs.

Liels paldies mūsu labvēļiem, pateicoties kuriem, varējām sēsties pie pilna galda, un pateicamies ziemassvētku rūķiem , kas sarūpēja garšīgas lietiņas dāvaniņām.

Uz pašdarinātās ziemassvētku tautiskās jostas, kas bija izrotāta ar dažnedažādām senlatviešu rakstu aizsardzības zīmēm, (pastāstīju arī ko katra zīme nozīmē) katrs varējām ierakstīt novēlējumu sev jaunajam 2012.gadam.

zsv.vid..JPG

Katrs skaitīja dzejoli, vai dziesmiņu dziedāja, tādejādi pelnot sev ziemassvētku dāvaniņu. Ikvienam arī tika pa cepuma eņģelītim.

Mūsu meitenes, Līga, Marga un Elita parādīja, ka līnijdejas var dejot arī ar spieķīti, liels paldies meitenēm par uzvedumu.

vidz.z.sv..JPG

Apsveicām Sanitu, kā vienu no pacientu stāsta konkursa „Dzīve ar MS” uzvarētājām. Pateicības raksti tika arī Inetai, Līgai un Intrai. Paldies meitenēm par aktīvu piedalīšanos.

Pie mums ciemos bija atnākusi rehabilitācijas māsa Dace, kura pastāstīja cik svarīga mums visiem ir rehabilitācija, aizpildījām anketas, kas palīdzēs apkopot visas mūsu vajadzības un prioritātes.

Ikvienam no mums svētku sajūtu dod egļu svecīšu un brīnumsvecīšu mirdzums, piparkūku smarža. Ikviens no mums ir spējīgs dāvāt prieka un laimes mirkli otram. Es gribu, lai mēs par to atcerētos biežāk, jo darot priecīgākus un laimīgākus citus, mēs arī paši kļūstam laimīgāki un dvēseliski bagātāki.

Novēlu sirds siltus Ziemassvētkus un  veselības pārpilnu Jauno 2012.gadu!

Rīgas Vidzemes nodaļas vadītāja Ineta Januško.

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: