Mēs un Jūs

Nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds” finansēts projekts

"MĒS UN JŪS" Alūksnē.

LMSA Alūksnes nodaļa uzrakstīja un 2009.g. jūlijā  īstenoja projektu „Mēs un Jūs”.

Projekta ietvaros ir uzbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pie Alūksnes Tautas nama. Tas tika darīts ar mērķi, lai turpmāk uz visiem sabiedriskiem pasākumiem, kas notiek Tautas namā, varētu bez lielām problēmām nokļūt arī invalīdi. Līdz šim ratiņniekiem bija vajadzīgi fiziski spēcīgi cilvēki, kas viņus ienesa Tautas nama zālē. Pateicoties uzbrauktuvei, koncertus, pasākumus, dažādas tikšanās, valsts svētku svinības varēs apmeklēt arī cilvēki ratiņkrēslos.

Pateicoties uzbrauktuvei, uz pasākumiem Tautas namā varēsim aicināt arī cilvēkus ratiņkrēslā no kaimiņu rajoniem. Mums ir laba sadarbība ar Gulbenes un Balvu invalīdiem. Tā tiks veicināta arī Gulbenes un Balvu rajona invalīdu sabiedriskā aktivitāte un stiprināta draudzība un kontakti starp Alūksnes, Balvu un Gulbenes rajona cilvēkiem.

Vismaz 120 Alūksnes pilsētas un rajona cilvēkiem tiek nodrošināta iespēja bez problēmām iekļūt lielajā zālē. Uzbrauktuvi varēs izmantot arī cilvēki, kas pārvietojas ar rolatoriem, atbalsta spieķiem, staiguļiem, kā arī vecāki cilvēki.

Projektu atbalstīja un par rezultātiem esam pateicīgi: Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Alūksnes nodaļai, Alūksnes Novada Fondam kas pārstāv  VISAS Alūksnes un rajona NVO, Alūksnes Invalīdu biedrībai, Alūksnes rajona biedrība Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centram „Saulstariņi”, Alūksnes Pensionāru apvienībai, Alūksnes Tautas namam un Alūksnes Represēto apvienībai.

Projekts paredzēja vienu tehniskas dabas aktivitāti – ierīkot uzbrauktuvi pie Alūksnes pilsētas Tautas nama, ko veica SIA Tehnovers, kas ir specializējušies dažādu invalīdiem piemērotu iekārtu, palīgierīču, pacēlāju un uzbrauktuvju iebūvēšanā gan telpās, gan ārpusē. Projekta noslēgumā uzbrauktuves nodošanas brīdī klāt bija Alūksnes mērs un daži pašvaldības un Tautas nama pārstāvji, kopīgi priecājoties par paveikto.

Projekta kopējās izmaksas, ko sedza Nodibinājums „Rietumu Bankas labdarības fonds” Ls 1453,33.

Prieks, ka pēc mūsu kopīgas iniciatīvas izveidots reāls labums Alūksnes pilsētas un rajona cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Par to jau saņēmām pateicību no pilsētas vadības. 22.oktobrī Alūksnes Tautas namā notika Invalīdu dienas pasākums, kuru nu cilvēki ratiņkrēslos varēja apmeklēt bez problēmām. 21. decembrī pulcēsimies te arī uz Ziemassvētku pasākumu. Prieks sadarboties gan ar pilsētas vadību, gan ar citām līdzīgām organizācijām Alūksnē!

Alūksnes nodaļas vad. Ināra Priede