Cerības spēks

ESF projekts CERĪBAS SPĒKS

2007.gada 1. martā sākās LMSA projekts Motivācijas Programmā CERĪBAS SPĒKS, kas paredzēja 15 vasaras nometnes MS slimniekiem no visas Latvijas. Grupā - 8 cilvēki, nometnes ilgums - 2 nedēļas, ar nakšņošanu Kazdangā vai Alsviķos. Programmā bija 100 stundu nodarbības ar psihologiem, juristu, sociālo darbinieku, NVA darbinieku, amatniekiem u.c.

Gaidīti tika interesenti no Rīgas, Jūrmalas, Bauskas, Ogres, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Aizkraukles, Daugavpils, Rēzeknes, Alūksnes, Cēsīm.

Projekta vadītāja Guntra Cīrule - mob. 29702204, vakaros 4065573, e-pasts guntrac@inbox.lv

Asistente Ženija Stunda - mob. 26706471, vakaros - 3920601

Projekta mērķis - motivēt multiplās sklerozes slimniekus iesaistīties vai atgriezties darba tirgū, tā mazinot viņu sociālo atstumtību.

Apakšmērķi - attīstīt un pilnveidot mērķgrupas dalībnieku prasmes sniegt darba intervijas, paaugstināt viņu pašapziņu, veicināt viņu konkurētspēju darba tirgū, sekmēt iekļaušanos sabiedriskās aktivitātēs.

Tiešie mērķi saistīti ar to, lai 120 cilvēki:

 • - kļūtu pārliecināti par savām spējām un noticētu iespējām pozitīvi izmainīt dzīvi gan darba, gan citās jomās,
 • - iegūtu zināšanas par savām tiesībām,
 • - iemācītos komunicēt arī ārpus sev ierastās vides,
 • - prastu sevi prezentēt potenicālajiem darba devējiem,
 • - uzlabotu saskarsmes iemaņas, pārzinātu lietišķās etiķetes pamatprincipus,
 • - prastu uzrakstīt CV, pieteikuma vēstules, iesniegumus, kā arī noformēt dokumentus,
 • - būtu informēti par dažādiem darba atrašanas veidiem, iespējām strādāt mājās,
 • - iemācītos domāt plašāk, rastu nestandarta risinājumus.
 • Mērķa grupa - II un III grupas invalīdi, MS slimnieki un viņu kopēji no 13 Latvijas rajoniem, kopā 120 cilvēki.
 • Nometņu grafiks  (grupā 8 cilvēki)


  1)   16.-27.04.2007.          Daugavpils grupai Daugavpils Dienas centrā
  2)   16.-27.04.2007.          Rēzeknes grupai Rēzeknes Ģimenes Atbalsta centrā
  3)   11.-22.06.2007.          Ogres grupai Kazdangā
  4)   18.-29.06.2007.           Bauskas grupai Kazdangā
  5)   25.06.-06.07.2007.      Saldus grupai Kazdangā
  6)    2.-13.07.2007.           Rīgas 1. grupai Kazdangā
  7)    9.-20.07.2007.           Rīgas 2. grupai Kazdangā
  8)   16.-27.07.2007.          Jelgavas grupai Kazdangā
  9)   23.07.-03.08.2007.      Aizkraukles grupai Kazdangā
  10) 30.07.-10.08.2007.      Liepājas grupai Kazdangā
  11) 06.-17.08.2007.          Rīgas 3. grupai Kazdangā
  12) 06.-17.08.2007.          Alūksnes grupai Alsviķos
  13) 08.-19.08.2007.          Cēsu grupai Alsviķos
  14) 13.-24.08.2007.          Kuldīgas grupai Kazdangā
  15) 03.-14.09.2007.          Jūrmalas grupai Jūrmalā

Projekts noslēdzās 14. septembrī ar dienas grupu Jūrmalā. Diemžēl atceļā uz Rīgu neizturēja un saplīsa arī LMSA mašīna, kas uzticīgi kalpoja visu projekta laiku.

Ekskursija Jūrmalas grupai bija 25. septembrī uz veikalu HOBBY SET, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 100. Cilēki varēja iepazīties ar ļoti plašu materiālu un produktu klāstu, kas domāts brīvā laika saturīgai pavadīšanai. Veikala vadītāji Viktorija un Valērijs KARRO katram grupas dalībniekam uzdāvināja materiālus "rokas iemēģināšanai" , lai cilvēki var secināt, vai un kas viņiem vislabāk padodas.

Kopumā atsauksnes par projektu ļoti labas, cilvēki ir raduši motivāciju nelolaist rokas un mēģināt ko uzlabot savā dzīvē, -vairāki cilvēki ir iestājušies mācību iestādēs, daži atraduši arī darbu. Par projektu varat skaitīties arī TV arhīvā www.tv.lv , meklējot 24. setpembra raidījumu KOPĀ.

 PROJEKTA IETEKME UZ MĒRĶA GRUPU:

Projekts ir uzlabojis situāciju mērķa grupai –  11 cilvēki mācās / iestājušies dažādās mācību iestādēs – Augstskolā „Attīstība”, Skrundas arodskolā, Sociālās Integrācijas centrā (SIC) Jūrmalā, Alsviķu Profesionālajā skolā, Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, Rēzeknes augstskolā. 11 cilvēki apmeklē dažādus kursus – 5 cilvēki no Daugavpils pēc projekta apmeklējuši angļu valodas, datoru un latviešu valodas kursos, 1 cilvēks iestājies floristikas kursos, 3 cilvēki – projektu rakstīšanas kursos, 1 cilvēks autoskolā, 1 cilvēks iesaistījies citas organizācijas īstenotā projektā – kursos. Vairāki turpina iesāktās mācības un studijas.  2 cilvēki atraduši darbu.  Dalībnieki aktīvāk iesaistās LMSA darbībā, meklējot kontaktēšanās iespējas ar līdzīgiem un griežoties pēc palīdzības darba meklēšanā. Kopumā projekts motivējis dalībniekus uz aktīvāku pilsonisko stāju, cilvēki meklē darbu, nosūta CV vai video pieteikumu.  

 

PROJEKTA IZNĀKUMI:

- Noorganizētas 15 nometnes:      

No tām:  3 dienas nometnes 2 nedēļu garumā (10 darba dienas, bez nakšņošanas), Rēzeknē, Daugavpilī, Jūrmalā,  10 vasaras nometnes 2 nedēļu garumā (12 dienas, ar nakšņošanu) Kazdangā,                      

 •  2 vasaras nometnes 2 nedēļu garumā (12 dienas, ar nakšņošanu) Alsviķos.
 • - Noorganizēts 1 noslēguma seminārs,
 • - Izdota 1 Motivācijas programmas praktisko darbu brošūra,              
 • - Ievietotas 17 publikācijas reģionālajā presē.

PUBLIKĀCIJAS PAR PROJEKTU:

 1. Publikācijas Latgales reģionālajā laikrakstā „Vietējā avīze”, 27.04.2007. (maksas)
 2. Publikācija Daugavpils laikrakstā „Seičas”, 03.05.2007. (bezmaksas)
 3. Publikācija Daugavpils laikrakstā „Latgales laiks”, 08.05.2007. (bezmaksas)
 4. Publikācija Daugavpils laikrakstā „Ekspress nedeļa”, 03.05.2007. (bezmaksas)
 5. Sludinājums speciālistu piesaistei Alūksnes laikrakstā „Malienas ziņas”, 24.05.2007. (bezmaksas)
 6. Publikācija LMSA avīzē „Cerība”, jūnijs 2007., (maksas)
 7. Publikācija Bauskas rajona laikrakstā „Bauskas dzīve”, 09.07.2007. (bezmaksas)
 8. Alūksnes laikrakstā „Malienas ziņas”, 19.07.2007. (bezmaksas)
 9. Publikācija Ogres rajona laikrakstā „Ogres ziņas”, 21.07.2007. (maksas)
 10. Publikācija Alūksnes rajona laikrakstā „Malienas ziņas”, 16.08.2007. (bezmaksas)
 11. Publikācija Alūksnes rajona laikrakstā „Alūksnes ziņas”, 18.08.2007. (bezmaksas)
 12. Publikācija Gulbenes rajona laikrakstā „Dzirkstele” , 28.08.2007. (maksas)
 13. Publikācija Cēsu rajona laikrakstā „Druva”, 29.08.2007. (maksas)
 14. Publikācija Liepājas rajona laikrakstā „Kursas laiks”, 13.10.2007. (maksas, par LMSA līdzekļiem)
 15. Publikācija Rīgas pilsētas laikrakstā „5 minūtes”, 29.10.2007., latv. valodā. (maksas)
 16. Publikācija Rīgas pilsētas laikrakstā „5 minūtes”, 29.10.2007., krievu valodā. (maksas)
 17. Publikācija LMSA izdotajā avīzē „Cerība”, 03.10.2007. (maksas)
 18. Informācija ievietota LMSA mājas lapā www.lmsa.lv ,

 19. Kā arī ievietotās publikācijas varēja skatīt Laikrakstu mājaslapās www.latgales.laiks.lv  un www.druva.lv

 20. Raidījums LTV 1, „Kopā”, 24.09.2007. Pieejams arhīvā www.tv.lv 

 21. Sagatavoti 95 video CD,

 22. Pārējiem 25 sagatavoti CD ar slaidu filmu par norisēm nometnē.

 23. Nodarbību norises vietā izvietoti no SIF saņemtie ESF plakāti, kā arī A3 lapas ar logo un informāciju par finansētājiem, projekta numuru un nodarbību grafiku.

 24. Izdota Motivācijas programmas brošūra ar praktiskajiem darbiem, testiem, idejām. (35 gab. ar iespēju pavairot).

   

PROJEKTA ILGSTPĒJA:

a)projekta ilgtspēja – pēc projekta beigām tiek izmantots projekta produkts – Motivācijas programmas praktisko darbu brošūra, kurā apkopoti nodarbībās veiktie darbi, testi, aptaujas, CV paraugi, interešu un spēju testi. Brošūra tiek izplatīta citām NVO, kas ieinteresētas īstenot līdzīgas vasaras nometnes ar ievirzi uz cilvēku motivāciju (interesi izrādīja sieviešu invalīdu organizācija „Aspāzija”, Epilepsijas biedrība u.c.). Arī iesaistītie pasniedzēji (D.Meiere, E.Dombrava. L. Muceniece) izteikušas gatavību un izrādījušas interesi sadarboties ar LMSA vai citām NVO līdzīgu pasākumu organizēšanā.  

b)finansu ilgtspēja – LMSA turpinās piedalīties dažādos sociālo projektu konkursos, kā arī savu pasākumu īstenošanai izmantos no sponsoriem piesaistītos līdzekļus. Reģionālo nodaļu aktivitātes atbalsta vietējie sponsori rajonos, ar kuriem LMSA nodaļām izveidojusies laba sadarbība. Sevišķs sponsoru atbalsts jūtams Bauskas, Alūksnes, Ogres, Kuldīgas, Daugavpils nodaļu slimniekiem. Paredzama tikpat veiksmīga sadarbība ar sponsoriem arī nākotnē, mēģinot LMSA darbībā iesaistīt arvien jaunus LMSA darbības atbalstītājus.  

c)Institucionālā ilgtspēja - LMSA darbinieki ir ieguvuši pieredzi apjomīgu projektu īstenošanā un varēs darīt to arī turpmāk. Līdzatbildīgi par projekta īstenošanu un nelielu pieredzi projektu īstenošanā guvuši tie nodaļu vadītāji, kuru biedri iesaistījās nometnēs, tātad projekts stiprinājis reģionālo struktūrvienību institucionālo kapacitāti.  

d)Politiskā ilgtspēja – Alūksnes nodaļas vadītājas vietniece A.Fursenko iesaistījusies NVA Konsultatīvās Padomes darbā, regulāri (1 x mēnesī) piedaloties Padomes sēdēs un lemjot par subsidēto darba vietu atbilstību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar savu balsi reāli ietekmējot uzlabojumus reģionālajā politikā. Paredzams, ka arī citu nodaļu pārstāvji varētu iesaistīties līdzīgās aktivitātēs.

PROJEKTA MULTIPLIKATĪVAIS EFEKTS:
 
 • Informācija par projektu un tā aktivitātēm ir pieejama tajos18 Latvijas rajonos, no kuriem cilvēki iesaistījās projektā, kā arī visām pārējām LMSA nodaļām visā Latvijā (kopā ir 31). Tā kā projekts tika īstenots veiksmīgi un atsauksmes ir labas, par līdzīgu projektu vai vismaz tā aktivitātēm – vasaras nometnēm – domā tās LMSA nodaļas, kas šogad projektā nepiedalījās. Viņu darbu atvieglos projektā izdotā Motivācijas programmas  brošūra ar idejām, testiem, praktiskiem darbiem nodarbībām. Projekta brošūru LMSA izplata arī citām organizācijām, kas vēlās rīkot nometnes vai motivācijas nodarbības ar psihologiem. Domājams, ka projekts sekmēs gan citu NVO, gan atsevišķu LMSA nodaļu iesaistīšanos dažādu sociālo projektu izstrādē un īstenošanā.
 • Projekta gaitā dalībnieki ieguva zināšanas, ar kurām var dalīties ar saviem tuviniekiem, lai arī viņus motivētu aktīvākai dzīvei. Par projektu var lasīt LMSA mājas lapā www.lmsa.lv, kā arī vairāku rajonu laikrakstos.
 • Par īstenoto projektu LMSA informēja savus sadarbības partnerus - Vācijas MS asociāciju, kas ieinteresējušies par šo ideju un pašlaik meklē fondus nometņu atbalstam.
 • Par projektu tika informēti gandrīz katra rajona pašvaldība, no kuras cilvēk iesaistījās nometnēs. Vairākas pašvaldības reāli atbalstīja LMSA projekta īstenošanu, piem., Ogres sociālais dienests nodrošināja dalībnieku transportēšanu bez maksas uz nometni Kazdangā un atpakaļ, Cēsu un Gulbenes sociālie dienesti sameklēja transportu un palīdzēja nokārtoja formalitātes (rūpējās, lai laikā tiktu noslēgti līgumi, izrakstīti rēķini), Alūksnes pilsētas mēra vietnieks ieradās uz noslēguma pasākumu un teica apsveikuma runu, Daugavpils domes sociālo lietu pārvaldes direktore un dienas centra darbinieki piedalījās gan Daugavpils grupas noslēgumā, gan LatgalesEx-post pasākumā, kā arī nodrošināja transportu no Daugavpils uz Kazdangu otrai Daugavpils grupai, par projektu tika informēti arī pārējo pašvaldību sociālie dienesti. (LMSA saņēma pašvaldību dotācijas - Cēsu, Līgatnes, Vaives, Daugavpils, Jelgavas, Gulbenes, Ogres, Bauskas pašvaldības sedza dalībnieku papildus izdevumus nometnēs (brokastis un vakariņas), lai tikai nodrošinātu savu rajonu dalībniekiem iespēju piedalīties Motivācijas projektā.)
 • Par projektu tika informēti sponsori, kas sedza pārējo nodaļu dalībnieku uzturēšanās izmaksas (brokastis un vakariņas).
 • Informāciju par projektu saņēma arī NVA filiāles, kas piedalījās projekta ieviešanā – Rēzeknē, Daugavpilī, Alūksnē, Jūrmalā un Liepājā (Kazdangas grupām).
 • Par projektu tika informēta Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”, kur LMSA ir biedrs 5 gadus, informācija tika ievietota arī viņu mājas lapā.
 • Dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti par Motivācijas programmas apguvi.