MS slimnieku bērnu iekļaušanās sabiedrībā

No 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 30.oktobrim LMSA ar  nodibinājuma „AB.LV fonds”  finansiālu atbalstu īstenoja projektu „Multiplās Sklerozes slimnieku bērnu iekļaušanās sabiedrībā”.

Projekta mērķis - veicināt MS slimnieku un viņu bērnu izglītošanu slimnieku aprūpes, ārstēšanas un rehabilitācijas jautājumos, nodrošinot psihoterapeitu darbu ar bērniem un vecākiem.

Projekta dalībnieki bija Rīgas, Rīgas rajona, Jūrmalas un Aizkraukles rajona MS slimnieku bērni vecumā līdz 18 gadiem, MS slimnieki, viņu aprūpētāji, draugi, radi un kaimiņi. Kopējais projektā iesaistīto ieguvēju skaits – 63.

Projekta galvenās aktivitātes bija mērķa grupas nodarbības reizi nedēļā ar psihoterapeitu Rīgā un Aizkrauklē.

Laika periodā no 2009.gada 1.aprīļa līdz 3.jūlijam Rīgā, Sociālā dienesta telpās Vidrižu ielā notikušas 7 grupu nodarbības un 9 psihoterapeita grupu nodarbības Aizkrauklē Sociālā dienesta telpās Daugavas ielā 1A.

Aizkrauklē nodarbības notika Aizkraukles un Aizkraukles rajona MS slimnieku bērniem, slimniekiem un tuviniekiem. Psihoterapeite nodarbībās rosināja grupu dalībniekus izteikties un domāt par krīzi, par jūtām un sajūtām, par emocijām, par cilvēku tipiem, par zaudējumiem un veselības traucējumiem, to sekām, kā arī izteikties un domāt par bēdām, to izpausmēm, psiholoģisku traumu emocionālām sekām, emocionālā atbalsta sniegšanas pamatprincipiem, izdegšanas sindromu, kā arī tika veikti relaksācijas un vizualizācijas vingrinājumi.

Rīgā nodarbības notika Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Jūrmalas MS slimnieku bērniem, MS slimniekiem un tuviniekiem. Psihoterapeite nodarbībās rosināja grupu dalībniekus runāt, stāstīt par sajūtām, par organisma dabiskajām spējām sevi ārstēt, par iztēli un sāpju kontroli, par bailēm, par sapņiem, par iekļaušanos apkārtējā sabiedrībā, par veselības aizsardzību un saglabāšanu un iztēli, smilšu spēles terapijā, notika praktiskas smilšu terapijas nodarbības.

Aktivitāšu rezultātā mērķa grupa ieguva praktiskas iemaņas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai (atslābināšanās vingrinājumi, meditācijas iemaņas, stereotipu laušana, smilšu terapija utt.), ko pēc vajadzības var izmantot mājas apstākļos. Projekta mērķa grupa - MS slimnieki un viņu bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā un Aizkraukles rajonā atbilstoši projekta vadlīnijām.

Nodarbību rezultātā:

-  mērķa grupa ieguvusi plašāku informāciju par saviem veselības traucējumiem;

-  cilvēki saņēmuši speciālistu konsultācijas par dzīves līmeņa uzlabošanu;

-  dalībnieki saņēmusi praktiskus ieteikumus un padomus dzīves kvalitātes uzlabošanā (psihoterapeits parādījis atslābināšanās vingrinājumus, nodemonstrējis meditēšanas paraugstundu utt.);

-  bērni un jaunieši atraduši jaunus draugus un vienaudžus, kas atrodas līdzīgā situācijā (kāds no piederīgajiem ir ar veselības traucējumiem);

-  bērni un jaunieši saņēmuši psihoterapeita iedrošinājumu, nejūtas atstumti un vientuļi.

Projekta noslēgumā sadarbībā ar interneta portālu www.mammam.lv un www.tetiem.lv  un Latvijas Leļļu teātri kopā 32 projekta dalībnieki: 18 bērni un 14 vecāki apmeklēja 2 Leļļu teātra izrādes: 3.oktobrī „Pelnrušķīte” un 10.oktobrī uz izrādi „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”.

Pieaugušie Projekta dalībnieki apmeklēja divas teātra izrādes.

Ar interneta portāla www.mammam.lv un www.tetiem.lv  atbalstu tika saņemti 20 bezmaksas ielūgumi un 2009.gada 24.oktobrī 20 projekta dalībnieki apmeklēja  Piedzīvojumu festivālu „Ceļojums kosmosā” Arēnā Rīga.

Kopējās projekta izmaksas bija 3840,93 lati, no kuriem Nodibinājums „AB.LV Fonds” finansēja 2498,93 latus.

Pateicamies visiem projekta dalībniekiem, kas izmantoja iespēju bez maksas apmeklēt psihoterapeita grupu nodarbības, kuru izmaksas ir ļoti augstas, kā arī Liels paldies tiem, kas apmeklēja projekta noslēguma – izklaides pasākumus- teātru izrādes un piedzīvojumu festivālu.

                                                                                                 Projekta koordinatore Ivita Faituša.