12.02.2017Ziņojums

2017.gada Valdes pārvēlēšanas pilnsapulce.

     Valde atskaitās par četros gados padarīto un tiek ievēlēta jauna biedrības valde.

Uz pārvēlēšanas pilnsapulci bija ieradušies visi asociācijas vadītāji, vietnieki, grāmatvede, pilnvarotās parsonas no LMSA asociāijas biedriem, lai varētu pieņet šo svarīgo lēmumu.

     Nav viegli gājis pa šo laiku, bet laiks rit uz priekšu, mainās laiki un cilvēki.

Arī mums ir nelielas pārmaiņas asociācijas valdē.

Valdi pārstāv  11 cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem: 

 • Ineta Osipoviča,

 • Skaidrīte Beitlere,

 • Sanita Zommere ,

 • Maija Pontāga

 • Marga Ozoliņa,

 • Monika Jukša,

 • Aivis Miezītis,

 • Uldis Bundzinskis

 • Didzis Apsītis

 • Ženija Stunda

 • Dr.Jolanta kalniņa

Par valdes priekšsēdētāju, vienbalsīgi , tika ievēlēta Ineta Osipoviča,

līdzpriekšsēdētāja Maija Pontāga,  

grāmatvede Sanita Zommere un

sekretāres amatu ieņem Skaidrīte Beitlere.

  

lasīt vairāk

20.01.2017Iznākusi jaunā asociācijas avīze

Gadam noslēdzoties iznākusi jaunā asociācijas avīze nr. 49

Skatīt zemāk :

lasīt vairāk

19.01.2017Avīze Cerība krievu valodā

 Avīze Cerība  ir beidzot lasāma arī krievu valodā - skatīt zem atzīmes - lasīt vairāk.

Pēc daudzu mūsu asociācijas biedru lūguma, avīze lasāma arī krievu valodā.

Paldies par tulkojumu Andrejam Osipovičam    

  

lasīt vairāk

06.01.2017Katram laikam savi cilvēki, katram cilvēkam savs laiks!

Katram laikam savi cilvēki, katram cilvēkam savs laiks!

            Aizvadīts 2016. gads, sācies jauns – ar cerībām, ar labām domām un laba vēlējumiem, ka nākamais nesīs vairāk prieka, mīlestības, jēgu dzīvot savādāk, saticīgāk, ieklausīties gan sevī, gan apkārtējos. Mums visiem ir jāiemācās, kā dzīvot ar to, kas mums ir dots, gan veselība,  mīlestība, kā ģimenē, tā pret citiem līdzcilvēkiem, gan sapratne un attieksme pret visu notiekošo, vistuvāko cilvēku starpā, tā arī mūsu Latvijā un pasaulē! Visam tam ir kaut kāda jēga. Viss galvenais ko mēs dzīvē darām,  nāk no Dieva un tajā mums ir jādalās!

lasīt vairāk

04.01.2017Rīgas -Kurzemes nodaļas jaungads

     Sākoties jaunajam Gaiļa gadam, paraudzīsimies ko darījām Pērtiķa gadā.

     Neko sliktu par ieprikšējo gadu teikt nevaru. Pavasaris iesākās ļoti jauki-pateicoties Labklājības departamentam mums bija iespēja apmeklēt Latgales skaistās vietas. Veselas divas dienas mēs nedomājām par slimību bet baudījām skaisto Latgales dabu. Maijā Apmeklējām gan operu, gan teātrus . Liels paldies par sagādāto baudu. Mūs atcerējās arī aptiekas, gan Eiroaptieka, gan Saules aptieka , gan Benu aptieka dalījās ar medikamentiem un higienas precēm,kas lieliski noderēja gan apmeklējot gulošos slimniekus, kā arī pārejos.Tās bija lieliskas dāvanas Ziemsvētkos . Atzīmējot ziemassvētkus visas Rīgas nodaļas aicināja savus un arī citu nodaļu kolēģus uz pasēdēšanu un jaunumu apspriešanu.Tad lieliski noderēja sponsoru un nodaļu vadītāju sagādātās dāvaniņas.

     Visiem vēlam Jaunajā gadā veselību un spēku cīnīties ar slimībām un citām nepatikšanām, ja tādas gadās.                                                                                                        

                                                                                                                             Marga Ozoliņa

lasīt vairāk

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: