Vēsture

LMSA izveidota 1995. gadā ar mērķi koordinēt un atbalstīt multiplās sklerozes slimniekus, viņu tuviniekus, aprūpētājus un personas, kas vēlas palīdzēt multiplās sklerozes slimniekiem, lai veicinātu šo slimnieku integrāciju sabiedrībā.

LMSA uzdevumi ir:

 • vākt un iegūt līdzekļus, lai veidotu MS slimnieku reģistru, sekmēt agrīno diagnostiku, piemērotu ārstēšanu un rehabilitāciju MS slimniekiem;

 • apvienot fizisko un juridisko personu pūliņus ar nolūku palīdzēt MS pacientiem;

 • veicināt medicīnas un zinātnes darbinieku papildu izglītošanos MS jomā, atbalstīt MS slimnieku kvalitatīvu aprūpi;

 • veidot informācijas bāzi par MS, iepazīstināt asociācijas biedrus ar atklājumiem un sasniegumiem MS ārstēšanā;

 • sadarboties ar ārzemju speciālistiem un radniecīgām organizācijām;

 • veicināt MS zinātniskos pētījumus un atbalstīt MS pētniecības plānu īstenošanu.

            Biedrība „LMSA” ir pilntiesīgs Eiropas MS platformas (EMSP),   

                      Starptautiskās MS federācijas (MSIF)biedrs.

2020.gads.

 • Visa gada garumā piedalāmies darba grupas komunikāciju risinājumu izstrādei, saziņai starp neatliekamās palīdzības, glābšanas dienestiem, un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 • Decembrī jau pieejams žurnāls Nr.3 “ Dzīve jaunās krāsās”

 • Novembrī biedrībai paliek 25 gadu pastāvēšanas gadadiena, tiek laista klajā “Cerība” Nr.54 jubilejas izlaidums apkopojot šajā laikā padarīto pa nodaļām, arī atmiņas no ārstiem, medmāsām un asociācijas dibinātājiem. Ar pasta starpniecību vadītājiem , dibinātājiem un aktīvistiem tiek izsūtīti pateicības raksti un jaunākie informatīvie materiāli par MS.

 • Augustā tiek parakstīts sadarbības memorands ar Longnesis Ltd. Par pētniecības attīstības aktualizēšanu uzlabojot slimības ārstēšanu, gan nākotnē, gan esošo slimības gaitu cilvēkiem ar multiplo sklerozi.

 • Jūlijā MS valdes priekšsēdētaja tiek ievēlēta jumta organizācijas SUSTENTO valdes sastāvā.

 • Jūlijā tiek izveidots Video sadarbībā ar Sanofi Genzime vietnē Evisit , kur iespējama pašmācības platformā piekļūt un noklausīties Multiplās Sklerozes (MS) speciālistu izglītojošās lekcijas.

 • Sadarbībā ar jaunajiem ergoterapeitiem, tiek atbalstīts projekts , ikdienas nodarbju līdzsvarošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 • Jūnijā pieejama grāmata “Biežāk uzdotie jautājumi par multiplo sklerozi”

 • Maijā tiek izdots žurnāls par multiplo sklerozi Nr.2 “ Jaunas krāsas”

 • Martā-tiek atjaunota MS fecebook lapa

 • www.facebook.com/Latvijas.multipla.skleroze.asociacija1995 

 • Latvijas Pacientu organizāciju tīklā kopš 2018. gada vasaras apvienojušās vairāk nekā 30 Latvijas pacientu organizācijas, tai skaitā arī mēs un šī gada janvāri tiek parakstīts sadarbības memorands ar Veselības ministriju.

2019,gads.

 • Veiksmīgi noslēdzās ieviestais divu gadu projekts ar NVA atbalstu par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākums noteiktām personu grupām” Nr.35.13.5-2.3/79 darbā par biroja administratoru, kur tika izveidota subsidētā darba vieta vienam darbiniekam.

 • Atzīmējam pasaules MS dienu, sanākot kopā RAKUS klīniskajā slimnīcā Gaiļezers. MS veltīto dienu apmeklēja ap  divi simtu cilvēku, kas liecināja, ka sabiedrība nav vienaldzīga par saviem līdzcilvēkiem un savu veselību.  Bija iespēja cilvēkiem stāstīt par šo diagnozi, tās ārstēšanas iespējām.Visa pasākuma laikā bija iespēja tikties ar slimnīcas speciālistiem un piedalīties izglītojošās lekcijās, kā arī pašiem piedalīties aktivitātēs un saņemt dažādu speciālistu konsultācijas.

 • Pasākums līdzfinansēts ar RDLD atbalstu “Mana neredzamā invaliditāte “, iegādātas medicīnas un pirmās nepieciešamības preces, inkontinences līdzekļi, kas nogādātas guļošiem cilvēkiem. Savukārt MS dienas ietvaros, P.Stradiņa universitātes slimnīcā, neirologu asociācijas rīkotajā konferencē “Par MS “mūsu cilvēki guva vērtīgu informāciju par jaunumiem slimības ārstēšanā.

 • Pasaules MS dienu atzīmēja biedrības nodaļas vairākos Latvijas novados. Daugavpils MS nodaļas biedri ar pašvaldības atbalstīta projekta līdzfinansējumu devās ekskursijā uz Līksnu un Vaboli, radot kopības sajūtu MS slimniekiem, vienam otru atbalstot, baudot jauku ekskursiju, iegūstot labu garastāvokli un pozitīvas emocijas. Jāņem vērā, ka lielākā daļa šo cilvēku ir ratiņkrēslos, vai pārvietojas ar rollatoru vai spieķa palīdzību.  

 • Viena no aktīvākajām Zemgales novada nodaļām Bauskā, atzīmējot  MS dienu, aizveda savus slimniekus  kopā ar asistentiem un Kokneses Likteņdārzu, izmantojot Bauskas pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu. Baušķeniekiem kopā pulcējoties varēja izjust savu līdzcilvēku atbalstu, kas nav mazsvarīgi šādos izbraucienos.

 • Jūnija vidū MS slimniekiem ar kūrorta rehabilitācijas centra  “Jaunķemeri” atbalstu bija iespēja iepazīties ar dažādiem rehabilitācijas centra specialistiem, kā arī saņemt nelielu, divu dienu rehabilitācijas kursu.

 • Rīgā, Vērmanes dārzā norisinājās aktīva diena, personām ar īpašām vajadzībām un viņu līdzcilvēkiem, kā arī citiem interesentiem “Tu neesi viens” kuras ietvaros varēja izmēģināt dažādas aktivitātes, klausīties izglītojošas lekcijas, kā piemēram pulmonologa, ergoterapeita, psihoterapeita, u.c. LMSA piedalījās ar savu stendu, tā popularizējot mūsu organizāciju. Pasākums tika īstenots ar ES sociālā fonda projekta atbalstu “Mēs par veselīgu Rīgu “

 • Novembrī LJMC MS centra speciālisti k/n “Ziemeļblāzma” rīkoja konferenci “Jaunākā pieeja MS pacientu ārstēšanā “ , kurā aktīvu līdzdalību ņēma daudzi mūsu cilvēki, kā arī citi interesenti, medicīnas studenti, rehabilitologi, aprūpētāji, radiologi, un citi speciālisti ar savām lekcijām, prezentācijām, tai skaitā LMSA vadītāja uzstājās ar lekciju “Jaunākās atziņas MS pacientu aprūpē “ .

 • Daugavpils nodaļas biedri divas, trīs reizes mēnesī aktīvi darbojas dienas centrā “Saskarsme”. Ar pilsētas Domes finansiālu atbalstu īstenots projekts “Prieks darboties “, iegādāti trenažieri, bumbas, higiēnas preces, slimnieku veselības veicināšanai un uzlabošanai. Dienas centrā notiek vingrošanas nodarbības, fizioterapeita konsultācijas, tikšanās ar mazajiem bērnudārza audzēkņiem, lai jau no mazotnes bērnos ieaudzinātu labestību pret citādo.

 • Ar Bauskas pašvaldības atbalstīto projektu “Invalīdu integrācija sabiedrībā”, slimnieki apmeklēja A.Brigaderes muzeju “Sprīdīši “. Bauskas pašpalīdzības grupas aktīvie slimnieki jau daudzus gadus sadarbojas ar Lietuvas Paņevežas pilsētas MS slimnieku atbalstu grupu. Mūsu cilvēki apciemoja lietuviešus divdesmit gadu pastāvēšanas svētkos. Tikšanās reizēs ļaudis apmainās ar pieredzi ārstēšanā  un rehabilitācijā kaimiņvalstī, draudzīgā atmosfērā aizmirstot daudzās veselības problēmas.      

 • Savukārt Saldus novada pašvaldība atbalstīja projektu ”Kopā būt, tie ir svētki “ rīkojot, gan Lieldienu, gan Ziemassvētku pasākumus, kuros piedalījās MS cilvēki no visa Saldus novada.

 • Alūksnes novada pašvaldība atbalstīja MS slimniekus nodaļas darbības veicināšanai, kur cilvēkiem ar MS dota iespēja rīkot svētku pasākumus, kā arī apciemot attālāk dzīvojošos līdzcilvēkus. Annas dienā ļaudis pulcējās kopā, lai atzīmētu nodaļas divdesmit trešo gadskārtu.

 • Gan Kuldīgas, Saldus, gan Cēsu novada pašvaldības atbalstīja mūsu cilvēkus ar MS, rīkojot kopā sanākšanas, atzīmējot svētkus, kur  tika piešķirti arī līdzekļi saimnieciskajai darbībai.  

 • Rīgas-Zemgales nodaļa rīkoja saviem MS cilvēkiem ekskursiju uz Kuldīgu, pa ceļam apmeklējot Kukšu muižu un Sabili.

 • Rīgas-Kurzemes nodaļa izmantoja iespēju vingrot dienas centrā “Ābeļzieds”, jo kustības mūsu ļaudīm, protams, savu spēju robežās ir ļoti nepieciešamas. Šo aktivitāti vada Kurzemes nodaļas vadītāja kā brīvprātīgā, par ko ir saņēmusi RD atzinības rakstu.

 • Mūsu cilvēki ar MS, kuri veselības stāvokļa dēļ vairs nevar piedalīties rīkotajos pasākumos, arī ekskursijās, tiek apmeklēti mājās. Sevišķi rūpējamies par tiem, kas atrodas tālākajos lauku apvidos, piemēram, Cēsīs, Bauskā, Daugavpilī un citur. Visos Latvijas novados tiek atzīmētas Lieldienas, Ziemassvētki un nodaļu gadskārtu jubilejas.

 • Draudzība ar Vācijas Hemeras pilsētas kristīgo draudzi turpinās. Divdesmit mūsu cilvēki, no visas Latvijas novadiem, vienu nedēļu varēja atpūsties un iepazīties sev līdzīgiem cilvēkiem, apskatīt vides pieejamību un rehabilitācijas iespējas Vācijā. Ceļa izdevumus cilvēki sedza paši, bet uzturēšanos, dzīvošanu, ēšanu apmaksāja mūsu vācu draugi. Vācieši divas reizes viesojās Latvijā, kopā ar asociācijas  cilvēkiem, tika apciemoti MS slimnieki gan pansionātos, kā arī mājās, Daugavpilī, Olainē, Jelgavā, Cēsīs, Valmierā, Ērgļos, Rīgā. Katra šāda tikšanās ar kristīgiem cilvēkiem, saņemot uzmundrinājumu, dod spēku, ticību, spēju ikdienā sadzīvot ar radušos situāciju, iepriecina mūsu ļaudis ar labiem vārdiem, kā arī atbalstā saņemot humanitāro palīdzību.

 • Izdevām informatīvo avīzīti „Cerība”, kura ir ļoti pieprasīta visos novados.

 • Kuldīdznieki saņem bezmaksas reģionālā laikraksta abonementu. Sadarbībā ar Baltijas valstīm Lietuvu, Latviju un Igauniju un atbalstītājiem tika izdots žurnāls “Jaunas krāsas” otrais numurs, kurā aprakstīts par mūsu cilvēku veiksmes stāstiem, mūsu slimnieces pašu izveidotajā blogā, kur ir iespēja uzdot jautājumus, sarakstīties sev līdzīgi domājošie ar līdzīgām problēmām,  ārstu rekomendācijām, ārstēšanās iespējām un jaunākām tendencēm rehabilitācijā.

 • Izveidojusies laba sadarbība ar vairākām aptiekām Latvijā, kur mūsu cilvēkiem ar MS ir iespēja iegādāties medikamentus ar dažādām atlaidēm.

 • Tāpat laba sadarbība turpinās ar Rīgas teātriem un VEF kultūras pili, kur mums tiek piešķirtas bezmaksas biļetes un ielūgumi.

 • Piedalījāmies Eiropas MS platformas (EMSP) organizētajos semināros Polijā un Baltkrievijā. Veiksmīgi darbojamies Multiplās Sklerozes Starptautiskajā Federācijā

 • (MS SIF) organizētajā starptautiskajā whatsapp grupā. Bukarestē, Eiropas MS jauniešu tikšanās konferencē “MS session2019”.

2018.gads.

 •  Janvārī laikrakstā diena ievietota publikācija “Multiplās sklerozes slimnieki palīdz cits citam “

 •  Aprīlī uzvarējām konkursā sociālā projekta atbalsta finansējumam “Otrā elpa” divu elektrisko riteņkrēslu iegādei.

 • Jūlijā Vācu draugu apciemojums Daugavpilī -saņemti ziedojumi no Vācijas kristiešu draudzēm.

 • Erasmus+ organizētais starptautiskais jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu “Mobility Taster for Inclusion Organisations New to Erasmus+” valdes līdzpriekšsēdētājas pieredzes brauciens uz Odesu

 • Rīgas Zemgales un Rīgas Kurzemes nodaļas maija mēnesī ar Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansējumu, divas,”Delfīni un Dzintars” un “Lietuvas burvība “ divu dienu ekskursijas uz Lietuvu mūsu cilvēkiem ar MS.

 • MS projekts sadarbībā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu un pateicoties šai programmai “Iedod darbu čaklām rokām”. Siguldas bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, biedrības “Cerību spārni”  izveidoja mums sveces, kuras paredzētas pasākumam Pasaules MS dienā.

 • Pasākums Stokholmā, Let’s Talk Brains,  kas notika 8. maijā, kura mērķis iesaistīt, apvienot un iedvesmot cilvēkus, kas dzīvo ar multiplo sklerozi Ziemeļvalstīs un Baltijas reģionos, darba grupās piedalījās divi pārstāvji no biedrības.

 • Maijā tiek atzīmēta Saldus nodaļas 20 gadu pastāvēšanas pasākums, valdes pārstāvju vizīte Saldū.

 • Maija pēdējā trešdienā tiek atzīmēta pasaules MS diena gan Rīgā, gan visās reģionālajās nodaļās un ar “Čaklās rokas” palīdzību, un fonda atbalstu 30.maijā plkst. 12.00 tiek aizdegta katram izdalītā svece ar gaišu domu par cerību, mīlestību, ka kādreiz šī slimība būs izārstējama. Tas radīja šo kopības sajūtu multiplā sklerozes slimniekam, ka neesi viens, bet mēs esam daudz, mēs atceramies par katru un mums visiem ir viena cerība.

 • Jūlijā Cēsu nodaļa ar autobusu rīko ekskursiju pa Cēsu skaistākajām vēsturiskajām vietām, piedalās arī citi MS slimnieki no Latvijas pilsētām.

 • Sešas reizes mūs apciemoja vācu kristīgās draudzes pārstāvji no Vācijas, Hemeras pilsētas, saņēmām humanitāro un garīgo atbalstu un palīdzību, pasākumos kopā pulcējas vairāki simti MS slimnieki no visiem Latvijas novadiem.   

 • Augustā norisinājās četru dienu “Seminārs – Kustībā ir dzīvība” ar ergoterapeitu, fizioterapeitu, un biodejas (biodanz) nodarbībām, kā arī smalkās motorikas attīstīšanai ar izstādi,  projekts tiek līdzfinansēts Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 • Oktobrī piedalāmies NVO izstādes veidošanā,

  izstādes “NVO stāsti Latvijas simtgadē” atklāšana un tīklošanās pasākums, lai izstāstītu par savas organizāciju, atspoguļojot  īpašos notikumus organizācijas dzīvē.

 • Novembrī tiek atklāta fotoizstāde “Es un MS” Rīgas austrumu klīniskajā slimnīcā, kopumā 15 fotogrāfijas, kuru autors ir mākslinieks A.Aļifanovs, piesaistot sabiedrības uzmanību multiplās sklerozes saslimšanai, It īpaši jaunus cilvēkus, kuri baidās griezties pie ārstiem, vai neuztver šo slimību nopietni.

2017.gads.

 • Par sociālā atbalsta projekta A/S ‘’Latvijas Valsts meži” ziedojumu, iegādāti elektriskie ratiņkrēsli un staiguļi, smagi slimajiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem Alūksnē, Kuldīgā, Rīgā.

 • Ar RD Labklājības departamenta atbalstīto līdzfinansējumu un citu sponsoru atbalstu Rīgas nodaļu ļaudis īsteno 2dienu projektu/ekskursiju –„Pāri Baltijas jūrai” uz Stokholmu. 

 • RD Labklājības departamenta atbalsts Rīgas Kurzemes, Latgales, Vidzemes nodaļām Ziemassvētku pasākumu rīkošanai, saņemot dažādas noderīgas lietas, sevišķi higiēnas preces kā arī tika apciemoti mājās cilvēki.

 • Ar Daugavpils pilsētas Domes finansiālu atbalstu tika realizēts projekts ” Spēka un drosmes 20 gadi”, atzīmējot Daugavpils nodaļas 20 gadu pastāvēšanu.

 • Ar Kuldīgas domes atbalstu tiek atzīmēta 20 gadu Kuldīgas LMSA nodaļas pastāvēšana.     

 • Realizēts Bauskas pilsētas Domes atbalstīts projekts ”Par slimnieku integrāciju sabiedrībā un Pasaules MS dienas atzīmēšana’’, notiek ekskursija un tikšanās ar Paņevežas MS slimnieku biedrības biedriem, daloties pieredzē kā notiek ārstēšana un palīdzība MS slimniekiem Lietuvā.

 • Oktobrī sākts  divu gadu projekts ar NVA atbalstu par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” Nr.35.13.5-2.3/79  tiek izveidota subsidētā darba vieta vienam darbiniekam.

 • Maija pēdējā trešdienā tiek atzīmēta pasaules MS diena. Kuldīdznieki brauc uz Saldu, alūksnieši sanāk kopā apmeklējot muzeju, cēsnieki brauc ekskursijā uz Pārgauju, jelgavnieki brauc ar kuģīti pa Lielupi. Rīdzinieki pulcējās vienkopus dienas centrā, lai parādītu apkārtējai sabiedrībai, ar dažādiem uzskates līdzekļiem kā jūtas MS slimnieks /smaguma sajūtas, nogurums un citas izpausmes/.

 • I.Osipoviča apmeklē Briseli un piedalās ceturtajā Eiropas Parlamenta cilvēkiem ar invaliditāti organizētajā forumā.

 • Jelgavnieki ar Domes atbalstītu projektu „Sanākam, sadziedam, zīmējam, dejojam’” tiek noorganizēti baseina apmeklējumi, mūzikas un mākslas terapijas nodarbības, slimnieku mājas apmeklējumi.   

 • Saldus pašvaldības atbalstītie projekti, nodaļas darba attīstībai un atbalstam deva mūsu ļaudīm iespēju apmaksāt sakaru, interneta, Lieldienu un Ziemassvētku pasākumus.

 • Visos Latvijas novados tiek kopīgi atzīmētas Lieldienas, Ziemassvētki, nodaļu gadskārtu jubilejas.  

 • Četras reizes mūs apciemoja vācu kristīgās draudzes pārstāvji no Vācijas,Hemeras pilsētas, saņēmām humanitāro un garīgo atbalstu un palīdzību, pasākumos kopā pulcējas ap diviem simtiem MS slimnieki no visiem Latvijas novadiem.   

 • Divas reizes tika izdota informatīvā avīzīte „Cerība" Nr. 49 un Nr. 50, avīze pašu spēkiem tiek tulkota arī krievu valodā. 

2016.gads.

 • RDLD projekti-2 dienu brauciens uz Latgali, Rīgas nodaļu Ziemassvētki, brīvprātīgais darbs senioru zvanu centrā, biroja telpu noma.

 • Novadu pašvaldību projekti Alūksnē, Jelgavā, Bauskā, Daugavpilī .

 • MS dienas pasākumi visos Latvijas  novados.

 • Aptieku atbalsts cilvēkiem.

 • Bauskas, Alūksnes 20 gadu jubilejas.

 • Seminārs-nometne Igaunijā, sponsoru atbalstīts brauciens uz Vāciju.

 • Hemer kristīgās draudzes pārstāvju divas tikšanās Latvijā.

 • Projekts -psihoterapeitu konsultācijas Bauskā, Daugavpilī un Rīgā

 • LMSA pārstāvja konferences – semināru tikšanās EMSP, MSIF – Frankfurtē, Amsterdamā, Londonā.

 • Laikraksta „Cerība „ 48 Nr.   

2015. gads

 • Martā -  biedrības pārstāvji piedalījās Igaunijas MS biedrības 25 gadu jubilejas svinībās Tallinā

 • Martā -  Sieviešu Tiesību institūts un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls pēc M.Jukšas pieteikuma apbalvoja ar pateicības rakstiem “Par Nozīmīgu ieguldījumu 2014,gadā sieviešu, bērnu un jauniešu drošības un labklājības nostiprināšanā” I.Faitušu, I.Januško un S.Beitleri

 • Maijā - Pasaules MS dienas ietvaros uzsākts projekts  “Kopā esam stiprāki par MS”, kura ietvaros izveidots video par LMSA darbību šodien, novadītas ergoterapijas un fizioterapijas nodarbības Rīgas nodaļu biedriem, organizēti smagāk slimo apciemojumi mājās, projekts īstenots ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu

 • Maijā - ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu Rīgas Zemgales nodaļa īstenoja projektu “Pretī pavasarim”, organizējot 2 dienu ekskursiju pa Vidzemi

 • Maijā – Vācu draugu apciemojums Rīgā - saņemti ziedojumi no divām Vācijas kristiešu draudzēm

 • Augustā - īstenots starptautisks semināru- nodarbību cikls “Kopā esam stiprāki par MS” Leiputrijā, Ādažos, ar Igaunijas un Latvijas MS pārstāvju piedalīšanos, projekts Labdarības fonda “Charity.lv”, Novartis atbalstu un dalībnieku līdzfinansējumu

 • Gada laikā īstenoti vietējo pašvaldību un ziedotāju atbalstīti projekti Jelgavas, Cēsu, Alūksnes, Bauskas, Daugavpils un Rīgas nodaļās ar pašvaldību un ziedotāju atbalstu

 • Izdots cerības 46. un 47.numurs

 • Novembrī – izdots biedrības jaunais buklets “Par multiplo sklerozi…” un atjaunota bērnu brošūra “Sveiki, mani sauc mielīns”

 • Novembrī - Biedrības LMSA 20 gadu pastāvēšanas svinīgs pasākums, godinot vecbiedrus, atskatoties uz paveikto 20 gadu laikā!

 • No maija līdz decembrim Daugavpils nodaļa īstenojusi projektu “Ar mākslu uz Tu”, dodot iespēju Ms cilvēkiem apmeklēt māla veidošanas nodarbības Daugavpils māla mākslas centrā, projekts īstenots ar Nodibinājuma “Borisa un Ināras Teterevu fonds”  finansiālu atbalstu.

2014. gads

 • Oktobrī ar EPF (European Patient Forum) atbalstu  LMSA pārstāvja dalība konferencē “Veselības aprūpe Eiropā” Igaunijā, Tallinā

 • Avīzes „Cerība” 44.un 45. numurs

 • No marta līdz septembrim Īstenots Nodibinājuma “Fonds Ziedot”  projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”- “Būsim aktīvi” ar A/S „Latvijas valsts meži” atbalstu -Jelgavā organizētas fizioterapijas nodarbības Alūksnes nodaļā – pieredzes apmaiņas un ekskursijas brauciens uz Ventspili, Daugavpilī- reitterapijas nodarbības

 • Septembrī  Rīgas – Zemgales nodaļas ekskursija -pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm

 • Septembrī sešu francūžu projekta “Velo tūre apkārt pasaulei pret MS” dalībnieku uzņemšana Bauskā un Rīgā

 • Augustā 22 MS skarto cilvēku pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju ar  Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu

 • Augustā apmeklēta Baltijas  valstu nometne – konference par MS terapiju, sadzīvošanu Igaunijā, Tartu

 • Maijā Noslēdzies divgadīgais Leonardo da Vinci projekts netradicionālās medicīnas jomā

 • Maijā MS dienas pasākumi Maija beigās  Rīgā – Neirologu konference Kuldīgā, Bauskā, Alūksnē un Daugavpilī ar devīzi  “Pieejamība”

 • Maijā Vācu draugu apciemojums Rīgā -saņemti ziedojumi no divām Vācijas kristiešu draudzēm

 • Martā MS pacientu organizāciju apaļā galda diskusija Šveicē ar LMSA pārstāvja dalību. 

 

2013.gads

 • Alūksnes, Cēsu un Rīgas nodaļu sadarbība ar vietējām pašvaldībām. Rīgas domes Labklājības departaments atbalstījis divus projektus un piešķīris finansējumu Norvēģijas un Baltijas valstu MS slimnieku konferences „Wellfare state for minorities” Igaunijā apmeklējumam un LMSA Rīgas Kurzemes nodaļas pasākumiem sociālās integrācijas jomā

 • Bauskas nodaļa rīkoja ekskursiju- Mūsas upes apskate, savukārt Alūksnes nodaļas biedri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgali

 • Septembrī Kuldīgā pulcējās MS cilvēki no Kuldīgas, Saldus, Liepājas seminārā “Dzīvosim ar prieku”

 • saņemti nenovērtējami ziedojumi no divām Vācijas kristiešu draudzēm

 • Daugavpils un Saldus nodaļas īsteno Nodibinājuma “Fonds Ziedot”  projektus „Sociālās palīdzības sniegšana” ar A/S „Latvijas valsts meži” atbalstu

 • maijā Starptautiskās MS dienas ietvaros notiek informatīvi pasākumi Rīgā, Kuldīgā, Bauskā, Alūksnē, Daugavpilī un Cēsīs

 • turpinās ES Mūžizglītības programmas „Leonardo da Vinci” projekts par alternatīvās medicīnas iespējām pie neiroloģiskām saslimšanām

 • noslēdzās ES mūžizglītības GRUNDTVIG projekts „Universal Design- Barrier free Environments”

 • LMSA pārstāvja dalība Briselē EMSP rīkotajā konferencē

 • Saldus nodaļai 15 gadu darbības jubileja

 • Īstenots Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda atbalstītais projekts „ Ar prieku un labsajūtu pa dzīvi…”

 • Avīzes „Cerība” 41.,42. un 43 numurs

 • Publikācijas par biedrības darbību reģionālajos laikrakstos „Malienas Ziņas”, „Saldus zeme”, „Dinaburgas vēstis”

 2012.gads

 • avīzes „Cerība” 40.numurs

 • „Jauns izskats” biedrības mājas lapai

 • „Patieso stāstu” konkursa četri uzvarētāji saņēma rehabilitācijas kursu sanatorijās

 • 30. Maijā Pasaules MS dienas ietvaros notika pasākumi Rīgā, Alūksnē, Daugavpilī, Kuldīgā, Bauskā un Cēsīs   

 • Ieviests Rīgas domes atbalstītais projekts „Hameleonu rotaļas jeb Rīgas publisko ārtelpu atvēršana radošiem ratiņrisinājumiem”

 • Daugavpilī ieviests Ziedot.lv projekts „Labi būt kopā ar draugiem”

 • Turpinās ES mūžizglītības GRUNDTVIG projekts „Universal Design- Barrier free Environments” ar vizītēm Anglijā, Latvijā un Spānijā.

 • Uzsākts ES Mūžizglītības programmas „Leonardo da Vinci” projekts kopā ar Poliju, Vāciju un Nīderlandi par alternatīvās medicīnas iespējām pie neiroloģiskām saslimšanām

 • Augustā Siguldā viesu namā „Brūveri” Baltijas valstu MS slimnieku nometni ar 80 cilvēku (latviešu, lietuviešu un igauņu) piedalīšanos

 • Kurzemes reģionālajai nodaļai un Daugavpils nodaļai -15 gadi

 • Publikācijas par biedrības MS skartajiem cilvēkiem Latvijas masu medijos („Diena”, „Ieva”

 • Biedrības valdes pārvēlēšana

2011

 • 3 asociācijas dalībnieki martā piedalās Jauniešu MS konferencē Ungārijā.

 • 2 LMSA pārstāvji maijā piedalās EMSP konferencē, kas norisinās Briselē.

 • Tiek saņemts apstiprinājums Grundtvig projekta īstenošanai 2011.-2013. gadā.

 • Rīgas dome apstiprina projektu „Hameleonu rotaļas”.  

 • Izdots avīzes „Cerība” 38. un 39.numurs

 • Baltijas valstu nometne Lietuvā, Šventoji, piedalījās 20 MS skartie cilvēki

 • Pasākumi gadskārtu svētkos visās LMSA reģionālajās nodaļās

2010

 • Izbraukums uz Balviem, nodaļas atjaunošana.

 • Dažādas aktivitātes reģionālajās nodaļās – Jūrmalā, Daugavpilī, Alūksnē, Kuldīgā, Bauskā, Saldū un Rīgā.

 • Cēsu nodaļai veiksmīga sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

 • LMSA 15 gadu pastāvēšanas atzīmēšana Starptautiskajā invalīdu dienā – 3. decembrī.
  Iznāk „Cerības”  36. un 37. numurs.

 • Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta projekts „Soli pa solim”.

 • Notiek 4 pasākumi – Līgo diena, Etnogrāfiskais koncerts, ekskursija uz Tukuma novadu un Mārtiņdienas meistardarbnīca.

 • Baltijas MS nometne Igaunijā.

 • Igaunijas MS biedrības 20 gadu jubilejas atzīmēšana Tallinā.

 • Dalība EMSP un jauniešu konferencē Štutgartē (Vācija).

 • Rīgas domes Labklājības departamenta projekts „LMSA – 15”.

 • Ziedojums no LMSA patroneses Mariellas von Klenkas kundzes biedrības 15 gadu pastāvēšanā.

2009

 • Tiek īstenoti izbraukumi uz reģionālajām nodaļām – Bausku, Aizkraukli, Rīgas–Vidzemes un Kurzemes nodaļām, Saldu un Kuldīgu.

 • Pirmo reizi atzīmējam Pasaules MS dienu. Devīze – „Mēs un MS – gribu dzīvot, nevis sadzīvot”. Pulcējamies Viesu namā Babītē. Pasākumā piedalās vairāk nekā 100 mūsu cilvēku, atbalstītāji no visas Latvijas. Uzstājas vietējie mākslinieki no katras nodaļas ar dziesmām, dejām un dzeju. Notiek izstāde – tirdziņš. Par godu šim pasākumam ir sacerēta MS himna.

 • Saņemot ziņu, ka, iespējams, MS centrs varētu nepastāvēt, nedēļas laikā savācam gandrīz 800 parakstu no visas Latvijas. Iesniedzam Valsts prezidentam, Ministru prezidentam un Veselības ministrei lūgumu respektēt mūsu ārstēšanās tiesības.

 • Turpinās semināri Kuldīgā „Dzīvosim ar prieku”.

 • Rīgas–Kurzemes nodaļa atzīmē 10 gadus.

 • Daugavpils cilvēki regulāri un aktīvi darbojas Dienas centrā (vingrošana, valodu kursi).

 • Tiek organizēts labdarības koncerts Bauskas pilsdrupās, ziedojumi – Bauskas nodaļas darbībai.

 • Reģionālo nodaļu pasākumi Saldū, Alūksnē, Bauskā, Kuldīgā, Daugavpilī, Cēsīs, Jelgavā un Rīgā.
  Jūrmalas cilvēki izmanto bezmaksas pakalpojumus – ārstniecisko vingrošanu un baseinu KRC „Jaunķemeri”.

 • Publicitāte – TV „Dzintare” tiek pārraidīts raidījums par cilvēkiem ar MS, bet TV5 tiešraidē esam pieminēti raidījumā „Bez cenzūras”.

 • Rīgas nodaļas rīko koncertu, operas un teātru apmeklējumus.

 • Iznāk „Cerības” 34. un 35. numurs.

 • Nodibinājuma AB.LV Fonda projekts „MS slimnieku bērnu iekļaušana sabiedrībā”. Mērķis – veicināt cilvēku ar MS un viņu bērnu izglītošanu slimnieku aprūpē, ārstēšanas un rehabilitācijas jautājumos, nodrošināt psihoterapeita darbu ar bērniem un vecākiem. Noslēgumā smilšu terapijas nodarbība un leļļu teātra apmeklējums. Piedalās cilvēki no Rīgas, Jūrmalas un Aizkraukles.

 • Rietumu bankas Labdarības fonda un „Latvijas Avīzes” projekts „Sprīdis labākai dzīvei”. Tiek ierīkota uzbrauktuve cilvēkiem ratiņkrēslos pie Tautas nama Alūksnē.

 • Baltijas MS nometne Saulkrastos. Devīze  – „Nebaidies, esmu tikai MS”. Viesi arī no Lietuvas, Igaunijas.  Tiek organizētas nodarbības ar psihologu, grafologu un floristu.
  Dalība EMSP gadskārtējā konferencē Briselē.

2008

 • Vadības maiņa Jūrmalas nodaļā.

 • Saldus atzīmē 10 gadus ar visiem no Kuldīgas un Bauskas.

 • Ogres nodaļa atskatās uz 10 gadiem. Piedalās ciemiņi no Rīgas, Bauskas un Daugavpils.

 • Rīgas Kurzemes nodaļa rīko ekskursiju uz Zoodārzu.

 • Kurzemes reģionālā nodaļa turpina informatīvos seminārus „Kustībā mūsu dzīves prieks”.

 • Alūksnes nodaļa aktīvi sadarbojas ar NVO, sekmējot apkārtējās vides pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 • Decembrī notiek LMSA atskaišu un pārvēlēšanu kopsapulce. Tiek ievēlēta jauna valde.

 • Ir publikācijas par MS un biedrību centrālajā presē – „Latvijas Avīzē”, „Dienā”, rajona laikrakstos – „Kurzemnieks”, „Saldus Zeme”, „Malienas Ziņas”, „Bauskas Dzīve”, „Ogres Vēstis”  un „Seičas” (Daugavpils novadā).

 • Iznāk „Cerības”  31., 32. un 33. numurs

 • Daugavpils nodaļa īsteno KIF projektu „Es un mani mīļie”. Notiek 3 pasākumi – Līgo diena, Pavārmākslas diena un Veselības diena.

 • Rīgas dome atbalsta Rīgas–Kurzemes nodaļas ekskursiju uz Bausku un Rundāles pili.

 • Sagaidām Rīgā viesus no Igaunijas, kopīga ekskursija uz TV torni, atpūtas centru „LIDO” un Vecrīgu.
  Pārstāvam biedrību „Eurocarers” (Eiropas aprūpētāju biedrība) konferencē Zviedrijā par asistentu nepieciešamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 • Notiek Baltijas MS nometne Lietuvā. Piedalās mūsu cilvēki no Alūksnes, Bauskas, Kuldīgas, Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Ogres. Dalības maksu daļēji sedz Mariellas von Klenkas kundzes ziedojums LMSA.

 • Asociācijas biedri no Rīgas, Rēzeknes un Jelgavas piedalās EMSP konferencē Eiropas Parlamentā (Brisele).

2007

 • Kurzemes nodaļa atzīmē 10 gadu pastāvēšanu, piedalās viesi no Saldus, Liepājas, Ventspils un Rīgas.

 • Kuldīgā notiek seminārs „Dzīvot ar prieku” .

 • Daugavpils nodaļa atzīmē 10 gadus. Priecājamies par labo sadarbību ar vietējo pašvaldību, dienas centru, sponsoriem  un citiem atbalstītājiem.

 • Saldus un Rēzeknes nodaļās notiek vadības maiņa.

 • Rīgas domes dāvana Ziemassvētkos – 50 dāvanu kartes Rīgas MS cilvēkiem.

 • Iznāk „Cerības” 3 numuri – 28., 29., 30.

 • Liepāja īsteno Kopienu Iniciatīva Fonda (KIF) atbalstītu projektu – bērnu nometne Kazdangā.

 • Tiek īstenots Īpašo Uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta projekts „Drauga plecs”. Tā ietvaros notiek 5 izglītojoši semināri – Alūksnē, Kuldīgā, Bauskā, Daugavpilī un Rīgā. Noslēguma pasākumā piedalās viesi no Igaunijas un Lietuvas, kā arī Rīgas domes pārstāvis.

 • Jelgava īsteno pašvaldības projektu par veselīgu dzīves veidu.

 • Kurzemes reģionālā nodaļa īsteno KIF projektu „Kustībā mūsu dzīves prieks”. Notiek 5 apmācības semināri par dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām.

 • Gada galvenais notikums – ESF projekts „Cerības spēks” , kas ilgst 8 mēnešus. 120 dalībnieki (15 grupās pa 8 cilvēkiem 2 nedēļu garumā) iesaistījās nodarbībās ar dažādiem speciālistiem. Projekta piedalījās MS cilvēki no Daugavpils, Rēzeknes, Ogres, Bauskas, Saldus, Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Alūksnes, Cēsīm, Kuldīgas un Jūrmalas. Projekta laikā tika veikti 22 publicitātes pasākumi – LTV1 raidījums „Kopā” , 17 publikācijas laikrakstos, mājas lapās, tika  izdota Motivācijas brošūra un ierakstīti dalībnieku video CD.  Notika tikšanās ar MS jauniešiem no ASV.

 • Kopā ar Veselības ministrijas pārstāvi  asociācijas delegāti piedalās EMSP konferencē Briselē.

 • Baltijas MS vasaras nometne Igaunijā.

 • Dalība MS speciālistu konferencē Palangā (Lietuva).

2006

 • Maijā Bauskas nodaļa svin 10 gadu pastāvēšanu. Piedalās viesi no Lietuvas, Rīgas, Ogres un Jelgavas.

 • Jūlijā 10 gadu pastāvēšanu atzīmē Alūksnes nodaļa. Piedalās viesi no Rīgas, vietējās pašvaldības  un dažādu NVO pārstāvji.

 • Gulbenes nodaļa atzīmē 5 gadus. Jūtam lielu atsaucību no vietējās pašvaldības un uzņēmējiem.
  Kuldīgā notiek seminārs „Kustībā dzīves prieks” .

 • Notiek pasākumi Rēzeknē, Saldū, Rīgas–Kurzemes nodaļā un Cēsīs.

 • Iznāk „Cerības”  26. un 27. numurs.

 • Liepājas nodaļa rīko bērnu nometni Cīravā. 

 • Baltijas MS nometne Kazdangā – piedalās cilvēki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

 • Īstenots Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Invalīdu atbalsta grupu vadītāju pieredzes apmaiņa”.

 • 12 nodaļu vadītāji nedēļu uzturas Bavārijā (Vācija).

 • Saņemam humāno palīdzību no Vācijas – staiguļus, ratiņkrēslus un citus palīglīdzekļus.

 • LMSA piedalās Lietuvas MS konferencē.

 • Turpinās abi „Sustento” projekti.

 • Jelgavā tiek īstenots projekts par veselīgu dzīves veidu.

 • Daugavpils cilvēki piedalās pašvaldības atbalstītajos projektos.

2005

 • LMSA tiek piešķirts Sabiedriskā labuma statuss. Darbības veidi – labdarība, veselības veicināšana, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

 • 2005. gada 9. februārī asociācija tiek reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība „LMSA” .

 • Saldū notiek Kurzemes nodaļu tikšanās ar 30 Lietuvas MS biedrības (LISS) pārstāvjiem. Ir izveidojušās draudzīgas attiecības ar LISS.

 • Notiek dažādi pasākumi aktīvākajās LMSA reģionālajās nodaļās.

 • „Cerībai” iznākuši jau 25 numuri.

 • Svinam LMSA 10 gadus gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

 • Notiek tikšanās ar Bauskas MS grupu Rundāles pilī.

 • Kurzemes nodaļu tikšanās Kuldīgā.

 • Bauskas nodaļas vadītāja Ženija Stunda saņem vienu no 10 apbalvojumiem „Latvijas lepnums”.

 • „Socrates” projekta ietvaros 5 asociācijas delegāti dodas uz Kopenhāgenu.

 • Notiek „Socrates” projekta partneru tikšanās Palangā un Klaipēdā.

 • Pēc Lietuvas MS biedrības uzaicinājuma 10 dalībnieki pārstāvji piedalās vasaras nometnē pie Šauļu ezera.

 • Divi asociācijas biedri piedalās Starptautiskajā MS dienā Grieķijā.

 • EPF Seminārs Briselē, tikšanās Eiropas Parlamentā ar Dr. Andrejevu.

 • LMSA 10 gadu jubileja tiek svinēta kopā ar viesiem no Igaunijas, Lietuvas, Beļģijas, Lielbritānijas un Vācijas.

 • Divi dalībnieki piedalās jaunu cilvēku ar MS saietā Lisabonā (Portugāle).

 • Lietuvas MS asociācijas gadskārtējā konferencē Viļņā.

 • Sadarbībā ar „Sustento” īstenojam Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektu „Līdzīgs līdzīgam” un BAPP projektu „ Zaļā gaisma iespējām” , kurā piedalās Alūksnes nodaļa.

2004

 • Tiek atjaunota Jelgavas nodaļa.

 • Rūpīgi tiek meklēta iespēja sadarboties ar pašvaldībām.

 • LMSA piedalās „Sustento” projektos.

 • Atskaišu un pārvēlēšanu kopsapulce. LMSA statūti tiek pieņemti  jaunā redakcijā.

 • Maijā notiek starptautiska konference „Par pasauli bez MS”, kurā piedalās MSIF ģenerālsekretāre Kristīne Purdī un viesi no Lietuvas, Dānijas, Krievijas. Ārzemju ciemiņi viesojas Bauskā.

 • „Socrates” projekta ietvaros 4 MS slimnieki dodas uz Dāniju.

 • Pēc Lietuvas MS biedrības uzaicinājuma LMSA dodas svinēt MS dienu Lietuvā.
  LMSA pārstāvji piedalās trīs pasākumos Briselē.

2003

 • Turpinās izbraukumi uz reģioniem. Notiek nodaļu aktivitātes, kopīga svētku svinēšana, pasākumi.
  Alūksnes nodaļa palīdz sarīkot vasaras nometni MS slimniekiem un viņu bērniem, kopā 44 cilvēkiem no Latvijas un Vācijas (Bavārijas nodaļas).

 • Piedalāmies MSIF pasākumā Minhenē, apmeklējam Bavārijas nodaļu.

 • Maijā notiek konference Maltā par rehabilitāciju.

 • Mariella von Klenka finansiāli atbalsta LMSA – „Cerības” izdošanu, izbraukumu organizēšanu un vasaras nometnes rīkošanu.

 • Sākas „Socrates” Grundtvig 2 projekts sadarbībā ar Lietuvas MS asociāciju un Dāniju.
  LMSA uzņem MSIF par pilntiesīgu locekli.

 • Skaidrītei Beitlerei tiek pasniegta Nikolsona balva par Labāko MS slimnieka aprūpētāju.

2002

 • Ir izveidots stabils atbalsta nodaļu tīkls, kas aptver visus Latvijas novadus.
  Notiek izbraukumi un MS informācijas dienas.

 • LMSA iestājas Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijā „Sustento”.
  Avīze „Cerībai” iznāk jau 5 gadus!

 • Beidzas ES Phare projekts. Tā ietvaros nodibinātas 10 jaunas MS atbalsta nodaļas, bijuši 24 izbraukumi, 8 semināri un sapulces, izdoti 45 dažādi informatīvie materiāli (no tiem 13 krievu valodā), izveidota LMSA mājas lapa.

 • Turpinās sadarbība ar Vācijas MS asociāciju (humānā palīdzība).

 • LMSA tiek pārstāvēta Briselē Starptautiskajā MS dienā.

2001

 • Beidzot sarosījušies visi rīdzinieki – tiek nodibināta nodaļa Zemgales, Vidzemes, Latgales, Ziemeļu un centra rajonā.

 • Maijā Rīgā viesojas ES pārstāve E. Orvanova no Briseles un četri DMSG BV pārstāvji.

 • LMSA tiek uzņemta Eiropas MS Platformā (EMSP).

 • Augustā LMSA apmeklē ES pārstāvis M. Delmartino.

 • Bavārijā notiek otrā vasaras nometne MS slimnieku bērniem.

2000

 • Citu Latvijas pilsētu piemēram seko Limbaži, Talsi un Aizkraukle. Tiek dibināta atbalsta nodaļa Kurzemes priekšpilsētā Rīgā.

 • Februārī sākas ES Phare-LIEN projekta realizēšana – 2 gadu garumā, sadarbojoties ar DMSG BV.
  Bavārijā notiek vasaras nometne MS slimnieku bērniem.

 • Septembrī Latvijā viesojas DMSG BV pārstāvji.

1999

 • Tiek dibināta LMSA nodaļa Balvos, Preiļos, Tukumā un Dobelē.

 • LMSA tiek uzņemta Starptautiskajā MS Federācijā (MSIF) par asociēto locekli.

1998

 • Aktivizējas daudzi Latvijas apgabali. Tiek nodibinātas nodaļas Cēsīs, Ogrē, Rēzeknē, Ventspilī, Saldū un Valkā.

 • LMSA pārstāvji dodas vizītē uz Vāciju. Notiek pārrunas ar Ričardu Hamiltonu par iespējamo ES projektu „Palīdzība MS slimniekiem un viņu ģimenēm”.

1997

 • Tiek dibināta LMSA nodaļa Daugavpilī, Jēkabpilī, Jūrmalā, Valmierā, Rīgā, kā arī Kuldīgā – Kurzemes reģionālā nodaļa.

 • Iznāk pirmais avīzes „Cerība” numurs.

 • Darba vizītē Latvijā uzturas trīs DMSG BV pārstāves.

1996

 • Asociācijas darbs vēršas plašumā.  Tiek nodibinātas atbalsta nodaļas Jelgavā, Bauskā, Liepājā, Alūksnē un Madonā.

 • Vācijas MS asociācija (DMSG BV) uzņemas gādību par LMSA.

1995

 • 28. novembrī Jelgavā tiek dibināta LMSA. Pirmais prezidents ir Viesturs Puidītis.

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: