Soli pa Solim

 Projekts tiek īstenots ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departameta finansiālu atbalstu 

 

LMSA projekts „SOLI PA SOLIM”

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments ir atbalstījis LMSA 2010.gada maijā iesniegto projektu „Soli pa solim”.

Projekta vispārīgais mērķis ir demokrātisku nacionālu vērtību respektēšana sabiedrības integrācijas kontekstā, bet tiešais mērķis iecietības sekmēšana starp LMSA cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ar dažādu etnisko un kultūras mantojumu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 60 cilvēki ar īpašām vajadzībām no visām Rīgas MS nodaļām (apmēram pa 15 cilvēkiem no katras nodaļas). Projekta netiešā mērķa grupa ir cilvēku ar MS piederīgiem, ģimenes locekļi, tuvinieki, atbalstītāji, pavadoņi, pārējie nodaļu biedri, apmēram 150 cilvēki.

Projekta uzdevumi:

  • izglītot citu tautību cilvēkus ar īpašām vajadzībām par latviskām tradīcijām,
  • iesaistīt mērķa grupu kopīgā latviešu nacionālo svētku aktīvā svinēšanā,
  • iepazīstināt projekta dalībniekus ar Latvijas skaistākajām vēsturiskām vietām.

     Projekta ietvaros paredzētas 4 aktivitātes:

Projekta rezultātā tika sekmēta iecietība starp dažādu tautību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kopīgi svinot latviešu svētkus, kā arī tika veicināta savstarpēja saprašanās un kontaktu dibināšana nodaļu biedru starpā.

 

Pirmais pasākums – Līgo svinēšana 

2010. gada 20. jūnijā notika projekta „Soli pa solim” pirmais pasākums – Līgo svētku svinēšana Babītes pagasta viesu namā IDE. Aktivitātes mērķis bija iesaistīt citu tautību cilvēkus latviešu tradīciju svinēšanā, popularizēt latviešu tradīciju un sniegt zināšanas par tām.

 

          Pasākuma programmā:

  • Svētku vietas pušķošana,

  • Jāņu zāļu un ozolu vainagu gatavošana,

  • Līgo dziesmu dziedāšanas kopā ar folkloras grupu,

  • Līgo svētku ticējumu un tradīciju konkurss,

  • Ugunskura (pūdeļa) dedzināšana,

  • Svētku pusdienas, Līgo tradicionālo ēdienu baudīšana,

  • Kustību spēles un rotaļas.

          Pasākums notika no pl. 12.00 – 20.00, tajā piedalījās folkloras kopa, kas mācīja mērķa grupai dziedāt Līgo dziesmas, kopīgi ar dziedātājām pinām Jāņu vainagus (gan ozola, gan zāļu), pušķojām apkārtni (nojumi), dedzinājām pūdeli, klausījāmies ticējumus, kā arī stāstus, kā līdzīgus svētkus svin citās valstīs. Pasākuma gaitā baudījām tradicionālos Līgo vakara ēdienus. Pēc tam mērķa grupa piedalījās sportiskās aktivitātēs, spēlēs, rotaļās.

          Projekta mērķa grupa ir cilvēki, kas slimo ar multiplo sklerozi. Rīgā ir 4 nodaļas, pasākumā piedalījās 60 dalībnieki, kā arī biedrības vadība. Atsaucība bija liela, cilvēki gribēja būt kopā Līgo pasākumā. Ieradās gan latviešu, gan krievu tautības cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tā kā projekta ietvaros  tika nodrošināts transports, uz pasākumu ieradās vairāki cilvēki ratiņkrēslos. LMSA rīcībā ir mikroautobuss ar paceļamo platformu ratiņnieku pārvadāšanai. Pēc pasākuma visi tika nogādāti atpakaļ mājās.

          Šīs aktivitātes mērķis bija iepazīstināt un mācīt latviešu tradīcijas citu tautību cilvēkiem. Mērķis tika sasniegts, krievu tautības cilvēki guva izsmeļošu informāciju par Līgo un Jāņu dienas tradīcijām, labprāt iesaistījās Līgo dziesmu dziedāšanā, ticējumu minēšanā, ar prieku pina gan ozola, gan puķu vainagus, dalījās iespaidos par līdzīgu svētku svinēšanu citās zemēs

          Līgo dienas pasākumus bija pirmais no četriem projektā paredzētajiem pasākumiem, kas iepazīstinās citu tautību cilvēkus ar latviešu tradīcijām. Mutiskā aptaujā noskaidrojām, ka mērķa grupa ar Līgo pasākumu bija ļoti apmierināta. Sevišķi priecājušies, ka varējis kopā sanākt tik liels skaits Rīgas nodaļu biedru, jo uz citiem pasākumiem līdzekļu trūkuma dēļ pulcējas vien katra nodaļa atsevišķi, aptuveni 15-20 cilvēku. Tā vakara gaitā varējuši arī gūt jaunus draugus no citām Rīgas nodaļām, ar ko gaidīs tikšanos arī pārējos projekta pasākumos par latviešu tradīcijām.

Otrais pasākums – Etnogrāfiskās mūzikas koncerts

2010.gada 23. augustā notika LMSA projekta „Soli pa solim” otrais pasākums – etnogrāfiskās mūzikas koncerts. To vadīja grupas „Iļģi” vadītāja Ilga Reizniece. Iesākumā uzzinājām daudz jauna par dažādiem instrumentiem, to izcelšanās vēsturi un mūsdienu pielietojumu. Pēc tam varējām arī visus instrumentus paši izmēģināt, jo koncertu veidojām mēs paši. Katram iedalīja pa kādam instrumentam – koka, metāla vai ādas, lielu vai mazu. Ilgas Reiznieces vadībā tos arī spēlējām, jo izrādās, lai spēlētu tautas mūzikas instrumentus, nekāda iepriekšēja muzikālā izglītība nav nepieciešama. Spēlējām dažādās variācijās – tikai koka instrumenti, vai tikai metāla, tad tikai skaļi un tad pavisam klusu, tad tikai vīrieši spēlēja, tad sievietes. Visiem bija jautri un interesanti. Pēc pasākuma sekoja kopīgas vakariņas un runas draugu lokā. Izrādās, pavisam nemanot bija aizritējušas gandrīz 4 stundas.

Trešais pasākums – izbraukums uz Tukuma novada ievērojamākajām vietām un tikšanās ar Tukuma MS nodaļu

 25.septembrī notika LMSA projekta „Soli pa solim” trešais pasākums. 9.00 no rīta mūs pašā Rīgas centrā jau sagaidīja lielais autobuss, lai varētu aizvest visus pasākuma dalībniekus šajā skaistajā pasākumā. Autobusā mums katram tika izsniegta brokastu paciņa ar gardiem pīrāgiem , cepumiem un citiem labumiem. Nu, kad visi bija sasēduši braucām uz MS Tukuma nodaļas tikšanos, visi kopīgi pārrunājām daudzas interesantas un svarīgas lietas. Skaidrīte Beitlere pastāstīja, kā mums ir gājis pa šo laiku, kas izdarīts un kādi pasākumi vēl priekšā mums sagaidāmi. Ženija Stunda pastāstīja kas tiek darīts viņas nodaļā un kā viņiem Bauskā klājās. Pāris vārdos Marga Ozoliņa izstāstīja kā aizritēja vasaras sadraudzības nometne Igaunijā, savukārt, Ineta Januško pastāstīja kā pateicoties Pārslai Petronei mēs, Rīgas nodaļas, bijām botāniskajā dārzā uz pikniku. Kā arī, ka bijām uzaicināti uz Igaunijas MS 20. gada jubileju un kā mūsu LMSA pārstāvji  un Lietuvas asociācijas vadītāja tika izvizināti pa naksnīgo Tallinu ar lidmašīnu.
Tika teiktas pateicības runas un ziedu pasniegšana Pārslai Petronei, Ženijai Stundai un Skaidrītei Beitlerei.

Pēc gardajām pusdienām tālāk braucām uz Jaunmoku pili, kurai esot pat sava leģenda un savs spoks – Baltā dāma, mēs viņu gan nesastapām, toties redzējām pašu skaisto pili ar neskaitāmajām zālēm un brīnišķīgo pils ābeļdārzu, kur dīķa malā sasēdušas kokā grebtas vardes un pūces. Pilī bija arī apskatāmas krāšņās zāles un eksponāti. Bet pils torņa zālē varējām ielūkoties pašā meža muzejā un vērot dažādus dzīvniekus un putnus, varējām arī klausīties Latvijā sastopamu putnu balsīs - kopumā 42 . Uzkāpām arī  Jaunmoku pils skatu tornī un no augšas skaisto Latvijas dabu varējām skatīt vēl tālu aiz pils robežām. Kad šī pils bija apskatīta, braucām uz Šlokenbekas muižu, kur uzzinājām, ka šī muiža ir vienīgais saglabājies nocietinātās muižas paraugs Latvijā, kas, protams, bija sava nosaukuma cienīga, redzējām gan pašu muižu, gan tās pagrabu un dārzu ar paradīzes ābolīšiem un skaistajiem rožu apstādījumiem. Pie viena arī apskatījām "ceļu muzeju" ar vareno tehniku.Atpakaļceļā iebraucām āra kafejnīcā, kur bija iespēja paēst vakariņas svaigā gaisā. Iestājoties tumsai, autobuss mūs aizveda atpakaļ uz Rīgu.  

           Paldies par šo iespēju pabūt kopā, baudīt dabu un kultūru.  

  

Ceturtais pasākums – Mārtiņdienas meistardarbnīca

2010. gada 10.novembrī notika projekta „Soli pa solim” ceturtais pasākums – Mārtiņdienas meistardarbnīca. Aktivitātes mērķis – popularizēt latviešu svētkus un tradīcijas, sniegt informāciju par latviešu svētku un sevišķi Mārtiņu svinēšanu, iepazīstināt ar to citu tautību cilvēkus, kopīgi dziedāt Mārtiņdienas dziesmas, klausīties ticējumus, paražas.

Programmā –

1.   Tradicionālās folkloras kopas APRIKA koncerts.

2.   Stāstījums par Mārtiņiem latviešu vēsturē – ticējumi, mīklas, dziesmas, rotaļas.

3.   Kopīgas pusdienas, sarunas ar projekta laikā iegūtajiem draugiem.   

    Mārtiņdienas Meistardarbnīca sākās pl.12.00 ar tradicionālās folkloras kopas APRIKA dalībnieku uzstāšanos ar nelielu koncertiņu (1 stundu). Klausījāmies akordeona spēli, vijoli un kokli dažādās kombinācijās. Dziedājām līdzi dziesmu piedziedājumus, sitām plaukstas, jo rotaļās iet nevarēja ierobežoto kustību dēļ (liela daļa cilvēku bija ratiņkrēslos), klausījāmies stāstījumu par Mārtiņiem senatnē, minējām mīklas, ticējumus. Ieguvām daudz jaunas informācijas. Arī krievu cilvēkiem tas bija kas jauns un līdz šim nedzirdēts.Pēc tam sekoja kopīgas pusdienas, un sarunas pie galda ar projekta laikā iegūtajiem draugiem. Pārrunājām visus projekta pasākumus, veicām anektēšanu, projekta novērtēšanu, lai izanalizētu kļūdas un nepilnības. Cilvēki vēl apmainījās adresēm, kontaktiem, lai uzturētu draudzību arī turpmāk un tiktos jaunos pasākumos.Projekta mērķa grupa ir cilvēki, kas slimo ar multiplo sklerozi. Rīgā ir 4 nodaļas, pasākumā piedalījās 51 dalībnieki vecumā no 23 līdz 70 gadiem, kā arī biedrības vadība. Ieradās gan latviešu, gan krievu tautības cilvēki ar īpašām vajadzībām. Pasākumā piedalījās 24 krievu tautības cilvēki ar MS.Šīs aktivitātes mērķis bija iepazīstināt mērķa grupu ar seno latviešu tradīcijām un latviešu svētkiem – Mārtiņiem.       Plānotie rezultāti tika panākti, pasākums bija izdevies. Pateicoties folkloras kopai, izdevās cilvēkus iesaistīt kopīgās aktivitātēs. Daži cilvēki bija pirmo reizi uz projekta pasākumu, turpmāk arī viņi piedalīsies LMSA rīkotajās aktivitātēs. Krievu tautības cilvēki uzzināja daudz jauna par latviešu svētkiem.Cilvēki ar pasākumu bija ļoti apmierināti, kopējā atmosfēra bija ļoti jauka, cilvēki priecājās būt kopā viens ar otru un klausīties koncertu. Dažam šāda iespēja ir ļoti reti, jo pārsvarā laiku pavada mājās vieni paši. Pateicoties projektam, cilvēkiem bija iespējams iziet no savām četrām sienām, satikt jauniegūtos draugus, piedalīties Mārtiņdienas svinēšanā. Veicot anketēšanu par projekta lietderību un pienesumu, visi dalībnieki atzīmēja, ka šādi pasākumi stiprina kolektīvu, dod iespēju labāk sadraudzēties savā starpā, kā arī ir informatīvi noderīgi.    

Kaut arī projekts beidzies, LMSA Rīgas nodaļas nolēma satikties uz Ziemassvētkiem un turpināt iesākto – latviešu tradīciju svinēšanu kopā ar citu tautību cilvēkiem.