Vadība

LMSA valdes priekšsēdētāja – Ineta Osipoviča

LMSA līdzpriekšsēdētāja –      Maija Pontāga

LMSA grāmatvede -                Sanita Zommere

LMSA sekretāre –                  Skaidrīte Beitlere

LMSA valde – Ženija Stunda,

                        Marga Ozoliņa,

                        Jeļena Romanova,

                        Aivis Miezītis, 

                        Didzis Apsītis

Ārstu medicīniskās padomes priekšsēdētāja – Dr. Jolanta Kalniņa
MS pacientu komitejas priekšsēdētāja – Uldis Bundzinskis

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: