Mana līdzgaitniece MS

Pirmdiena, trešdiena un piektdiena – nedēļas svarīgākās dienas. Tās svarīgas ne tāpēc, ka tajās ir iespēja noskatīties mīļākās dokumentālās filmas, bet tāpēc, ka šajās dienās vienmēr, lūkojot pēc medikamentiem, atceros par savu līdzgaitnieci šajā dzīvē – MS.

Uzreiz rodas retorisks jautājums – vai citkārt savā dzīvē slimība aizmirstas? Nē, tā, protams, nemaz nav, bet mums ir savstarpēja noruna – sadzīvot vienai ar otru, respektējot vienai otras esamību, man ņemot virsroku un rīkojoties, lai slimības izplatība manā ķermenī samazinātos.

Lai gan 21. gadsimts – šis daudzo iespēju laiks – līdzi sev nes ne mazums stresa pilnu mirkļu, kuru ietekmē jānopūlas, lai katra diena būtu harmonijas pilna, ar katru dienu kļūstu gudrāka, rodot arvien vairāk noslēpumu, kā neielaist sevī negācijas, kas man ir traucējošas vai pat traumējošas. Vienmēr nesokas tik gludi kā vēlētos un ir jālūdz palīdzība atsaucīgajam medicīnas personālam, tomēr vairāk neuzdodu retorisku jautājumu, uz kuru nekad nav saņemama atbilde, – kāpēc es, kāpēc tieši mani šī slimība ir uzlūkojusi –, bet saprotu šo kā augstāka spēka sūtītu pārbaudījumu, kuru man ir jāatrisina.

Vadu savas dienas prieka pilnas, klusībā sev atgādinot vieda cilvēka teikto: „Kā Tu savu kuģi nosauksi, tā Tu arī peldēsi”. Mans kuģis mūžam paliks spēka pilns kuģis, kas kuģos saules pilnajos Daugavas ūdeņos. To novēlu mums visiem, kuriem ikdienā ar jauko līdzcilvēku palīdzību ir jāiet kopsolī ar MS.

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: