Notikumi Cēsīs

     Ša gada 8. novembrī tika sarīkota sapulce jaunajās telpās, kuras tika piešķirtas Cēsu MS nodaļai, no pilsētas domes puses. Ieradās 13 biedri, tika uzaicināta vietejās avīzes redakcija, kura publicēja rakstu. Sapulces gaitā bija runāts par pavadīto vasaru un spriedām par Vecā gada pavadīšanu, un Jaunā gada sagaidīšanu. Kā arī nolēmām katru nedēļu ceturtdienās tikties, lai izrunātu jaunumus. Novēlam visiem gaišus un siltus Ziemassvētkus, un Laimīgu Jauno 2012. gadu!

 

cesis 1.JPG

Māca nepakļauties slimībai

cesis.png 
   Šoruden aktīvāk darbojas Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Cēsu nodaļa. Tajā apvienojušies vairāk nekā 40 slimības skartie, lai viens otru atbalstītu un organizētu pasākumus.

   Multiplo sklerozi tautā pazīst kā izkaisīto sklerozi, tās sinonīms ir neārstējama kaite, ar kuru jāmācās sadzīvot mūža garumā.

   "Zinām mūspuses cilvēkus, kas saslimšanas dēļ ir ratiņkrēslā, kas guļoši. Slimnieku skaits diemžēl Latvijā pieaug, visskumjāk, ka saslimst gados jauni cilvēki," sacīja Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Cēsu nodaļas vadītāja Vita Ādamsone un piebilda, ka ziņas par slimajiem jauniešiem, bērniem un cilvēkiem gados biedrībā nonāk regulāri, jo saglabāta cieša saikne ar asociāciju, kas darbojas Rīgā. Asociācija tika izveidota pirms 15 gadiem, tad arī darbu sāka nodaļas pilsētās, lai koordinētu un atbalstītu izkaisītās sklerozes slimniekus, viņu tuviniekus, aprūpētājus un personas, kas vēlas palīdzēt, un veicinātu šo slimnieku integrāciju sabiedrībā.

   "Joprojām ir cilvēki, kas kautrējas no diagnozes, uzvedības pārmaiņām, savas nevarēšanas. Vismaz desmit no 41 pacienta, kas ir mūsu bijušā rajona novados, neiznāk no mājām. Ne tikai tāpēc, ka nespēj, bet tāpēc, ka nav iemācījušies sadzīvot ar slimību," sacīja Julianna Rakule no Priekuļiem, kura ar nopietno saslimšanu cīnās kopš 18 gadu vecuma. Tagad kundzei ir 71 gads.

   "Biedrībai beidzot ir savas telpas Cēsīs, Raunas ielā 4. Katru ceturtdienu pie mums var atnākt, atbraukt slimie, viņu tuvinieki, lai parunātos, uzzinātu par jauno asociācijā. Daudziem pacientiem ir pārvietošanās grūtības, sāpes, nopietni traucēta redze, bet aktīvākie darbojas biedrībā. Mēs paši viens otram esam padomdevēji un radām pleca sajūtu. Tas ir ļoti svarīgi, lai problēmās un grūtībās nav jāpaliek vienam," sacīja Vita Ādamsone un bija pārliecināta, ka biedrībai, aktīvi darbojoties, izdosies palīdzēt arī tiem multiplās sklerozes slimniekiem, kas pagaidām mīt vien četrās sienās tuvinieku aprūpēti.

   "Koordinēsim palīdzības saņemšanu. Runāsim ar asociāciju, lai sniedz labākos padomus, atbalstu katrai ģimenei. Ja būs nepieciešams, tad sazināsimies ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem. Diemžēl katrs mēs dzīves smagumu nesam atšķirīgi. Es un vēl vairākas kolēģes darbojamies Raunas ielā, lai uzklausītu, atbalstītu, dalītos slimošanas pieredzē un, iespējams, tā kādam pateiktu, ka nevajag kļūt par slimības sagrauztu upuri. Ir svarīgi būt cilvēkos," pieredzē dalījās Julianna Rakule un piebilda, ka joprojām nav zināms, kāpēc jauni cilvēki vairāk un vairāk saslimst ar izkaisīto sklerozi, nav zināms arī iemesls, kas izraisa saslimšanu, bet noskaidrots, ka šī nopietnā kaite skar ziemeļniekus.

Ilze Kalniņa

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Swedbank”
Konts:
LV54HABA0551052632700
SWIFT: HABALV22


Nodaļas

Atbalstītāji: