Ziemassvētki Kuldīgā.

15 .decembrī pulcējāmies uz saviem Ziemassvētkiem !
Vispirms pastāstu par LMSA sanāksmi 9. decembrī Rīgā.
Pārrunājam kā mums šogad veicies un plānojam ko darīsim 2012 . gadā.
Nolasu no Jura Rubeņa un Māra Subača grāmatas " Mazā Ziemassvētku grāmata " ZIEMASSVĒTKU PRIEKS 

Skaitām vai nolasām dzejolīti un saņemam dāvaniņu.
Mielojamies pie svētku cienasta galda draudzīgās sarunās.
Nogādāju dāvaniņas tiem , kuri nevarēja ierasties, apciemojot .
Visiem MS Latvijā un mūsu tuviniekiem, ārstiem un labvēļiem :


Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus !
Spēku un veselību Jaunajā gadā !


Kuldīgas MS nodaļas vadītāja Zaiga Ribaka

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: